Výlety do okolia

dátum aktualizácie: 24.04.2012 | počet zobrazení: 105 812

Prečítať nahlas

Mesto Humenné sa môže pýšiť viacerými kultúrne, historicky, spoločensky a architektonicky významnými pamiatkami či prírodnými zvláštnosťami. Renesančný kaštieľ s rozsiahlym parkom, gotický kostol, chrámy postavené v barokovom, neogotickom a neoklasicistickom slohu, skanzen ľudovej architektúry s dreveným kostolíkom sa radia nepochybne medzi najväčšie turistické lákadlá. Nemenej dôležité sú však aj iné neobyčajné miesta, ktoré neďaleký región návštevníkom ponúka.

Medzi vyhľadávané turistické atrakcie s nádychom minulosti patria zrúcaniny stredovekých hradov, ktoré ležia v bezprostrednej blízkosti mesta. Hrad Jasenov pravdepodobne postavený v 13. storočí je známy aj vďaka faktu, že na ňom Drugethovci v 16. storočí razili falošné peniaze. Štefan Zápoľský bol zase istý čas kastelánom hradu Brekov, ktorý pochádza z prelomu 13. a 14. storočia. V susedstve nášho regiónu navyše môžete nájsť zrúcaniny hradov Čičva a Vinné.

Raritou je nevšedný kovový most na rieke Laborec, ktorý začiatkom 20. storočia dala vybudovať Zemplínka župa. Technológiou pripomína stavbu Eiffellovej veže. Ďalšou kuriozitou je socha dobrého vojaka Švejka umiestnená na hlavnej železničnej stanici. Skulptúra pripomína známu literárnu postavu z románu českého spisovateľa Jaroslava Haška. Fanúšikovia predlohy môžu dokonca absolvovať výlet po stopách Švejka. Cesta vedie z Humenného po obnovenej železničnej trase do poľského mesta Sanok.

Priamo v meste púta pozornosť zrekonštruovaná pešia zóna, ktorej dominantami sú ozvučená svetelná Fontána lásky, Potok času s bustou M. R. Štefánika a socha sv. Jána Nepomuckého. S dokončením južnej časti námestia sa počíta v prvej polovici roku 2012. Pýchou Humenného je i veľký športový komplex s krytým zimným štadiónom, mestskou športovou halou, tenisovým areálom, futbalovým štadiónom, letným kúpaliskom a krytým bazénom.

Veľkolepé prírodné scenérie ponúkajú priaznivcom pešej turistiky navrhované chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy či Národné prírodné rezervácie Humenská a Humenský Sokol, kde je od roku 1993 sprístupnený náučný chodník. Za zmienku stoja aj neďaleký Národný park Poloniny so Stužickým pralesom, alebo Chránené krajinné oblasti Vihorlat a Východné Karpaty. Veľký záujem vzbudzuje i lokalita lesoparku Hubková, kde sa nachádzajú rybníky alebo židovský cintorín. Ten patrí medzi najstaršie a rozlohou najväčšie cintoríny na Slovensku. Historické pramene uvádzajú, že sa na ňom pochovávalo už od roku 1828.

Možnosť vodnej turistiky poskytuje rieka Laborec, ktorá je splavná v dĺžke až 119 km. Rekreáciu je možné nájsť aj v neďalekých vodných nádržiach a jazerách Domaša, Zemplínska Šírava alebo Vinné. Pre rybárov sú lákavé najmä rybníky v Brestove, Lackovciach či Slovenskej Volovej. Ukrátení však nebudú ani vyznávači cykloturistiky. Počas zimných mesiacov je zase pre milovníkov športov k dispozícii lyžiarske stredisko v obci Chlmec.

Mesto Humenné a jeho okolie je vo všetkých ohľadoch príťažlivé najmä vďaka bohatej histórii a pestrej faune a flóre. 

RO Laborec

Táto rekreačná oblasť sa nachádza na rieke Laborec a ohraničuje ju starý most (resp. Hrádza) a Sninský železničný most. Uvedená oblasť ponúka možnosti oddychu pri rieke Laborec. V tejto časti sa nachádza požičovňa vodných bicyklov a člnov. Pre tých, ktorí v prírode chcú pobudnúť dlhšie a nepotrebujú pohodlie hotelov a ubytovní, je tu k dispozícií aj požičovňa stanov a príslušenstva. Chodník na nábreží je miestom aj pre in-line korčuliarov. Pre tých, ktorí milujú dlhšie prechádzky je možné túto oblasť predĺžiť až po Lackovský most.

Uvedená oblasť je vhodná aj pre rybárčenie. Každoročne sa tu konajú preteky na regionálnej, národnej či medzinárodnej úrovni.


Hubková

Prímestský rekreačný areál na severnom okraji mesta, prístupný z Parku mieru pri renesančnom kaštieli v Humennom značkovaným turistickým chodníkom.

Vhodný je pre nenáročné pešie a cyklistické vychádzky, pre terénnych bežcov, bežcov na lyžiach, nadmorská výška rekreačnej oblasti je 378 m. n m.


NPR Humenský Sokol

Územie Humenského Sokola bolo vyhlásené za chránené územie ( štátnu prírodnú rezerváciu ) v roku 1980. V roku 1995 bolo na základe nového zákona NR SR číslo 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny prekategorizované na národnú prírodnú rezerváciu ( NPR ).

Rozprestiera sa na lesnej pôde v katastrálnych územiach obcí Humenné, Jasenov, Chlmec a Ptičie. Jeho rozloha je 541,50 hektárov. Dôvodom pre vyhlásenie tohoto územia za chránené bola najmä pôvodnosť a druhová bohatosť jeho rastlinstva a živočíšstva. Na relatívne malej ploche sa tu vďaka vápnitému horninovému podkladu a rôznosti pôdnych a mikroklimatických podmienok vytvorila celá mozaika prírodných spoločenstiev, navzájom vyvážených s prostredím. Podľa „zürišskomontpe­llierskej geobotanickej“ školy sa tu nachádzajú spoločenstvá zväzov „bukové lesy vápnomilné“ a „dubové xerotermofilné ( sucho-teplomilné ) lesy submediteránne a skalné stepi“. Podľa lesníckej typologickej školy prof. A. Zlatníka sa tu nachádza 6 lesných typov skupín – dubové bučiny, bukové dúbravy a drieňové dúbravy. Vedúcou drevinou je dub plstnatý.

Poslaním prírodných rezervácií a všetkých podobných chránených území s prísnou ochranou je zachovať zvyšky pôvodnej flóry a fauny pre študijné účely a pre záchranu celého genofondu rastlín a živočíchov.

Náučný chodník je typu „so sprievodcom“. Trasu tvorí uzavretý okruh o celkovej vodorovnej dĺžke 3 km a šikmej – skutočnej cca 3,5 km. Jeho najnižší bod je na vstupnej zastávke č. 1 vo výške 190 m, ktorá sa nachádza na okraji lesného porastu oproti parkovisku pri hoteli na Podskalke, kde je podaná celková informácia o území NPR Humenský Sokol, jej ochranných podmienkach, ako aj o trase náučného chodníka a podmienkach jeho používania a najvyšší bod je na kóte Červená skala vo výške 447 m. Celkové prevýšenie je teda 257 m. Doba prehliadky chodníka trvá cca 2 – 3 hodiny.

Podmienky používania náučného chodníka:

 • neskracovať chodník a nepohybovať sa a nezdržiavať sa mimo neho,
 • nepoužívať chodník v čase mokrého počasia a za silného vetra,
 • neuvoľňovať skaly na svahu,
 • nevstupovať do hrebeňovej časti v skupinách väčších ako 20 osôb

Náučný chodník Humenský Sokol

Tematické zameranie: prírodovedný, ochranársky

Typ: so sprievodcom, textový, grafický, letný, zimný, okružný

 • Náročnosť: stredne náročný
 • Prevýšenie: 257 m
 • Počet zastávok: 10
 • Dĺžka trasy: 3,5 km
 • Chránené územie: NPR Humenský Sokol
 • Geomorfologický celok: Vihorlatské vrchy
 • Okres: Humenné

  Východisko – prístup: okraj lesného porastu oproti parkovisku pri hoteli Na Podskalke v blízkosti mesta Humenné

  Zaujímavosti náučného chodníka: drieňové dubiny s dubom plstnatým, spoločenstvá skalných stepí a vápencových skál (karbonátové zlepence)


Hrad Brekov (zrúcanina hradu)

Ani zub času neubral na pôsobivosti a turistickej atraktivite ruinám stredovekého hradu Brekov. Je ho možné ľahko sledovať pri ceste medzi Strážskym a Humenným. Bol vybudovaný v stredoveku ako strážny hrad spolu s inými blízkymi zemplínskymi hradmi Jasenov, Vinné a Čičava na hradnom kopci.

Dnešnú podobu získal hrad v roku 1575 za Mikuláša Drugheta, keď sa vystavalo prvé predhradie, vstupná veža so štvorcovým pôdorysom a rozšírilo sa opevnenie pred druhou bránou v nádvorí. Pôvodný hrad tvorili dve nádvoria. Horné nádvorie zabezpečovala veža paláca, na druhej strane sa nachádzala kaplnka. Na druhom nádvorí stála vstupná veža. Poslednú stavebnú etapu predstavuje obnova hradu po roku 1644. Hrad bol obývaný ešte v roku 1698, o krátky čas však spustol celkom. K zrúcaninám hradu vedie náučný chodník z obce Brekov. Z hradného vrchu je pekný výhľad na Humenné, Strážske a chrbát Krivoštianky (549 m), ktorý vystupuje nad protiľahlým brehom Laborca.


Hrad Jasenov (zrúcanina hradu)

Zrúcanina hradu na zalesnenom chrbte Humenských vrchov na juh od Humenného. Hrad postavili v 13.storočí po vpáde Tatárov. Pravdepodobne ho postavili Račkajovci. Drugethovci sa stali jeho majiteľmi po bitke pri Rozhanovciach (1312) a patril im až do 17.storočia. V roku 1644 obsadili hrad vojská Juraja Rakocziho, pri obliehaní ho ťažko poškodili a už neopravovali. V 18.storočí ho vlastnili Csákyovcia v 19.storočí Andrássyovci. Snahu o záchranu hradu prejavili začiatkom 20.storočia vtedajšie pamiatkové orgány. Niektoré múry zakon+79%2F201­5zervovali a malú časť objektu zastrešili.

Samotný hrad je bezpečný, niektoré časti sú slabo zastrešené, ale dá sa skryť pred nepriaznivým počasím. Pri skúmaní terénnu, však treba si dávať pozor, pri odľahlejších častiach hradu sa kopec odrazu prudko zvažuje, môže dôjsť pri nepozornosti k úrazu.

Pred hradom sa nachádza ohnisko s výhľadom na Humenné, dnu v hradnom paláci je tiež viac menších ohnísk.

Prístup: Východiskovým bodov na výstup k ruinám hradu je blízka obec Jasenov. Na konci obce, tesne pod úpätím vrchu, na ktorom je hrad postavený, je turistická tabuľa, popisujúca históriu hradu. Od tabule vedie k hradu chodník. V celej obci sa držte modrej značky, vedie až na hrad. Výstup je náročnejší a trvá približne 1 hodinu.

K hradu je možné prísť aj zo Strážskeho-Krivoštian po chrbte Krivoštianky (549m) asi za 2 hodiny.


Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Len 36 kilometrov od Humenného sa nachádza unikátna krypta vojakov z I. svetovej vojny – jediná svojho druhu na Slovensku. Zanietenci, ktorí radi objavujú a spoznávajú miesta spojené s dianím v našej krajine počas dvoch svetových vojen, si ju môžu obzrieť v obci Osadné.

Viac informácií o pamiatke nájdete na internetovej stránke www.krypta.sk.


Brestov

Prímestské rekreačné stredisko 3 km od Humenného s rybníkom, chatovou osadou a reštauráciou Janka.


Slovenská Volová

Rekreačné stredisko s rybníkmi, obľúbená oblasť rybárov a chatárov. Oblasť sa nachádza 7 km severozápadne od mesta Humenné.


Detský tábor Lesík – Kamenica nad Cirochou

Nachádza sa 13 km východne od Humenného pri obci Kamenica nad Cirochou. Murované chatky, v centrálnej budove je možnosť poriadať školy v prírode, podnikové stretnutia a prezentácie. V areáli sú 2 športové ihriská, ohniská a v zime lyžiarky vlek, ideálny pre výcvik začiatočníkov.

 • Kapacita: 80 lôžok,
 • tel.: 057/779 31 29,
 • 0905 346 965

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5673243
Počet návštev dnes: 4129