Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoAnketa 1
Ste dostatočne informovaný/á o separovaní odpadu na území mesta Humenné?
áno (24,26%)
 
skôr áno (25,88%)
 
skôr nie (25,21%)
 
nie (24,65%)
 
Celkový počet hlasov: 1797

Anketa 2
Uprednostňujete propagáciu separovaného zberu na území mesta prostredníctvom:
letákov (17,21%)
 
televízie HNTV (15,59%)
 
web stránky mesta (16,98%)
 
internetu (16,29%)
 
inej formy (16,75%)
 
Celkový počet hlasov: 2585

Anketa 3
Ste spokojný/á s podmienkami, ktoré mesto vytvorilo pre separovanie odpadu?
áno (23,90%)
 
skôr áno (24,87%)
 
skôr nie (26,52%)
 
nie (24,70%)
 
Celkový počet hlasov: 1757

Anketa 4
Myslíte si, že v okolí vášho bydliska je dostatok nádob na separovaný odpad ( v rodinných domoch dostatok vriec) ?
áno (33,56%)
 
nie (32,79%)
 
čiastočne (33,64%)
 
Celkový počet hlasov: 1296

Anketa 5
Sú tieto nádoby vyhovujúce?
áno (33,96%)
 
nie (33,88%)
 
čiastočne (32,16%)
 
Celkový počet hlasov: 1278

Anketa 6
Ste spokojný/á s cyklom vyprázdňovania nádob na separovaný odpad?
áno (25,51%)
 
skôr áno (24,11%)
 
skôr nie (24,29%)
 
nie (26,09%)
 
Celkový počet hlasov: 1717

Anketa 7
Aké sú najčastejšie dôvody prečo neseparujete?
nedostatok nádob (16,92%)
 
nedostatok vriec (16,45%)
 
naplnenosť nádob (16,18%)
 
iné (16,80%)
 
Celkový počet hlasov: 2589

Anketa 8
Ktoré materiály separujete?
papier (16,21%)
 
plasty (15,78%)
 
sklo (17,28%)
 
kovy (17,14%)
 
tetrapaky (16,17%)
 
iné (17,42%)
 
Celkový počet hlasov: 2801

Anketa 9
Čo by Vás motivovalo, aby sa zvýšil Váš záujem o separovanie odpadu?
motivačné súťaže (24,01%)
 
iné (25,15%)
 
Celkový počet hlasov: 1841

Anketa 10
Bývate:
v bytovom dome (48,87%)
 
v rodinnom dome (51,13%)
 
Celkový počet hlasov: 972

Kalendár
  «   Február   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

meniny má Frederik, Frederika


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Občan » Karta výhod » ČIPOVÁ KARTA SENIOR

ČIPOVÁ KARTA SENIOR

Informácie ČIPOVÁ KARTA SENIOR:

Kto má nárok na vydanie ČIPOVEJ KARTY SENIOR? O vydanie môže požiadať občan, ktorý je poberateľom starobného/in­validného/výs­luhového vdovského/ vdoveckého dôchodku, starší ako 62 rokov. Občan s trvalým pobytom v meste Humenné minimálne 3 roky, ktorý nemá žiadne finančné záväzky (miestne dane, nájom a služby spojené s užívaním bytu, miestne poplatky za komunálny odpad a pod.) a nie sú voči žiadateľovi vedené žiadne neukončené súdne alebo exekučné konania, kde je navrhovateľom mesto Humenné a pod.

V ktorých prevádzkach a zariadeniach si môže držiteľ ČIPOVEJ KARTY uplatniť zľavu?

 • v zariadeniach školských jedální pri ZŠ,
 • vybraných zariadeniach spoločného stravovania vyvarujúceho typu,
 • vo všetkých autobusoch MHD v Humennom,
 • kúpalisko,
 • parkoviská,
 • kultúrne podujatia označené s možnosťou vstupu s ČK,
 • vstupné na športové podujatia

Čo je potrebné pre vydanie ČIPOVEJ KARTY SENIOR? Senior, ktorý spĺňa požadované kritéria, musí v prvom rade vyplniť žiadosť o vydanie karty, potvrdenie o tom, že nemá podlžnosti na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a k žiadosti doloží rozhodnutie Sociálnej poisťovne – ústredia Bratislava o výške dôchodku starobného/ invalidného /výsluhového /vdovského/ vdoveckého. Spracovanie fotografie na ČK je formou potlače snímky vytvorenej fotografovaním priamo na personalizačnom pracovisku (doložiť fotografiu nie je potrebné), osobné údaje sú zaznamenané zamestnancom na základe predloženého dokladu totožnosti

Aké sú výhody pre držiteľov ČIPOVEJ KARTY SENIOR?

1. STRAVOVANIE: Príspevok na stravu stravníka – berie sa do úvahy súbeh dôchodkov starobný /invalidný /výsluhový + vdovský /vdovecký:

Výška súbehu dôchodku Príspevok mesta Humenné
Do 250 € 2,00 €
Do 350 € 1,50 €
Do 500 € 1,00 €

2. PARKOVANIE:

 • 25 centov na parkovanie počas týždňa
 • SO – NE – parkovanie zdarma

3. VNÚTORNÝ BAZÉN (25 m):

 • 20 % zľava z ceny lístka, ktorú si môžu uplatniť: (UTOROK AŽ PIATOK: počas hodín pre verejnosť).

4. VONKAJŠÍ BAZÉN (50 m):

 • 75 % zľava z ceny lístka

5. SAUNA:

 • 20 % zľava z ceny lístka

6. KULTÚRNE PODUJATIA:

 • 50 % zľava na podujatia organizované MsKS. Zľava sa nevzťahuje na podujatia kina Fajn ani na komerčné vystúpenia umelcov. Zľava musí byť označená na plagáte „možnosť zľavy s čipovou kartou“.

7. VSTUPNÉ:

 • vstupné na športové podujatia.

8. DOPRAVA:

 • pre držiteľov čipovej karty seniora bezplatná MHD v Humennom

Kde získať žiadosti pre vydanie ČIPOVEJ KARTY SENIOR? Žiadosti budú k dispozícii na Mestskom úrade (ďalej len MsÚ) v Humennom na personalizačnom pracovisku, č. dverí 19. a webovej stránke mesta /www.humenne.sk/.

Kde odovzdať vyplnené žiadosti pre vydanie ČIPOVEJ KARTY SENIOR? Vyplnenú žiadosť na vydanie karty je možné odovzdať osobne na Mestskom úrade – personalizačnom pracovisku č. dverí 19., kde každému žiadateľovi o vytvorenie novej čipovej karty alebo pri výmene starej SENIOR KARTY bude vytvorená fotografia v personalizačnom pracovisku v úradných hodinách.

Je nutná pri vybavovaní ČIPOVEJ KARTY SENIOR osobná účasť žiadateľa? Pri odovzdávaní žiadosti o vydanie karty sa každý žiadateľ musí preukázať dokladom totožnosti a žiadateľovi, ktorému sa čipová karta vybavuje sa vyhotoví fotografia, preto je nutná osobná návšteva a potrebná prítomnosť žiadateľa.

Čo ak držiteľ ČIPOVÚ KARTU SENIOR stratí? Stratu, prípadne odcudzenie karty by mal jej držiteľ nahlásiť na MsÚ v Humennom – personalizačné pracovisko č. dverí 19. Za vydanie druhej a ďalšej karty tomu istému držiteľovi z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia alebo zrušenia a opätovného vydania je stanovená finančná náhrada vo výške 10 €, ktorú je potrebné zaplatiť v pokladni MsÚ.

Je platnosť a použitie ČIPOVEJ KARTY SENIOR nejako obmedzené? Platnosť všetkých kariet vydaných od 01. 07. 2016 je 5 rokov od vydania s účinnosťou od 01. 09. 2016 za predpokladu, že žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky (miestne dane, nájom a služby spojené s užívaním bytu, miestne poplatky za komunálny odpad a pod.) a nie sú voči žiadateľovi vedené žiadne neukončené súdne alebo exekučné konania, kde je navrhovateľom mesto Humenné a pod. Karta je neprenosná.

« späť

aktualizácia: 28.08.2019 | počet zobrazení: 1997

Počet návštev od 18.09.2011: 2896683
Počet návštev dnes: 1133
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie