Mestské organizácie » Školstvo » Financovanie v školstve « späť

Financovanie v školstve

dátum aktualizácie: 19.02.2021 | počet zobrazení: 59 473

Prečítať nahlas

FINANCOVANIE V ŠKOLSTVE


Financovanie v školstve určuje zákon 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, 564/2004 Z.z a s nimi súvisiace predpisy a nariadenia. 

Zdroje financovania v školstve sú:

 • štátny rozpočet SR
 • podielové dane
 • vlastné príjmy

Základné školy sú preneseným výkonom štátu ( prenesené kompetencie) a školské zariadenia ( školské kluby detí, školské jedálne, základná umelecká škola, centrum voľného času, materské školy ) sú originálne kompetencie.

Základné školy (prenesené kompetencie )

 • normatívne finančné prostriedky ( normatív na žiaka )
 • nenormatívne finančné prostriedky :
 • vzdelávacie poukazy
 • na asistenta učiteľa
 • dopravné žiakom
 • projekty
 • dotácia pre deti v hmotnej núdzi

Výška dotácie pre jednotlivé školy sa určí na základe počtu žiakov, počtu prijatých vzdelávacích poukazov, počtu asistentov na ZŠ, vyúčtovania dopravného, schválených projektov, počtu deti v hmotnej núdzi. 

Školské zariadenia (originálne kompetencie)

 • finančné prostriedky z podielu výnosu daní ( obce ) – zriaďovateľa
 • vlastné príjmy

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5694837
Počet návštev dnes: 8386