Aktuality a oznamy » Šport » My sa vody nebojíme! (MŠ Třebíčska) « späť

My sa vody nebojíme! (MŠ Třebíčska)

dátum aktualizácie: 03.07.2024 | počet zobrazení: 865

Prečítať nahlas

(Pred)plavecké výcviky pre materské školy sa skončili. Koncom mája a následne v júni absolvovali návštevy výcvikového bazénu predškoláci MŠ Tyršova, MŠ Třebíčska a MŠ Družstevná.
Mesto Humenné túto (pred)plaveckú formu aktivity organizovalo v spolupráci s Plaveckým klubom Chemes Humenné. Zámerom bolo, aby výcvik vo vode budoval u predškolákov zdatnosť a imunitu.

Predplavecká príprava detí materských škôl sa začala v polovici marca, trvala do konca školského roku (jún 2024). V poradí siedmym účastníkom bola MŠ Třebíčska, svoj výcvik úspešne s odovzdaním medailí ukončila 13. júna.

Výcvik (v 10-metrovom výukovom bazéne) trval dva týždne pod vedením skúsených plaveckých trénerov PK Chemes Humenné.

Plávanie ako šport, pozitívne ovplyvňuje psychiku človeka, imunitu, rozvoj vôľových vlastností, cieľavedomosť, sebavedomie, učí prekonávať únavu, stres a iné faktory. Z tohto hľadiska má tento šport pre deti veľký význam. Cieľom výcvikového kurzu bolo naučiť deti nebáť sa vody. Ak zvládli prvý krok, na rad mohli prísť splývanie, dýchanie do vody či udržanie sa na hladine. V deťoch sa prebudila radosť z nového druhu športovania.

Hravou a nenásilnou formou sa predškoláci dostali k spôsobu otužovania vodou, boli motivované k samostatnému pohybovému prejavu vo vode Nemenej dôležitá bola podpora radostných citov z úspešnosti a vytváranie sociálneho kontaktu vo vodnom prostredí.

My sa vody nebojíme!

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Predplavecký výcvik - MŠ Třebíčska
« » Predplavecký výcvik - MŠ Třebíčska
Predplavecký výcvik - MŠ Třebíčska Predplavecký výcvik - MŠ Třebíčska Predplavecký výcvik - MŠ Třebíčska Predplavecký výcvik - MŠ Třebíčska Predplavecký výcvik - MŠ Třebíčska Predplavecký výcvik - MŠ Třebíčska Predplavecký výcvik - MŠ Třebíčska Predplavecký výcvik - MŠ Třebíčska Predplavecký výcvik - MŠ Třebíčska Predplavecký výcvik - MŠ Třebíčska

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8724899
Počet návštev dnes: 10488