Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko


Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   September   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

meniny má Edita


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Z činnosti mestských denných centier v roku 2019

Z činnosti mestských denných centier v roku 2019

Mesto Humenné v roku 2019 prevádzkuje 4 denné centrá, ktoré výrazne prispievajú k zvýšenej kvalite života humenských seniorov. Možno tam získať užitočné rady alebo nových priateľov. Zamestnanci v denných centrách v spolupráci s odborom sociálnych vecí a starostlivosti o obyvateľov MsÚ utvárajú a zabezpečujú podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej aktivity občanov. 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z .z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 56 sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Denné centrá navštevujú aj členovia rôznych mimovládnych organizácií pôsobiacich na území nášho mesta. Okrem týchto organizácií začali využívať priestory denných centier aj spoločenstvá vlastníkov bytov na základe opatrení v rámci prenajímania nebytových priestorov, ktoré sú spoplatňované podľa zásad pre krátkodobý prenájom.

Denné centrá vykonávajú spoločensko-záujmovú a kultúrnu činnosť počas dňa, poznávaciu činnosť vo forme výletov a poznávacích zájazdov, preventívne výchovnú činnosť v oblasti zdravia a ďalšie záujmové aktivity. Prostredníctvom týchto centier prispieva mesto na rôzne kultúrne a spoločenské aktivity.
Okrem aktivít v denných centrách je poskytované základné sociálne poradenstvo. Klientom je umožnené získať hlavne základné informácie o možnostiach riešenia problémov a poskytujú sa tiež informácie, na koho sa môžu klienti obrátiť v prípade potreby. Okrem poskytovania základného sociálneho poradenstva Denné centrum Laborecká umožňuje aj zapožičanie invalidných vozíkov a rehabilitačných pomôcok pre občanov žijúcich na území mesta Humenné.

Oproti minulým rokom nárast aktivít v denných centrách značne stúpol a členovia sa čím ďalej tým viac zapájajú do aktivít, ktoré im vyhovujú. V denných centrách sa usporadúva viac besied a prednášok na témy týkajúce sa zdravia, výživy, kultúry, dôchodkového systému fungujúceho na Slovensku v spolupráci s rôznymi organizáciami, napríklad Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Únia nevidiacich Slovenska, Policajný zbor Humenné, Zdravotná poisťovňa Dôvera, Ministerstvo vnútra pre prevenciu kriminality – Prešov a podobne.

K dispozícii sú spevácke krúžky i krúžky šikovných rúk, rehabilitačný krúžok, kde sa venujú cvičeniam pre upevňovanie zdravia. Pribudli aj krúžok varenia, turistický krúžok a literárno-diskusný krúžok. Do budúcnosti je v pláne zaviesť aj počítačový a tanečný krúžok, o ktorý je veľký záujem. Členovia denných centier vedú vo svojich priestoroch kultúrno-spoločenský život, stretávajú sa na rôznych spoločenských posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov, ako sú fašiangy, Deň matiek, MDŽ, Katarínske posedenie, Vianočné posedenie, tanečné silvestrovské zábavy a iné. Stále viac pribúdajú v rámci turistického krúžku aj vychádzky do okolitej prírody, ktoré sú spojené s opekačkou.
Okrem týchto podujatí sa zaviedli aj nové aktivity, ako je súťaž v hovorení vtipov „Vtipnejší vyhráva“, rôzne súťaže, najmä súťaž v stolnom tenise, hra Bingo, rôzne vedomostné kvízy.

Od roku 2018 sa organizuje v denných centrách turnaj v spoločenskej hre „Človeče, nehnevaj sa“, ktorý sa pre veľký záujem a obľubu koná aj tento rok. V letných mesiacoch využívajú aktivity v denných centrách aj starí rodičia s vnúčatami a mamičky s deťmi na rôznych prázdninových aktivitách. Už tretíkrát po sebe sa konali prázdninové dielničky a športové hry.

Členovia mestských denných centier viac zapájajú aj do charitatívnych činností. V rámci krúžku šikovných rúk prezentovali svoje výrobky na vianočnej burze v Prešove, ktorá sa konala v budove Úradu PSK a na trhoch v poľskom Jasle. Tento rok sa zapojili aj do súťaže s ekologickým cieľom a benefičnej akcie na podporu detí v nemocniciach v Košiciach pod názvom „Benefičné háčkovanie“. Táto akcia ich oslovila až tak, že sami usporiadali prvý ročník benefičného háčkovania aj v Humennom pod názvom „Veselé háčkovanie“ a podporili detské a novorodenecké oddelenie Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. V tejto charitatívnej a benefičnej činnosti budú pokračovať aj ďalej a v pláne majú počas Vianoc navštíviť domovy s opatrovateľskou starostlivosťou, pre ktoré už nachystali darčeky, členovia centier tiež plánujú usporiadať ďalší ročník veselého háčkovania.

V posledných troch rokoch sa denné centrá a ich členovia zapájajú aj do projektových činností. Išlo o projekt „Do Karpát – do inej klímy“, v rámci ktorého sa zúčastnili na cezhraničnej turistike v poľskom Jasle, ale aj u nás na slávnostnom otvorení turistického chodníka. V tomto roku je veľmi úspešný projekt VÚB „Vzácne chvíle so starkými“ v spolupráci so ZŠ Dargovských hrdinov. V rámci tohto projektu sa členovia denných centier zúčastňujú na rôznych tvorivých činnostiach, ale aj kultúrnych podujatiach. V spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov Humenné sa zapojili už tretíkrát do projektu „Mladý záhradkár“ a Výstava ovocia a zeleniny, ktoré sa konajú v denných centrách. V jednotlivých denných centrách máme nárast športových akcií, najmä športových hier, zapájame sa do akcie Chalenge Day. V tomto roku sa uskutočnili veľmi úspešné spoločné športové hry pre všetky denné centrá, kde víťazi jednotlivých disciplín boli ocenení vecnými cenami. V DC Laborecká sa každý pondelok cvičí aerobic, v DC Štefánikova každý utorok prebieha cvičenie jogy a vo štvrtok cvičenie zamerané na koordináciu tela.

Pribúdali nielen aktivity, ale za posledné obdobie sa zveľaďoval aj interiér denných centier. V Dennom centre na Laboreckej ulici bolo zriadené minifitnes, sú vymaľované priestory, zakúpilo a nainštalovalo sa nové ozvučenie. V rámci projektu VÚB sa skrášlili vstupné priestory, boli zakúpené nové lavičky, vynovil sa priestor na cvičenie a zakúpili sa fitnes gumy, lopty a nový koberec. Do Denného centra na Laboreckej ulici v rámci tohto projektu pribudol aj iPad, ktorý slúži pre potreby členov denného centra. Novinkou je tiež knižnica, do ktorej postupne pribúdajú nové knihy a klienti majú možnosť si ich zapožičať. Starý inventár v centre bol postupne nahradený novým, boli zakúpené nové stoličky, kancelársky stôl a kreslá. V najbližšej dobe bude vynovená podlaha v kuchyni, ktorá je už nevyhovujúcom stave. Do budúcna sa plánuje vynoviť aj spoločenská miestnosť.

V Dennom centre na Duchnovičovej ulici bolo zriadene druhé WC z dôvodu kapacitnej a lepšej dostupnosti. Boli vymenené okná, vyradený starý nábytok a zakúpený nový kancelársky stôl.

V Dennom centre na Družstevnej ulici členovia vynovili starý nábytok a kreslá. Je zriadená knižnica a vstup pred denným centrom skrášlili členovia vytvorením kvetinových záhonov.

V dennom centre Štefánikova sme v letných mesiacoch rozbehlo cvičenie jogy a cvičenie zamerané na koordináciu tela. V mesiaci august sa uskutočnili prázdninové dielne pre deti. Keďže toto denné centrum funguje pomerne krátko a má zatiaľ menej členov, v septembri sa uskutočnilo finále 2. ročníka „Človeče, nehnevaj sa“ práve v tomto centre, aby sa dostalo viac do povedomia širšej verejnosti. Plánuje sa práve v tomto dennom centre organizovať raz mesačne tanečnú zábavu „Čaj o piatej“.

Ďalšou z noviniek je facebook stránka, kde sú poskytované informácie o plánovaných akciách a zverejňované správy z uskutočnených aktivít jednotlivých denných centier.

Činnosť realizovaná v centrách povzbudzuje seniorov k aktivite, sebarealizácii, spája ich so životom mesta, prispieva k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi a v neposlednom rade vytvára pocit spolupatričnosti, ktorý je z psychologického, sociálneho, ako i z ľudského hľadiska pre občanov – seniorov mimoriadne dôležitý.

Ing. Ladislav Bogdan,
vedúci odboru soc. vecí a starostlivosti o obyvateľov MsÚ,
Mgr. Antónia Halecká, referentka DC
Mgr. Jana Juščíková, referentka DC

« späť

« predchádzajúci
aktualizácia: 03.01.2020 | počet zobrazení: 1561

Počet návštev od 18.09.2011: 3257159
Počet návštev dnes: 1283
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie