Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko


Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   Október   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

meniny má Kvetoslava


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » ZASADNUTIE MsR V HUMENNOM

ZASADNUTIE MsR V HUMENNOM

V súlade s § 14 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 2 ods. Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Humennom a plánom práce MsR na II. polrok 2020

zvoláva primátor mesta Humenné

XV. zasadnutie Mestskej rady v Humennom

na deň 12. august 2020 (streda) o 9:00 hod.

do zasadačky Mestskej rady v Humennom

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Určenie overovateľov zápisnice
 4. Návrh na udelenie ocenení mesta Humenné v roku 2020
 5. Pomenovanie futbalového štadióna po Mariánovi Čišovskom
 6. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Humenné na rok 2021 v zmysle VZN

  č. 158/2019

 7. A: Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti

  mesta Humenné

  B: Delegovanie zástupcov obce do Obecnej školskej rady v Humennom

 8. Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 4/2020
 9. A: Spolufinancovanie projektu „Náhrada nepriepustných plôch za priepustné na území mesta Humenné“

  B: Schválenie dofinancovania z vlastných zdrojov projektu „Výstavba mestského atletického areálu na ulici Hrnčiarskej v Humennom“

 10. Výročné správy príspevkových organizácií zriadených mestom Humenné za rok 2019

  A: Výročná správa o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Humenné za rok 2019

  B: Výročná správa o činnosti a hospodárení Správy rekreačných a športových zariadení Humenné za rok 2019

  C: Výročná správa o činnosti a hospodárení Mestského kultúrneho strediska za rok 2019

 11. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Humenné
 12. Majetkové veci

  A: Odpredaj pozemku na Sídlisku pod Sokolejom formou verejnej obchodnej súťaže za účelom výstavby predajne potravín s príslušenstvom

  B: Zámer mesta na odpredaj pozemkov pod obydliami v osade Podskalka v rámci Národného projektu Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

  C: Zámer mesta na zámenu pozemkov medzi mestom Humenné a Ing. Petrom Tomkom a manželkou

  D: Zmluva o výpožičke pozemku na ulici Nad tehelňou v Humennom

  E: Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov pre nájomcu AGROKOMPLEX, spol. s r. o. Humenné

  F: Prenájom pozemku na vybudovanie odstavných plôch na Kukorelliho ulici pre Christian s. r. o. Humenné

 13. Rôzne
 14. Technicko-organizačné zabezpečenie XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom
 15. Záver

« späť

aktualizácia: 05.08.2020 | počet zobrazení: 18967

Počet návštev od 18.09.2011: 3315720
Počet návštev dnes: 308
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie