Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoKalendár
  «   Júl   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Milota


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » V sobotu si zvolíme primátora mesta Humenné a poslancov Mestského zastupiteľstva

V sobotu si zvolíme primátora mesta Humenné a poslancov Mestského zastupiteľstva

V sobotu 10. novembra 2018 sa o 7.00 hod. otvoria volebné miestnosti pre voľby do orgánov samospráv miest a obcí. Aj v našom meste Humenné si zvolíme primátora a 24 poslancov Mestského zastupiteľstva – po 12 v každom z oboch volebných obvodov.


Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 hod. Oproti posledným voľbám došlo k jednej menšej zmene pri vytváraní volebných miestností. Volebná miestnosť č. 7 je po novom zriadená v Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho na Lesnej ulici 28 a nie na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej EBG, ako tomu bolo predtým.


Právo voliť do orgánov samosprávy má každý obyvateľ nášho mesta, ktorý tu má trvalý pobyt a najneskôr v sobotu dosiahol vek 18 rokov. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.


Každý dostane dva hlasovacie lístky
Okrsková volebná komisia potom zakrúžkuje jeho poradové číslo v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do Mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Mesta. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.


Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.


Volič, ktorý nemôže prísť do volebnej miestnosti zo závažných dôvodov (napr. zdravotných), má právo vopred požiadať mesto a v deň volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, ale len v územnom obvode svojho volebného okrsku.


Krúžkuje sa jeden kandidát na primátora a maximálne 12 kandidátov na poslancov
Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac 12 poradových čísiel kandidátov.


V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov (za plentou) vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (Mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).


Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.


Voľby primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva sú ako vždy jednokolové. Primátorom mesta sa stane kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. V prípade ich rovnosti sa podľa zákona uskutočnia nové voľby. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú v 1. resp. 2. volebnom obvode najviac platných hlasov. V prípade ich rovnosti od 12. miesta nižšie sa bude žrebovať medzi tými kandidátmi, ktorí získali rovnaký počet hlasov.


Zoznam všetkých volebných okrskov v meste Humenné


Volebný okrsok č. 1 Základná škola Pugačevova 7 

 • Čsl. armády, Hviezdoslavova, Kpt. Nálepku, Nemocničná 2, 4, 6, 8, 26, 28, 30, 32, 34, Pugačevova, Sládkovičova, Staničná, Staré kasárne, Štefánikova 15, 21, 23, 25, 33, 37, 39, Štúrova

Volebný okrsok č. 2 Denné centrum Družstevná 16, Družstevná 16 

 • 1. mája 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, Družstevná 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, Komenského, Školská

Volebný okrsok č. 3 Materská škola Družstevná 16, Družstevná 16 

 • 1. mája 4, 5, 6, 11, 12, Družstevná 14, 15, Krátka, Nemocničná 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Volebný okrsok č. 4 Základná škola Pugačevova 7, Pugačevova 7 

 • Mierová 15A, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86

Volebný okrsok č. 5 Regionálna veterinárna a potravinová správa, Gaštanová 3 

 • Agátová, Budovateľská, Dubová, Gaštanová, Javorová, Mierová 92, Na Lieskovčíku, Nad tehelňou, Poľná, Riečna, Ružová, Starinská, Suchý jarok

Volebný okrsok č. 6 Základná škola Kudlovská 11 

 • Brestovská, Domašanská, Janka Kráľa, Majakovského, Petrušovského, Sovietskych hrdinov, Wolkerova, Záhradná

Volebný okrsok č. 7 Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28 

 • Fučíkove sady, Jilemnického sady, Lesná, Lipová, Orechová, Osloboditeľov 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 118, Sadová

Volebný okrsok č. 8 Základná škola Hrnčiarska 13 

 • Puškinova, Ševčenkova 41, Tyršova

Volebný okrsok č. 9 Základná škola Hrnčiarska 13 

 • Dobrianskeho 51, 53, 67, 69, 71, Duchnovičova 28, 30, Hrnčiarska, Ševčenkova 38, 40

Volebný okrsok č. 10 Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 

 • Dobrianskeho 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Námestie slobody 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Sokolovská, Ševčenkova 2, 4, 6, 8, 10


Volebný okrsok č. 11 Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 

 • Dobrianskeho 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 65, Duchnovičova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Ševčenkova 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Volebný okrsok č. 12 Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 

 • Osloboditeľov 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22

Volebný okrsok č. 13 Vihorlatské múzeum – kaštieľ, Námestie slobody 1 

 • 26. novembra, Gorkého, časť obce Humenné, Kukorelliho, Mierová 1, 3, 5, 7, 9, 11, Námestie slobody 15, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 60, Vihorlatská

Volebný okrsok č. 14 Základná škola Kudlovská 11 

 • Gagarinova, Iljikčana, Jánošíkova, Kalininova, Kudlovská, Liesková, Pod lesom, Sídlisko Poľana, Stavbárska, Šmidkeho

Volebný okrsok č. 15 Centrum voľného času DÚHA I., Námestie slobody 48 

 • Chemlonská, Kukučínova, Námestie slobody 48, 49, 51, 55, 59, 61, Štefánikova 12, 51, 53

Volebný okrsok č. 16 Základná škola Dargovských hrdinov, Dargovských hrdinov 19 

 • Laborecká 1, 4, 5, Třebíčska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A

Volebný okrsok č. 17 Základná škola Dargovských hrdinov, Dargovských hrdinov 19 

 • Laborecká 6, 7, 8, Třebíčska 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Volebný okrsok č. 18 DOS – Denné centrum, Laborecká 26 

 • Laborecká 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Volebný okrsok č. 19 Základná škola Laborecká, Laborecká 66 

 • Laborecká 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Volebný okrsok č. 20 Základná škola Laborecká, Laborecká 66 

 • Laborecká 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 72, 73, 74, 75

Volebný okrsok č. 21 Základná škola Dargovských hrdinov, Dargovských hrdinov 19 

 • Dargovských hrdinov, Třebíčska 9, 10

Volebný okrsok č. 22 DOS – Denné centrum, Laborecká 26 

 • Třebíčska 11, 12, 14, 15

Volebný okrsok č. 23 Centrum voľného času DÚHA, Námestie slobody 48 

 • Čapajevova, Čulenova, Jasenovská, Letná ulica, Lúčna, Na Podskalku, Pod Krámovou, Sninská, Valaškovská

Volebný okrsok č. 24 Základná škola s materskou školou Podskalka, Podskalka 58 

 • Podskalka

Volebný okrsok č. 25 Základná škola SNP, SNP 1 

 • Košická 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Partizánska 29, 31, 33, 35, SNP 2, 4, 6, 7, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55

Volebný okrsok č. 26 Základná škola SNP, SNP 1 

 • Partizánska 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, SNP 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Volebný okrsok č. 27 Základná škola SNP, SNP 1 

 • Košická 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, Partizánska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, SNP 19, 21, 23, 25

Volebný okrsok č. 28 Základná škola SNP, SNP 1 

 • Košická 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Partizánska 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25.

« späť

aktualizácia: 08.11.2018 | počet zobrazení: 3482

Počet návštev od 18.09.2011: 3131834
Počet návštev dnes: 626
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie