Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko


Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   Apríl   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

meniny má Vojtech


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Výsledky činnosti Základnej umeleckej školy Mierová 81 v roku 2019

Výsledky činnosti Základnej umeleckej školy Mierová 81 v roku 2019

V priebehu školského roka 2018/2019 sa trikrát menilo zloženie vedenia školy. Aj napriek tejto skutočnosti škola odprezentovala vyše 100 podujatí, ktorých súčasťou sú súťaže, koncerty, vernisáže, výstavy prác žiakov výtvarného odboru, vystúpenia žiakov tanečného odboru a iné podujatia.

ZUŠ Mierova 2019

Výnimočným podujatím školy v roku 2019 bol jubilejný koncert akordeónového orchestra pri príležitosti 60. výročia jeho založenia. Uskutočnil sa 16. marca 2019 pod záštitou primátora mesta PhDr. Ing. Miloša Merička.

Pozvanie na koncert prijali bývalí dirigenti orchestra, bývalí absolventi akordeónového oddelenia a hostia z Holandska, s ktorými škola spolupracuje od r. 1991. Pod vedením dlhoročnej vedúcej orchestra Jany Nemčíkovej, DiS. art. zazneli skladby rôznych štýlových období a žánrov. Orchester odprezentoval skladby aj pod vedením holandských hostí Henka Tieboscha a Nielsa Tieboscha.

V štruktúre podujatí školy dôležité miesto majú verejné koncerty, na príprave ktorých sa podieľajú všetky štyri odbory školy. 9. apríla 2019 sme širokej verejnosti mesta ponúkli Jarný koncert. 30. apríl bol dňom príjemného stretnutia a vystúpenia 20 rodín žiakov školy. Podujatie s názvom „Generačné mosty v umení“ má svoju dlhoročnú tradíciu. Je úžasným momentom motivácie žiakov a pre rodičov artiklom vnímania pocitov svojho dieťaťa pri vystúpení. Máj bol na podujatia najbohatším mesiacom. Uskutočnili sme množstvo verejných, interných podujatí a podujatí na požiadanie organizácií a inštitúcií v meste. Každoročne obohacujeme sviatok Deň matiek verejným koncertom s názvom Ruža pre mamu.

Aj v tomto roku sme boli súčasťou koncertného cyklu mesta – HHJ. 16. mája 2019 žiaci a pedagógovia školy účinkovali na koncerte 58. ročníka tohto cyklu. Bol to 26. koncert školy. Inovatívnym tohto koncertu bolo účinkovanie žiakov tanečného a literárno-dramatického odboru.

Umelecké vzdelávanie na našej škole každoročne ukončí niekoľko desiatok žiakov. V tomto školskom roku etapu umeleckého vzdelávania uzavrelo 56 absolventov. Slávnosť rozlúčky s absolventmi, ktorá pozostávala z vernisáže absolventov výtvarného odboru, zo slávnostného vyradenia a koncertu absolventov, sa uskutočnila 4. júna 2019 v koncertnej sále humenského kaštieľa. Desiatim žiakom školy boli odovzdané ďakovné listy za úspešné štúdium a reprezentáci­u školy.

Interné podujatia boli zastúpené tromi koncertmi klavírneho oddelenia, koncertmi akordeónového, keyboardového oddelenia, vystúpením tanečného odboru.

U začínajúcich žiakov sú to prvé kroky v príprave na verejné vystúpenia. Pre všetkých sú artiklom budovania sebadôvery, sebaistoty, komunikácie a motivácie. Prehlbovaním poznania krásy umenia sú nielen vlastné vystúpenia ale aj návšteva koncertov, výstav, účasť na tvorivých dielňach, krajinárskom kurze a účasť na súťažiach. Účasť žiakov na súťažiach bola v tomto školskom roku mimoriadne úspešná vo všetkých odboroch.

Žiaci najpočetnejšieho odboru školy – hudobného, boli úspešní na celoslovenských a regionálnych súťažiach. Popredné miesta obsadili v celoslovenskej súťaži v hre na bicích nástrojoch a v súťaži mladých organistov. Žiaci klavírneho oddelenia boli úspešní v regionálnej súťaži v štvorručnej hre na klavíri v Košiciach a žiaci sláčikového oddelenia v hre na sláčikových nástrojoch – Trebišovský sláčik a na krajskej súťaži v Košiciach.

Druhý najpočetnejší odbor školy – výtvarný, zabezpečuje propagáciu práce školy, jej podujatí prostredníctvom návrhov plagátov, pozvánok, programoviek, tvorby scén ku koncertom a výstav. Keramické práce žiakov sú darčekmi pre hostí podujatí. Súčasťou aktivít odboru je účasť žiakov na regionálnych, krajských, celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťažiach, na ktorých získali popredné ocenenia. Regionálne súťaže boli zastúpené súťažami s názvom Vesmír očami detí 2019, H-AMFO R. Spielmana, Krajské súťaže – Hľadaj krásu v prírode, celoslovenské – Ekoposter 2019, Novoročenky 2019, Anjel Vianoc 2018, Renoir 2018/2019, Detská mapa sveta 2019, Krásy našej záhrady, Objekt a tieň, Rodina bez cigariet a Maľovaná ZUŠ-ka 2019. Medzinárodné súťaže boli zastúpené rovnako úspešnou účasťou na súťažiach: Naši susedia – Čo lieta po oblohe (Poľsko), Vianočná pohľadnica, Lidice – 47. ročník, Ríša Fantázie a Tajomstvo v obraze.

Tanečný odbor sa podieľal na podujatiach školy, no prezentoval svoju prácu aj na samostatných vystúpeniach a súťažiach. Úspešná bola účasť žiačok na celoslovenskej súťaži Humenné–srdcom–pohybom. 20. júna 2019 sa žiaci odboru zúčastnili na Zemplínskej karičke s čardášom z Parchovian. Toto podujatie predstavovalo zápis o rekord v tancovaní karičky na Hlavnom námestí v Košiciach. Aj napriek stiesneným podmienkam v akých sa vyučovanie realizuje vyučujúce odboru dosahujú výnimočné úspechy.

Literárno-dramatický odbor kladie dôraz na základné piliere detskej dramatickej tvorivosti, rozvoj predstavivosti a vnímavosti žiakov, rozvoj tolerancie a aktívnej spolupráce v skupinách, neustálu motiváciu činností, a to nielen v dramatickej tvorbe pri spoločnej výstavbe inscenácií, ale aj pri príprave sólových prednesov poézie a prózy. Pod taktovkou vyučujúcej literárno-dramatického odboru sú moderované verejné a interné podujatia školy, ktorých súčasťou sú aj prednesy poézie a prózy. Žiaci odboru sa úspešne zapojili do viacerých postupových súťaží – Timravina studnička, Beniakove Chynorany Hviezdoslavov Kubín. Prechádzajúc jednotlivými kolami postúpili do celoštátnych kôl, v rámci ktorých sa stali víťazmi. Úspešné bolo krajské kolo postupovej súťaže Mladý moderátor a celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou Prednášam teda som.

Rok 2019 zavŕšime vianočnými podujatiami, ktorých súčasťou sú Mikulášske vystúpenie pre detí materských škôl – 3. decembra, verejné vianočné koncerty v divadelnej sále DK – 7. decembra a v koncertnej sále kaštieľa – 12. decembra, vystúpenia pre rôzne organizácie a inštitúcie v meste.

Bohatý na podujatia bude aj rok 2020. V repertoári máme opäť jedno z výnimočných podujatí – jubilejné vystúpenie literárno-dramatického odboru pri príležitosti 70. výročia jeho zriadenia. Očakávame účasť bývalých absolventov odboru, z ktorých mnohí v súčasnosti pôsobia ako režiséri, herci, dramaturgovia, moderátori, redaktori v rôznych médiách a pedagógovia. Širokej verejnosti mesta ponúkneme množstvo tradičných ale aj nových podujatí o ktorých budeme informovať prostredníctvom plagátov a pozvánok zverejňovaných aj na webovej – www.zushumenne.edupage.org a facebookovej stránke školy – www.facebook.com/ZUSMierovaHE.

Napriek zložitému obdobiu, ktorým škola prechádzala, bilancia roka 2019 potvrdzuje opodstatnenosť úspešného pôsobenia školy v meste. Dosiahnuté výsledky nás zaväzujú k tomu, aby sme v nastúpenom tempe nepoľavili, nedali priestor pochybnostiam o našej práci a aby sme nesklamali žiakov, rodičov školy, odbornú a laickú verejnosť mesta.

Úprimné poďakovanie vyjadrujeme pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, rodičom, priaznivcom a sympatizantom školy za podporu a návrhy v práci školy.

PaedDr. Daniela Polovková
riaditeľka školy

« späť

aktualizácia: 07.01.2020 | počet zobrazení: 1267

Počet návštev od 18.09.2011: 3746666
Počet návštev dnes: 1318
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie