Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko


Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

meniny má Servác


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Výzva na usporiadanie vlastníckych vzťahov

Výzva na usporiadanie vlastníckych vzťahov

VÝZVA – MESTO HUMENNÉ, zastúpené primátorkou mesta


v zmysle uznesenia MsZ č. 298/2013


 


týmto vyzýva občanov mesta, ktorí užívajú pozemky vo vlastníctve mesta bez právneho vzťahu


k danému pozemku (napr. bez nájomnej zmluvy), že môžu požiadať o odkúpenie takéhoto pozemku v termíne do 30.9.2013 a to v tom prípade ak je pozemok:


·         súčasťou ich dvora

·         súčasťou záhrady alebo

·         sa nachádza pod stavbou v areáli rodinného domu (inej budovy), resp. priamo pod rodinným domom (inou budovou)

·         alebo ide o pozemky priľahlé k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa.

 


žiadosti adresovanej na Mestský úrad v Humennom, odbor správy majetku, mestských organizácií a podnikateľských činností, je nutné doložiť:


·         geometrický plán (ak sa pozemok odčleňuje od základnej parcely), resp. kópiu z kat. mapy


·         fotografiu daného územia


Mesto Humenné môže takéto pozemky odpredať v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“, čl. VII, bodu 5, písm. b), v znení: „pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“ a § 9a, ods. 8, písm. b) zákona číslo 138/91 Zb.


Cena za meter štvorcový pozemku je stanovená v zmysle zásad v čl. VIII, bodu 5 do troch zón a je rozdelená podľa lokalít:


·         v zóne A je cena za m² pozemku min. 50 eur


·         v zóne B je cena za m² pozemku min. 30 eur


·         v zóne C je cena za m² pozemku min. 15 eur


Do zóny A patria tieto ulice: Námestie slobody (od železnice po Laborec), Nemocničná, Staničná, Družstevná po Školskú, Kukorelliho, Gorkého, Ul.26. novembra, Vihorlatská, Štefánikova, Ševčenkova, Krátka, ul. 1. mája po polikliniku, Dobrianskeho a Duchnovičova po ul. Hrnčiarsku, Štúrova, Pugačevova, Sládkovičova, Mierová od Nemocničnej do centra, Laborecká od Tatrabanky po Hrnčiarsku, Osloboditeľov po Hrnčiarsku, Chemlonská, Kukučínova a iné.


Do zóny B patria tieto ulice: Mierová, Laborecká, Osloboditeľov, Hrnčiarska.


Do zóny C patria všetky ostatné ulice.


Ďalšie podmienky prevodu:


·         Mesto Humenné umožní kupujúcim odkúpiť pozemky aj na splátky.


·         Až po uhradení poslednej splátky bude zrealizovaný prevod pozemku v katastri nehnuteľnosti.


·         V prípade, že sa na pozemku nachádzajú mestské inžinierske siete, nadobudateľ umožní zriadiť vecné bremeno v prospech mesta Humenné.


·         Ak sa na pozemku nachádzajú iné inžinierske siete, nadobúdateľ je povinný umožniť správcom týchto inžinierskych sieti vstup na pozemok pri ich údržbe a rekonštrukcii.


·         Mesto Humenné, v prípade insolventnosti užívateľa pozemku, umožní v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné“ uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou dobou. 


Žiadateľom, ktorých žiadosti budú doručené od 01.10.2013 (bez doterajšieho zmluvného vzťahu s mestom) budú pozemky odpredané za dvojnásobnú kúpnu cenu. 


Humenné 08.04.2013 PhDr. Jana V a ľ o v á, v. r.

                                                                                                                                                        primátorka

 

« späť

aktualizácia: 18.04.2013 | počet zobrazení: 18312

Počet návštev od 18.09.2011: 3789363
Počet návštev dnes: 634
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie