Občan » Služby občanom » Denné centrá na území mesta Humenné « späť

Denné centrá na území mesta Humenné

dátum aktualizácie: 20.06.2024 | počet zobrazení: 30 983

Prečítať nahlas

DENNÉ CENTRÁ NA ÚZEMÍ MESTA HUMENNÉ

Vybavuje:

Odbor sociálnych vecí a starostlivosti o obyvateľov
Referát denných centier

Ing. Danka Gejdošová
telefón mobil: 0907 603 238
[email protected]

Mgr. Mária Mamajová
telefón mobil: 0907 094 255
[email protected]


Denné centrum na ul. Laboreckej 26

• otváracie hodiny:

◦ pondelok od 8.00 hod. do 16.00 hod.
◦ utorok od 08.00 hod. do 16.00 hod.
◦ štvrtok od 08.00 hod. do 16.00 hod.
◦ piatok od 07.30 hod. do 14.30 hod. 

• kapacita: 200 miest

Denné centrum na ul. Duchnovičovej 28

• otváracie hodiny:

◦ pondelok od 08.00 hod. do 16.00 hod.
◦ streda od 07.30 hod. do 16.30 hod. 

• kapacita: 60 miest

Denné centrum na ul. Štefánikovej 31

• otváracie hodiny:

◦ utorok od 8.00 hod. do 16.00 hod.
◦ streda od 7.30 hod. do 16.30 hod.
◦ štvrtok od 8.00 hod. do 16.00 hod.
◦ piatok od 7.30 hod. do 14.30 hod. 

• kapacita: 60 miest

Nájdete nás už aj na facebooku:
Facebook – Denné centrá Humenné
 

„V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH“

Každý pondelok o 10.00 hod. v DC Laborecká 26

Cvičíme s Viki Jakubovičovou


KRÚŽOK ŠIKOVNÝCH RÚK A ZAUJÍMAVÝCH NÁPADOV

Každý štvrtok o 13.00 hod. v DC Laborecká 26

Tešíme sa na Vás„CVIČME V RYTME“

Každý piatok o 10.00 hod. v DC Štefánikova 31

Cvičíme s Viki Jakubovičovou


KRÚŽOK ŠIKOVNÝCH RÚK, DOBRÝCH NÁPADOV A ZDRAVÉ VARENIE A PEČENIE

Každý utorok o 10.00 hod. v DC Štefánikova 31

Tešíme sa na VásDENNÉ CENTRÁ:

• Mesto Humenné poskytuje podľa § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách, sociálne služby v troch denných centrách, ktoré majú okolo 700 členov.
• Denné centrá vykonávajú spoločensko-záujmovú a kultúrnu činnosť počas dňa pre dôchodcov, poznávaciu činnosť vo forme výletov a poznávacích zájazdov, preventívne výchovnú činnosť v oblasti zdravia a ďalšie záujmové aktivity.

• V denných centrách sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. Prostredníctvom týchto centier prispieva mesto seniorom a matkám s deťmi na rôzne kultúrne a spoločenské aktivity. Ide o Denné centrá na Laboreckej ulici 26, Duchnovičovej ulici 28 a Štefánikovej ulici 31.
• Sociálna služba sa poskytuje počas dňa aj fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičom s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
• Denné centrá navštevujú aj organizácie ako je Únia žien Slovenska, Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Združenie vojnových poškodencov – invalidov na Slovensku, Zväz záhradkárov a spevácky súbor Humenskí seniori.
• Prevádzka centra je od 8.00 hod do 16.00 hod.
• Organizačnú činnosť centrum vykonáva v zmysle vypracovaného pracovného plánu, prispôsobeného podmienkam prostredia. 

• V Dennom centre na Laboreckej ulici sa nachádza aj MiniFitness, do ktorého od 01.01.2020 pribudli nové stoje na cvičenie – bežecký pás a stepper.
• V Dennom centre na Štefánikovej je pre klientov k dispozícii pingpongovy stôl a stroje na cvičenie, bežecký pás a stepper.


O NÁS:

  • Denné centrá v Humennom boli založené v roku 1965 z dôvodu verejného záujmu.
  • Pôsobili pod názvom Kluby dôchodcov až do roku 2009, kedy boli premenované na Denné centrá.
  • Prvý klub sídlil v Kaštieli až do roku 1973.
  • Neskôr bol presťahovaný na sídlisko II. B Duchnovičova ulica 28. Prvým vedúcim bol p. Juraj Kotrady.
  • Druhý klub vznikol v roku 1980 na Laboreckej ulici 26, ktorý pôsobí až dodnes.
  • Od 11.10.2018 sa poskytujú služby v novo otvorenom dennom centre na ulici Štefánikovej 31.PLÁN PRÁCE NA ROK 2024: DC ul. Laborecká, ul. Duchnovičova a ul. Štefánikova

« späť

Články 1 - 3 / 3

PROGRAM

dátum aktualizácie: 10.07.2024 | počet zobrazení: 2 563

SPRÁVA o činnosti Denného centra na Laboreckej ulici (2023)

dátum aktualizácie: 22.01.2024 | počet zobrazení: 1 324

SPRÁVA o činnosti Denného centra na Duchnovičovej ulici (2023)

dátum aktualizácie: 22.01.2024 | počet zobrazení: 1 128

Články 1 - 3 / 3

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8690922
Počet návštev dnes: 5673