Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » DREVENÉ PREDAJNÉ STÁNKY 2022 - II. kolo súťaže « späť

DREVENÉ PREDAJNÉ STÁNKY 2022 - II. kolo súťaže

dátum aktualizácie: 18.11.2022 | počet zobrazení: 1 556

Prečítať nahlas

Mesto Humenné vyhlasuje II. kolo súťaže o prenájom predajného dreveného stánku č. 4 na Námestí slobody pri Fontáne lásky v čase od 26.11.2022 do 15.01.2023.


Potrebné tlačivá:

Vyplnené prihlášky so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné osobne doručiť alebo zaslať poštou na adresu:
Mesto Humenné
sekretariát primátora
Kukorelliho 34
066 28 Humenné

v uzavretej obálke, na ktorej bude presné označenie obchodného mena uchádzača a výrazné označenie heslom: „Prihláška na prenájom dreveného predajného stánku č. 4 2022“.

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv sa končí dňa 22.11.2022 o 13:3­0 hod.

Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6376561
Počet návštev dnes: 3988