Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » Takmer POLSTOROČIE v kňazskom rúchu « späť

Takmer POLSTOROČIE v kňazskom rúchu

dátum aktualizácie: 05.07.2020 | počet zobrazení: 17 233

Prečítať nahlas

Pravoslávny chrám sv. Cyrila a Metoda v Humennom sa v nedeľu (5.7.) stal dejiskom dvojitých osláv. Okrem chrámového sviatku, v česť slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, si prítomní pripomenuli a spoločne oslávili 45. výročie prijatia daru kňazskej služby dekana a správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom Petra Humeníka.


Koronavírus a s ním spojené opatrenia ovplyvnili aj náboženský život a na istú dobu zatvorili dvere chrámov. Z tohto dôvodu sa neuskutočnili viaceré duchovné slávnosti vrátane sviatku patrónov Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom sv. solúnskych bratov. Na stenách chrámu v interiéri je rozpísaná unikátna séria ikon – ich život od narodenia až po usnutie.


„Podľa pravoslávnej tradície svätí solúnski bratia Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu v popaschálnom období na jar roku 863. Preto pravoslávna Cirkev zasvätila týmto dvom učiteľom Slovanov 11. máj, ako pamiatku na ich príchod a začiatok ich svätého a Bohom požehnaného diela na Veľkej Morave. Z dôvodu prijatia prísnych opatrení týkajúcich sa šírenia pandémie koronavírusu sme sa s členmi cirkevnej rady a veriacimi zhodli, že v tomto roku oslávime náš chrámový sviatok a vzdáme úctu našim patrónom 5. júla v deň sviatku sv. Rastislava, kniežaťa moravského, iniciátora a najväčšieho podporovateľa a ochrancu cyrilometodskej misie na Veľkej Morave, ktorého pamiatku si pravoslávna Cirkev pripomína každoročne 28. októbra a 5. júla," vysvetlil Peter Humeník.


V kňazskom rúchu 45 rokov
Mitroforný protojerej Peter Humeník bol 9. marca 1975 vysvätený za diakona, 16. marca v tom istom roku za kňaza. Na prvú farnosť nastúpil do obce Soboš vo svidníckom okrese, 12 rokov pôsobil aj v Bajerovciach (okres Sabinov; 1981–1993).


S naším mestom je spätý už 27 rokov, správcom Pravoslávnej cirkevnej obce v Humennom sa stal 1. júla 1993. Počas svojho pôsobenia dokončil výstavbu nového chrámu, taktiež rozpis ikon na stenách jeho interiéru. Stál pri zrode pravoslávneho speváckeho cirkevného zboru, je autorom hlavnej myšlienky Roždestvenského ekumenického koncertu, ktorý už 21 rokov úspešne organizuje spolu s miestnou cirkevnou obcou. Zaslúžil sa o rozvoj výučby pravoslávneho náboženstva žiakov základných a stredných škôl. Vo veľkej miere sa dodnes venuje deťom a mládeži – už viac ako dve desaťročia organizuje letné tábory, ktoré majú najdlhšiu tradíciu v rámci miestnej Pravoslávnej cirkvi v Českých krajinách a na Slovensku (usporadúval aj tábory v komárňanskom monastieri), ďalej poznávacie výlety a púte nielen na Slovensku, ale aj do zahraničia. Z iniciatívy vladyku Tichona, biskupa komárňanského, zrealizoval stavbu sväto-andrejského kríža na humenskom vojenskom cintoríne.


Za účasti desiatich pravoslávnych duchovných sa slúžila Božská Liturgia, po ktorej primátor mesta Miloš Meričko pozdravil a zablahoželal dekanovi Petrovi Humeníkovi k jeho výročiu:
„Ste aktívny a rád sa zapájate takmer do všetkých dôležitých oblastí kultúrno-spoločenského i sociálneho života mesta, ako je organizovanie ekumenického koncertu, práca s mládežou, každoročné slúženie panychídy počas osláv ukončenia druhej svetovej vojny. Ďakujem za všetko, čo ste urobili počas pôsobenia v našom meste v duchovnej oblasti, za citlivý prístup pastiera i rady, a najmä za podporu ekumenizmu, za čo Vám právom v roku 2010 vtedajší primátor udelil Cenu primátora mesta. V mene všetkých Humenčanov Vám z úprimného srdca blahoželám."


Podľa pravoslávnej tradície sa v tento deň konala aj obchôdzka zúčastnených veriacich okolo chrámu, počas ktorej sa čítali úryvky z Evanjelií.


Veronika Lattová
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

V Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda
« » V Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda
V Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda Primátor mesta Miloš Meričko a dekan a správca PCO v Humennom Peter Humeník V Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda V Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda Ján Gliganič, správca PCO Stakčín a Peter Humeník, dekan a správca PCO v Humennom Obchôdzka okolo chrámu Obchôdzka okolo chrámu

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8642878
Počet návštev dnes: 10038