Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoKalendár
  «   Júl   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Ivan


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » VÝZVA na predkladanie návrhov na udelenie ocenení v roku 2019

VÝZVA na predkladanie návrhov na udelenie ocenení v roku 2019

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné – vyzývame na podávanie NÁVRHOV na udelenie ocenení v roku 2019.


Upozorňujeme, že môžu byť udelené následovné ocenenia mesta Humenné:
čestné občianstvo mesta,
cena mesta,
cena primátora mesta,
čestné uznanie a ďakovný list (môžu byť udeľované celoročne),
a cena dobrovoľník mesta Humenné,


ktoré sa spravidla odovzdávajú na slávnosti v septembri počas osláv „Pamätného dňa mesta Humenné“.


ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA HUMENNÉ – udeľuje MsZ fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, o skvalitnenie života jeho obyvateľov, o šírenie mieru, porozumenia a priateľstva medzi národmi a národnosťami. Čestné občianstvo sa ďalej udeľuje osobnostiam, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi, dosiahli výnimočné výsledky v oblasti vedy, techniky, hospodárskeho rozvoja, kultúry, športu a v iných oblastiach života a sú nejakým spôsobom spätí s mestom Humennom. Návrhy na udelenie tohto ocenenia podáva primátor mesta, poslanci a komisie MsZ na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu občanov a organizácií.


CENA MESTA HUMENNÉ – môže byť udelená fyzickej alebo právnickej osobe alebo kolektívu, pôsobiacim na území mesta Humenné, výnimočne aj fyzickej alebo právnickej osobe mimo územia mesta Humenné a v odôvodnených prípadoch aj cudzím štátnym príslušníkom, právnickým osobám alebo kolektívom. Túto cenu možno udeliť fyzickým osobám, vo výnimočných prípadoch aj „im memoriam“.


CENA PRIMÁTORA MESTA HUMENNÉ – udeľuje primátor a o návrhoch informuje MsZ. Môže byť udelená fyzickej alebo právnickej osobe alebo kolektívu, ktoré pôsobia na území mesta Humenné, výnimočne aj fyzickej alebo právnickej osobe mimo územia nášho mesta za:
prínos v rozvoji mesta a zlepšovaní životných podmienok obyvateľov mesta
výnimočné činy so zreteľom na ľudskosť a obetavosť
úspešnú reprezentáciu nášho mesta a šírenie dobrého mena doma i v zahraničí
vynikajúce tvorivé výkony v oblasti vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti


ČESTÉ UZNANIE, ĎAKOVNÝ LIST – mesto Humenné môže udeliť v priebehu kalendárneho roka čestné uznanie za dosiahnuté výsledky najmä vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, ekonomickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti, aj primátor mesta môže v priebehu kalendárneho roka ďakovný list jednotlivcom i kolektívom za dosiahnuté výsledky v oblasti ich pôsobenia, za propagáciu a reprezentáciu mesta. O udelení sa vydáva listina s erbom mesta Humenné, ktorú podpisuje primátor.


CENA DOBROVOĽNÍK MESTA HUMENNÉ – táto cena je mestom udeľovaná fyzickej osobe, ktorá sa dlhodobo, intenzívne a pravidelne venuje dobrovoľníckej činnosti v oblasti sociálno-zdravotnej, charitatívnej, vzdelávacej či inej s verejnoprospešným prínosom pre občanov nášho mesta.


Návrhy na ocenenie cena mesta, cena primátora mesta a cena dobrovoľník mesta môžu podať: primátor mesta, poslanci MsZ, predstavitelia kultúrnych, vedeckých a hospodárskych inštitúcii, ktoré pôsobia na území mesta a samozrejme, aj občania mesta.


Návrhy na ocenenia musia byť predložené najneskôr do piatka 31. mája 2019, do podateľne Mestského úradu v Humennom.


Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí obsahovať:
• osobné údaje navrhovaného, t. j. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť,
• súhlas navrhovaného s nomináciou,
• v prípade fyzickej osoby aj súhlasu dotknutej osoby so zverejnením osobných údajov.


Dôležitou časťou návrhu je aj zdôvodnenie návrhu na udelenie verejného uznania, najmä výstižné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma a v zahraničí. K návrhu môžu byť pripojené prílohy (články, fotografie, CD, DVD), ktoré dokumentujú dosiahnuté úspechy subjektu navrhovaného na ocenenie.


Všeobecne záväzné nariadenie č.121/2012 je k dispozícii na webovej stránke mesta www.humenne.sk v časti Všeobecne záväzné nariadenia.


Prílohy:
Návrh na ocenenie
Súhlas s nomináciou 2019


Text: Ľuboš Ondovčin
Foto: Mgr. Michaela Dochánová

« späť

aktualizácia: 28.05.2019 | počet zobrazení: 1619

Počet návštev od 18.09.2011: 3127461
Počet návštev dnes: 324
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie