Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko


Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

meniny má Roland


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Z rokovania VII. zasadnutia MsZ

Z rokovania VII. zasadnutia MsZ

Vo štvrtok 11. júla sa uskutočnilo už v poradí VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom (MsZ) s účasťou 18 poslancov.


V rámci programu zasadnutia rokovali a schválili poslanci nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné. Nové VZN č. 151/2019 bude platiť s účinnosťou od 1. septembra 2019 a určuje výšku príspevkov a ich úhradu zákonným zástupcom dieťaťa alebo dospelou osobou, ktoré navštevujú školy alebo školské zariadenia. Tento príspevok je doplňujúcim zdrojom financovania škôl a školských zariadení k príspevku z podielových daní pre jednotlivé zariadenia. Dôvodmi na úpravu výšky týchto poplatkov boli hlavne finančné aspekty v samotných školských zariadeniach, keďže od roku 2013 sa tieto poplatky nijakým spôsobom neupravovali.


Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ:

 • do 3 rokov veku – 20 eur/mesačne na 1 dieťa

 • od 3 rokov veku 10 eur/ mesačne na 1 dieťa

Príspevok v ZUŠ:

 • individuálne vyučovanie do 25 rokov veku – 8 eur/mesiac

 • individuálne + skupinové vyučovanie do 25 rokov veku bez dotácie zriaďovateľa – 30 eur/mesiac

 • individuálne + skupinové vyučovanie nad 25 rokov veku – 35 eur/mesiac

 • skupinové vyučovanie do 25 rokov veku – 5,50 eur/mesiac

 • poberateľom dávky v hmotnej núdzi sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa zníži suma o 50%

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí (ŠKD): 

 • ŠKD v plnoorganizovanej ZŠ – 10 eur/mesačne na 1 dieťa

 • ŠKD v neplnoorgani­zovanej ZŠ – 5 eur/mesačne na 1 dieťa

 • poberateľom dávky v hmotnej núdzi sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa zníži suma o 50%

 • zároveň sa zníži suma o 50% aj na každého ďalšieho súrodenca, ak títo navštevujú školu spoločne

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov činnosti CVČ: 

 • dieťa a študent vo veku 5 – 25 rokov s trvalým pobytom v meste Humenné – 2 eurá/mesiac

 • iná dospelá osoba vo veku 18 – 30 rokov s trvalým pobytom v meste Humenné – 10 eur/mesačne

 • poberateľom dávky v hmotnej núdzi sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa zníži suma o 50%

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajni školskej jedálne:
Na základe pozmeňovacieho návrhu poslanca Babjarčíka schválilo MsZ k uvedeným sumám príspevku na nákup potravín aj čiastočnú úhradu režijných nákladov na jedlo/deň v sume 0,05 eur.


 • MŠ + súkromné MŠ (2 – 6 rokov) – desiata 0,36 eur, obed 0,85 eur, olovrant 0,24 eur + režijné náklady 0,05 eur

 • ZŠ (6 – 11 rokov) – obed 1,15 eur + režijné náklady 0,05 eur

 • ZŠ (11 – 15 rokov) – obed 1,23 eur + režijné náklady 0,05 eur

 • dospelý stravník pri ZŠ – 1,33 eur + režijné náklady danej školy

 • dospelý stravník v MŠ bez právnej subjektivity – 1,33 eur + režijné náklady 1,62 eur

 • ZŠ športová trieda + diétne stravovanie (6 – 11 rokov) – obed 1,38 eur + režijné náklady 0,05 eur

 • ZŠ športová trieda + diétne stravovanie (11 – 15 rokov) – obed 1,48 eur + režijné náklady 0,05 eur

 • cudzí dospelý stravník uhradí celé náklady na nákup potravín a režijné náklady

Zároveň od 1. septembra 2019 bude dotácia 1,20 eur poskytovaná aj všetkým žiakom ZŠ ako štátny príspevok. Dotácia bude poskytovaná na žiaka, ktorý sa zúčastnil vyučovania v ZŠ a zároveň odobral stravu.


Rozpočtové opatrenie pre Technické služby mesta Humenné
Poslanci MsZ schválili na svojom štvrtkovom rokovaní aj 2 600 eur pre Technické služby mesta Humenné, ktoré z dôvodu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky pri Kostole troch svätých košických mučeníkov na Sídlisku III rozšíria približne 20 m vozovky. V tomto prípade bude potrebná prekládka obrubníkov, odvodnenie odpadovej šachty, zhutnenie podložia a následné asfaltovanie. TS plánujú zrealizovať rozšírenie cesty do konca augusta tohto roka.


Odbočovací pruh na Komenského ulici i zriadenie vecného bremena
Jednohlasne odobrili poslanci MsZ aj odkúpenie pozemku od Prešovského samosprávneho kraja za symbolické 1 euro v prospech mesta Humenné. Spomínaný pozemok sa nachádza na Komenského ulici pri Gymnáziu arm.gen. L. Svobodu. Výstavbou odbočovacieho pruhu z Komenského na Mierovú ulicu sa tak vyrieši komplikovaná dopravná situácia v tejto lokalite. Územné rozhodnutie o stavbe bude vydané v najbližších dňoch po vypracovaní projektovej dokumentácie uloženia podzemného elektrického vedenia do chráničky káblov.


MsZ v rámci rokovania schválilo aj zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice pre preložku elektrických káblov pri ihrisku s umelou trávou na Chemlonskej ulici v Humennom. Prekládka podzemného elektrického vedenia je nutná z dôvodu, aby bolo možné vedľa východnej pozdĺžnej strany tréningového futbalového ihriska s umelou trávou umiestniť stožiare umelého osvetlenia a zrealizovať zvyšné oplotenie pre zachytávanie lôpt.


Text a foto: Mgr. Michaela Dochánová

« späť

« predchádzajúci nasledujúci »
aktualizácia: 15.07.2019 | počet zobrazení: 2234

Počet návštev od 18.09.2011: 3781916
Počet návštev dnes: 1965
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie