Mestské organizácie « späť

Mestské organizácie

dátum aktualizácie: 17.06.2024 | počet zobrazení: 333 361

Prečítať nahlas

Príspevkové organizácie

Mestské kultúrne stredisko (MsKS)

 • organizácia zriadená na účely plnenia verejnoprospešných funkcií v oblasti kultúry na území mesta
 • poverená zastupovaním funkcie riaditeľky: Mgr. Katarína Matuškovičová
Sídlo: Dom kultúry na Gorkého ul.1

IČO: 00351865

Tel.: 057 / 788 21 30

Fax: 057 / 775 55 48

E-mail: [email protected]

Web.: www.mskshe.sk

Technické služby

 • organizácia zriadená za účelom plnenia verejnoprospešných činností
 • riaditeľ organizácie: Ing. Milan Kuruc
Sídlo: Sninská 1018/27

IČO: 00186155

Tel.: 057 / 775 50 20, 775 34 15

Fax: 057 / 775 50 20

Email: [email protected]

Web: www.tshe.skSpráva rekreačných a športových zariadení Humenné

 • organizácia zriadená na účelom vytvárania vhodných podmienok pre rozvoj materiálno-technickej základne športových a rekreačných služieb
 • poverený riaditeľ organizácie: Mgr. Peter Ždiňak
Sídlo: Chemlonská 5907/7

IČO: 00520560

Tel.: 057 / 776 39 25

Fax: 057 / 776 39 25

Email: [email protected]
Web: www.kupaliskohumenne.sk.


Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou


Rozpočtové organizácie bez právnej subjektivityObchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta

1. Humenská a.s.

Sídlo: Gorkého 1, Humenné

Tel.: 057 / 775 24 45

Fax: 057 / 778 33 16

E-mail: 1humenska.as@gma­il.com

Web: www.1humenska.sk/

IČO: 36 447 170

Základné imanie: 61 873,46 €

Obchodný podiel: Mesto Humenné: 100%

Hlavný predmet činnosti:

 • výroba a vysielanie videoprogramov a propagačných filmov
 • výroba spravodajsko-publicistických relácií a žurnalistická tvor­ba
 • televízne vysielanie
 • reklamná služba, inzertné služby
 • sprostredkovanie obchodu a služieb
 • agentúrna a reklamná činnosť

Výročné správy


Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné

Sídlo: Osloboditeľov 3, Humenné

Tel.: 057 / 775 02 78, 057 / 788 82 50

IČO: 36 450 031

Základné imanie: 6 638,78 €

Obchodný podiel :

Mesto Humenné: 55 %

Bytové družstvo Humenné : 45 %

Hlavný predmet činnosti:

 • prevádzka a výstavba televíznych káblových rozvodov
 • šírenie nezmenených televíznych programov – retransmisia
 • reklamná služba, inzertné služby
 • sprostredkovanie obchodu a služieb
 • agentúrna a reklamná činnosť

Výročné správy


Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Sídlo: Kukorelliho 34, Humenné

Tel.: 0905 / 583 555

IČO: 31 728 812

Základné imanie: 798 732 €

Obchodný podiel: Mesto Humenné: 100%

Hlavný predmet činnosti:

 • nákup, distribúcia a predaj tepla a nákup pitnej vody
 • distribúcia a predaj teplej úžitkovej vody
 • prevádzka, údržba a rozvoj energetického zariadenia
 • správa energetického hospodárstva
 • marketing v oblasti energetiky
 • sprostredkovanie obchodu a služieb

Výročné správy

« späť

Články 1 - 10 / 10

Školstvo

dátum aktualizácie: 11.03.2024 | počet zobrazení: 161 877

Technické služby

dátum aktualizácie: 27.09.2023 | počet zobrazení: 210 664

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné

dátum aktualizácie: 02.06.2021 | počet zobrazení: 130 422

MsKS

dátum aktualizácie: 19.03.2024 | počet zobrazení: 154 311

Mestská polícia

dátum aktualizácie: 04.06.2024 | počet zobrazení: 223 239

HNTV

dátum aktualizácie: 26.06.2024 | počet zobrazení: 81 831

Komunitná nadácia mesta Humenné

dátum aktualizácie: 20.09.2019 | počet zobrazení: 79 808

Zariadenie pre seniorov Starinská

dátum aktualizácie: 07.06.2024 | počet zobrazení: 29 050

Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.

dátum aktualizácie: 02.01.2023 | počet zobrazení: 8 972

Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné

dátum aktualizácie: 30.03.2022 | počet zobrazení: 5 189

Články 1 - 10 / 10

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8684097
Počet návštev dnes: 8308