Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoAnketa 1
Ste dostatočne informovaný/á o separovaní odpadu na území mesta Humenné?
áno (24,03%)
 
skôr áno (25,87%)
 
skôr nie (25,43%)
 
nie (24,67%)
 
Celkový počet hlasov: 1573

Anketa 2
Uprednostňujete propagáciu separovaného zberu na území mesta prostredníctvom:
letákov (17,24%)
 
televízie HNTV (15,37%)
 
web stránky mesta (17,01%)
 
internetu (16,35%)
 
inej formy (16,79%)
 
Celkový počet hlasov: 2251

Anketa 3
Ste spokojný/á s podmienkami, ktoré mesto vytvorilo pre separovanie odpadu?
áno (23,83%)
 
skôr áno (24,80%)
 
skôr nie (26,50%)
 
nie (24,87%)
 
Celkový počet hlasov: 1532

Anketa 4
Myslíte si, že v okolí vášho bydliska je dostatok nádob na separovaný odpad ( v rodinných domoch dostatok vriec) ?
áno (33,30%)
 
nie (33,04%)
 
čiastočne (33,66%)
 
Celkový počet hlasov: 1132

Anketa 5
Sú tieto nádoby vyhovujúce?
áno (33,78%)
 
nie (34,14%)
 
čiastočne (32,07%)
 
Celkový počet hlasov: 1110

Anketa 6
Ste spokojný/á s cyklom vyprázdňovania nádob na separovaný odpad?
áno (25,60%)
 
skôr áno (24,26%)
 
skôr nie (24,40%)
 
nie (25,74%)
 
Celkový počet hlasov: 1496

Anketa 7
Aké sú najčastejšie dôvody prečo neseparujete?
nedostatok nádob (16,78%)
 
nedostatok vriec (16,56%)
 
naplnenosť nádob (16,29%)
 
iné (16,64%)
 
Celkový počet hlasov: 2265

Anketa 8
Ktoré materiály separujete?
papier (16,43%)
 
plasty (15,98%)
 
sklo (16,93%)
 
kovy (17,05%)
 
tetrapaky (16,23%)
 
iné (17,38%)
 
Celkový počet hlasov: 2434

Anketa 9
Čo by Vás motivovalo, aby sa zvýšil Váš záujem o separovanie odpadu?
motivačné súťaže (24,03%)
 
iné (25,16%)
 
Celkový počet hlasov: 1598

Anketa 10
Bývate:
v bytovom dome (49,40%)
 
v rodinnom dome (50,60%)
 
Celkový počet hlasov: 830

Kalendár
  «   Február   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

meniny má Etela


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Štátny fond rozvoja bývania skonštatoval, že Mesto Humenné používa finančné prostriedky správne

Štátny fond rozvoja bývania skonštatoval, že Mesto Humenné používa finančné prostriedky správne

Na základe poverenia generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania, vykonali zamestnanci ŠFRB, v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kontrolu na mieste Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné. Cieľom kontroly bolo dodržiavanie zmluvných podmienok, kontrolovaným obdobím bol rok 2013, kde neboli zistené žiadne nedostatky.


Zamestnanci Štátneho fondu rozvoja bývania kontrolovali doklady ako kúpnu zmluvu, znalecký posudok, projektovú dokumentáciu, protokol o skutočnom vyhotovení stavby Bytového domu Humenné, daňové doklady, zmluvy o úvere a nájme bytu, všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Humenné, žiadosť o priznanie podpory, rozhodnutie a poistnú zmluvu.


Kontrola sa vykonávala podľa plánu kontrol pre rok 2016. Kontrolná skupina obhliadkou stavby Bytového domu Humenné, Komenského 1436, zistila, že použitie poskytnutej podpory bolo zrealizované v súlade s účelom. Bytový dom na ulici Komenského je 6-podlažný, bez podpivničenia a má 43 bytových jednotiek, z toho 15 jednoizbových bytov, 22 dvojizbových bytov a 6 trojizbových bytov. Bytové jednotky sa prenajímajú na základe zmluvy o nájme bytu na dobu určitú, spravidla na obdobie jedného roka. Nájomný vzťah má písomnú formu medzi prenajímateľom (Mesto Humenné, zastúpenie primátorkou mesta) a jednotlivým nájomcom. Celkom bolo kontrolnej skupine predložených 42 ks platných ZoNB spolu so zoznamom nájomcov. To znamená, že byty sú využité na 97,67 %. Súčasťou každej ZoNB je zápis o odovzdaní a prevzatí nájomného bytu, ktorý obsahuje opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu.


Na základe písomnej zmluvy bola poskytnutá podpora vo výške 1 322 780,93 eur. Výška poskytnutého úveru predstavuje 68,50% z obstarávacej ceny. Čerpanie poskytnutého úveru bolo zrealizované po preukázaní daňového dokladu a všetkých povinných náležitostí.


Záverom kontroly zamestnancov Štátneho fondu rozvoja bývania je, že neboli zistené žiadne nedostatky.


Autor: Mgr. Katarína Víravcová

« späť

« predchádzajúci nasledujúci »
aktualizácia: 07.09.2016 | počet zobrazení: 10851

Počet návštev od 18.09.2011: 2893150
Počet návštev dnes: 682
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie