Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   Október   »  
  «   2022   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

meniny má Eliška


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Občan » Ako vybaviť » Bytové záležitosti » Žiadosť o pridelenie bytu

Žiadosť o pridelenie bytu

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU


Vybavuje:

Odbor správy majetku

Referát bytový


Bc. Anna Sotáková

3. poschodie, č. dv. 311

telefon 057/7863 279

obalka anna.sotakova@humenne.sk


Mgr. Marek Onufrák

3. poschodie, č. dv. 311

telefon 057/7863 279

obalka marek.onufrak@humenne.sk


Čo potrebujeme

 • doniesť vyplnenú žiadosť o pridelenie bytu vrátane príloh na MsÚ v Humennom.

Žiadateľ sa zaradí do poradovníka o pridelenie nájomného bytu, ak:

 • ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt v meste Humenné bez prerušenia min. 2 roky, alebo má prechodný pobyt v meste Humenné a uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú s výkonom práce na území mesta Humenné, v trvaní minimálne 2 roky bez prerušenia.
 • žiadateľ alebo jeho manžel/ka, druh/družka nie je nájomcom nájomného bytu, mestského bytu, družstevného bytu a nie je a ani nebol/a vlastníkom a ani spoluvlastníkom v pomere ½ bytu alebo rodinného domu,
 • preukáže schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním bytu doloženým potvrdením o aktuálnom príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb, ktorý nie je nižší ako 1,5 násobok životného minima,
 • u žiadateľov o bezbariérový nájomný byt posudok o tom, že žiadateľ alebo člen rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • nemá ku dňu podania žiadosti neuhradené záväzky voči mestu Humenné,
 • mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb neprevyšuje 3-násobok alebo 4-násobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
 • žiadateľom nie je osoba s ktorou bol ukončený nájomný vzťah zo strany prenajímateľa z dôvodu porušenia povinností nájomcu v lehote 5 rokov pred podaním žiadosti, nie je voči nemu vedené exekučné konanie alebo nebol oddlžený konkurzom, osobným bankrotom alebo splátkovým kalendárom, (uvedená podmienka sa vzťahuje na všetky spoločne posudzované osoby).
 • čestné prehlásenie, že súhlasí so zverejnením osobných údajov v informačnom systéme (meno a priezvisko, dáta narodenia, trvalá adresa).

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 189/1992 Z. z. o niektorých opatrenia súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami
 • zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, platný od 01.01.2011
 • VZN č. 171/2021 o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Humenné
 • nepravdivé čestné prehlásenie §39 zák. č. 71/1967.Zb.o správ­nom konaní, zmien a doplnkov § 21 ods. 1 písm. f) zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.

Upozornenie

 • pri zaradení žiadosti do zoznamu uchádzačov o pridelenie mestského nájomného bytu má evidovaný trvalý pobyt na území mesta Humenné min. 2 roky, alebo má prechodný pobyt v meste Humenné a uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú s výkonom práce na území mesta Humenné, v trvaní minimálne 2 roky bez prerušenia.

Poplatky

 • bez správneho poplatku

Lehota na vybavenie

 • Uchádzači o pridelenie bytu sú evidovaní v poradovníku o pridelenie nájomného bytu pre jednotlivé lokality v meste Humenné. Poradovníky sú zverejnené na webe mesta a úradnej tabuli.

Opravný prostriedok

 • voči Povoleniu na uzatvorenie nájomnej zmluvy nie je možné podať odvolanie


Tlačivá:

Žiadosť o pridelenie bytu

« späť

aktualizácia: 23.08.2021 | počet zobrazení: 93311

Počet návštev od 18.09.2011: 4569099
Počet návštev dnes: 266
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie