Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoKalendár
  «   Apríl   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

meniny má Zoltán


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » ZASADNUTIE MsR V HUMENNOM

ZASADNUTIE MsR V HUMENNOM

V súlade s § 14 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 2 ods. Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Humennom a plánom práce MsR na I. polrok 2020 zvoláva primátor mesta Humenné

XII. zasadnutie Mestskej rady v Humennom

na deň 11. marec 2020 (streda) o 9:00 hod.

do zasadačky Mestskej rady v Humennom

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Určenie overovateľov zápisnice
 4. Doplňujúca voľba členov komisie životného prostredia a verejnej zelene MsZ
 5. Delegovanie zástupcu mesta Humenné do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Televízne káblové rozvody, s. r. o. Humenné
 6. Návrh na udelenie ocenení mesta Humenné za rok 2019 v športovej oblasti
 7. Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 2/2020
 8. Štatút mládežníckeho parlamentu mesta Humenné
 9. Správa o výsledkoch kontroly a kontrolných zisteniach investičných akcií
 10. Informatívna správa o stave bytového fondu vo vlastníctve mesta Humenné
 11. Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné v správe SRaŠZ Humenné

  športovými klubmi v roku 2020

 12. A: Prerokovanie výšky dotácie na projekty realizované v roku 2020 navrhnutej sociálnou a zdravotnou komisiou v zmysle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné

  B: Prerokovanie výšky dotácie na projekty realizované v roku 2020 navrhnutej komisiou životného prostredia a verejnej zelene v zmysle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

  C: Prerokovanie výšky dotácie na projekty realizované v roku 2020 navrhnutej komisiou mládeže a tretieho sektora v zmysle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné

  D: Prerokovanie výšky dotácie na projekty realizované v roku 2020 navrhnutej komisiou športu v zmysle VZN č. 158/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné

 13. Všeobecne záväzné nariadenie o školských obvodoch na území mesta Humenné
 14. Majetkové veci

  A: Zámenu pozemkov medzi mestom Humenné a Central Point, s.r.o., Humenné osobitným zreteľom

  B: Odpredaj pozemku pred rodinným domom pre Ing. Miroslava Veľasa a manželku, Kudlovská 237/49, Humenné

  C: Odpredaj pozemkov za rodinným domom pre Ľubicu Slaninovú rod. Batoryovú, Javorová 2101/10, Humenné osobitným zreteľom

  D: Prevod obchodného podielu v Humenskej energetickej spoločnosti s. r. o. Humenné vo vlastníctve CHEMES a s. Humenné

 15. Rôzne
 16. Technicko-organizačné zabezpečenie XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom
 17. Záver

« späť

aktualizácia: 05.03.2020 | počet zobrazení: 18252

Počet návštev od 18.09.2011: 2964940
Počet návštev dnes: 1914
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie