Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoKalendár
  «   Február   »  
  «   2019   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Počasie
Pondelok 18.02.2019
aktuálne o 11:01
Prevažne polooblačno
teplota 7°C
predpoveď na zajtra
Malá oblačnosť
cez deň 10°C / v noci 0°C

Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » ZASADNUTIE MSR V HUMENNOM

ZASADNUTIE MSR V HUMENNOM

Navrhovaný program rokovania Mestskej rady:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Určenie overovateľov zápisnice
 4. Návrh Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu zóny Pod Sokolejom Humenné a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 4 Územného plánu zóny Pod Sokolejom Humenné
 5. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 125/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 6. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN č. 92/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta Humenné
 7. Dotácie na podporu športu v roku 2019
 8. A: Rozpočet mesta Humenné na roky 2019 – 2021

  B: Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2019 – 2021

  C: Rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Humennom na roky 2019 – 2021

  D: Rozpočet Správy rekreačných a športových zariadení v Humennom na roky 2019 – 2021

 9. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Humennom
 10. A: Správa o opravách a údržbe bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné a informácia o výbere zhotoviteľov v roku 2018

  B: Vecný plán opráv a údržby bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné na rok 2019

 11. Správa o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Humenné za rok 2018
 12. Informatívna správa o príprave výberových konaní na riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v roku 2019
 13. Informatívna správa o prevádzkovaní platených parkovísk v správe Technických služieb mesta Humenné
 14. A: Prenájom športových zariadení mesta Humenné pre športové kluby – Frolbalový klub Humenné a Športový klub Laborec Humenné

  B: Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné v Správe SRaŠZ Humenné športovými klubmi v roku 2019

 15. Majetkové veci:

  A: Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a. s. Košice na ukončenú stavbu podzemného elektrického vedenia – zmena uznesenia č. 308/2018 zo dňa 18. 05. 2018

  B: Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na VVS a.s. Košice pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia kanalizácie na Komenského ulici v Humennom“

 16. Rôzne
 17. Záver

« späť

aktualizácia: 07.02.2019 | počet zobrazení: 15376

Počet návštev od 18.09.2011: 2523153
Počet návštev dnes: 554