Podnikateľ » Ako vybaviť » Miestne dane « späť

Miestne dane

dátum aktualizácie: 24.10.2019 | počet zobrazení: 77 702

Prečítať nahlas

Daň z nehnuteľností, za psa, za ubytovanie, za komunálny odpad…

« späť

Články 1 - 7 / 7

Daň z nehnuteľností

dátum aktualizácie: 07.01.2021 | počet zobrazení: 64 627

Daň za psa

dátum aktualizácie: 07.01.2021 | počet zobrazení: 68 509

Daň za užívanie verejného priestranstva

dátum aktualizácie: 07.01.2021 | počet zobrazení: 51 983

Daň za ubytovanie

dátum aktualizácie: 07.01.2021 | počet zobrazení: 51 410

Daň za predajné automaty

dátum aktualizácie: 07.01.2021 | počet zobrazení: 50 832

Daň za nevýherné hracie prístroje

dátum aktualizácie: 07.01.2021 | počet zobrazení: 53 411

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dátum aktualizácie: 07.01.2021 | počet zobrazení: 57 517

Články 1 - 7 / 7

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4699673
Počet návštev dnes: 1167