Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko


Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   Apríl   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

meniny má Vojtech


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » V Humennom sa budú môcť obyvatelia zapojiť do tvorby Participatívneho rozpočtu

V Humennom sa budú môcť obyvatelia zapojiť do tvorby Participatívneho rozpočtu

V stredu 23. októbra sa uskutočnilo v poradí IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Humennom. Zúčastnilo sa ho 23 poslancov. Najviac diskutovanou témou bolo zvýšenie poplatku za komunálny odpad (KO).


Diskusia o poplatkoch za KO
Najviac diskutovaným bodom programu s dlhou rozpravou, bolo nové VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na území mesta Humenné. Vláda SR a NRSR v tomto roku schválila zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu. Suma sa však bude v nasledujúcich rokoch postupne zvyšovať. Na základe tohto nárastu nákladov si Humenčania v budúcom roku zaplatia namiesto súčasných 13,51 eur sumu 19,49 eur za komunálny odpad na osobu. Pre dôchodcov od 62 rokov bude platiť 50% zľava. Nový zákon z dielne ministra životného prostredia, sa dotkne všetkých miest a obcí na Slovensku, Humenné nevynímajúc! Podľa schváleného nového systému závisí suma, ktorú obce a mestá zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, od úrovne jeho vytriedenia. Technické služby mesta Humenné (TS) už teraz platia za uloženie odpadu na skládke 7 eur z pôvodných 5,30 €. V roku 2020 bude nárast nákladov na skládkovanie pokračovať bez toho, aby ich humenská samospráva či TS vedeli ovplyvniť. Na budúci rok stúpne teda zákonný poplatok za skládkovanie až na 12 eur, ak sa udrží miera separácie. Z toho dôvodu pristúpilo Mesto Humenné k opatreniam a poslanci MsZ sa uzniesli na novom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na území mesta Humenné, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2020. Samozrejme je k tomu potrebné prirátať aj vyššiu sumu za uskladnenie KO na skládke, ktorú kúpila v tomto roku súkromná firma.


Celkovo počas stredajšieho MsZ schválili poslanci 6 nových VZN: 

  • VZN miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na území mesta Humenné

  • VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Humenné (zmena a doplnenie v súvislosti s distribúciou kompostovacích zásobníkov pre BRO – biologicky rozložiteľný odpad)

  • VZN o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií a osobitného užívania verejného priestranstva na území mesta Humenné

  • VZN o výkone taxislužby na území mesta Humenné (týka sa zriadenia a určovania stanovíšť vozidiel taxislužby na miestnych komunikáciách vo vlastníctve mesta Humenné)

  • VZN o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel a odstraňovaní vrakov na pozemných komunikáciách, parkoviskách a verejných priestranstvách na území mesta Humenné v znení neskorších úprav

  • VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné (nové VZN tu presne definuje procesy pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta – napr. zdroje a objem finančných prostriedkov, účel poskytnutia dotácie, spôsob a kompetencie schvaľovania, predkladanie žiadostí na špeciálnom tlačive, kritériá posudzovania a vybavovania žiadostí. Zúčtovanie či samotné podmienky poskytnutia dotácie)

Participatívny rozpočet mesta Humenné
Poslanci MsZ schválili aj nový Participatívny rozpočet mesta. Jeho cieľom je umožniť obyvateľom mesta Humenné zapojiť sa do rozhodovania samosprávy a priblížiť jej fungovanie širokej verejnosti. V rámci participatívneho rozpočtu budú môcť Humenčania rozhodovať napr. o realizácii rôznych projektov, ktorých financovanie bude realizované z verejných výdavkov. Obyvatelia mesta tak sami rozhodnú, na čo poputuje časť peňazí z rozpočtu mestskej pokladnice formou hlasovania za jednotlivé projekty.


Nová MHD a projekty v Humennom
V rámci rokovania poslanci schválili aj nové Technické podmienky pre verejné obstarávanie k zabezpečeniu služieb v Mestskej autobusovej doprave v meste Humenné na obdobie od 1. januára 2020 do 21. decembra 2029. Dôvodom nových technických podmienok bola zmena niektorých kritérií na vozidlový park, napr. znížil sa počet kmeňových vozidiel na 6 ks autobusov jednotnej farebnej karosérie, 100% všetkých vozidiel bude čiastočne nízkopodlažných s možnosťou klimatizácie a pod.


Poslanci podporili aj žiadosť Mesta Humenné o nenávratný finančný príspevok (NFP), zameraný na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry v prostredí MRK (t.z. vybudovanie novej miestnej komunikácie v osade Podskalka, či chodníkov na Valaškovskej a Čapajevovej ulici). Predpokladaný NFP by predstavoval 228 418,95 eur s 5% spolufinancovaním samosprávy vo výške 12 022,05 eur. Ďalším podporeným projektom, ktorému poslanci odsúhlasili žiadosť, je výzva Ministerstva dopravy a výstavby SR na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie. V tomto prípade by požadovaná dotácia poslúžila na premostenie rieky Laborec s dvomi jazdnými pruhmi pre cyklistov v dĺžke 95 metrov ale aj dobudovanie ďalších cyklotrás v meste. Aj tu by bolo Mesto Humenné spolufinancovateľom vo výške 5%, teda 3 670,46 eur.


Riaditeľ SRaŠZ zatiaľ ostáva, neprešiel ani nový konateľ TKR za mesto
Búrlivá diskusia počas rokovania MsZ sa vzniesla pri voľbe nového riaditeľa Správy rekreačných a športových zariadení mesta Humenné, kedy víťazný uchádzač, ktorý vzišiel z výberového konania, nezískal dostatočnú podporu hlasov z radov poslancov. Dočasne poverený riaditeľ SRaŠZ Peter Ždiňák, tak naďalej ostáva riaditeľom tejto organizácie, kým nebude vyhlásené nové výberové konanie.


Podobne obstál aj návrh na zvolenie nového konateľa obchodnej spoločnosti Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné (TKR), Konštantína Javorského. V hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov poslancov, a tak konateľom TKR ostáva Michal Emmel.


Text a foto: Mgr. Michaela Dochánová

« späť

« predchádzajúci nasledujúci »
aktualizácia: 24.10.2019 | počet zobrazení: 1884

Počet návštev od 18.09.2011: 3746711
Počet návštev dnes: 1363
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie