Občan » Voľby a referendum » Referendum 2015 » Vydávanie hlasovacích preukazov « späť

Vydávanie hlasovacích preukazov

dátum aktualizácie: 27.01.2015 | počet zobrazení: 15 716

Prečítať nahlas

Oprávnenému občanovi s trvalým pobytom na území mesta Humenné, ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, vydá mesto na jeho žiadosť hlasovací preukaz.

Hlasovacie preukazy sa vydávajú na ohlasovni pobytu Mestského úradu v Humennom – prízemie, č. dv. 27.

O vydanie hlasovacieho preukazu je možné požiadať:

  • osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby v úradných hodinách Mestského úradu v Humennom od 12. januára 2014 do 5. februára 2015.
  • poštou na adrese: Mestský úrad – odbor všeobecnej správy, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné
  • elektronicky na adrese: [email protected], [email protected]

Hlasovať na základe hlasovacieho preukazu je možné iba na území Slovenskej republiky, a to v ktoromkoľvek okrsku na hlasovanie.

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu – tlačivo

Mesto zašle žiadateľovi hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne.

« späť

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8680810
Počet návštev dnes: 5021