Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko


Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   Apríl   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

meniny má Vojtech


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » ZASADNUTIE MsR V HUMENNOM

ZASADNUTIE MsR V HUMENNOM

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) a § 14 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Humennom

zvoláva primátor mesta Humenné

XVIII. zasadnutie Mestskej rady v Humennom

na deň 2. marec 2021 (utorok) o 09:00 hod.

do zasadačky Mestského zastupiteľstva v Humennom

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Určenie overovateľov zápisnice
 4. Doplnok č. 2 Komunitného plánu sociálnych služieb a Koncepcie rozvoja sociálnych služieb mesta Humenné na rok 2016 – 2025
 5. Všeobecne záväzné nariadenie o evidencii pamätihodností mesta Humenné
 6. Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
 7. Návrh racionalizačných opatrení v sieti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 8. Všeobecne záväzné nariadenie o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 9. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN č. 151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 10. A: Rozpočtové opatrenie mesta č. 1/2021

  B: Rozpočtové opatrenie Technických služieb mesta Humenné č. 1/2021

 11. Spolufinancovanie mesta Humenné pri realizácii projektu Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na ul. Laborecká 1893/66 v Humennom
 12. Odpis pohľadávok z dôvodu vyhlásenia osobného bankrotu nájomníkov a úmrtia nájomníkov
 13. Návrh na určenie výšky nájomného bytov – Bytový dom – 38 b.j. na Ulici SNP
 14. Investičný plán Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o. na rok 2021
 15. Návrh na udelenie ocenení v športovej oblasti za rok 2020
 16. A: Využitie športových zariadení v majetku mesta v správe SRaŠZ športovými klubmi v roku 2021

  B: Využitie športových zariadení v majetku mesta v správe 1. Humenskej a.s. športovými klubmi v roku 2021

 17. Doplnok č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Humennom
 18. Informatívna správa o priebehu a ukončení verejnej zbierky „Humenné svojim“
 19. Informatívna správa o prebiehajúcich súdnych sporoch mesta Humenné za rok 2020
 20. Informatívna správa o nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta
 21. Majetkové veci

  A: Prijatie daru do majetku mesta Humenné a to pozemky CKN 2892/20 a CKN 2892/58

  B: Odpredaj hnuteľného majetku transformačnej stanice TS0106–0115 Separačný dvor pre Východoslovenskú distribučnú, a. s. Košice

  C: Odpredaj hnuteľného majetku NN prípojky k bytovému domu 38 b.j. SO09 pre Východoslo­venskú distribučnú, a. s. Košice

  D: Prenájom časti pozemku CKN 6700/1 Občianskemu združeniu AURA

  E: Zámer na zámenu pozemkov medzi mestom Humenné a TRIADA Humenné s.r.o., Námestie slobody 25, Humenné

  F: Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na Centrum voľného času Dúha Humenné

  G: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1037/2020 – Humenská energetická spoločnosť, s. r. o.

 22. Rôzne
 23. Technicko-organizačné zabezpečenie XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom
 24. Záver

« späť

aktualizácia: 25.02.2021 | počet zobrazení: 19706

Počet návštev od 18.09.2011: 3746779
Počet návštev dnes: 1431
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie