Aktuality a oznamy » Samospráva » Zasadnutie mestského zastupiteľstva « späť

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

dátum aktualizácie: 23.05.2024 | počet zobrazení: 32 691

Prečítať nahlas

V súlade s § 12 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 6 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Humennom a plánom práce MsZ v Humennom na I. polrok 2024 primátor mesta Humenné zvoláva

X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom

na deň 29. máj 2024 (streda) o 9:00 hod.

do zasadačky Mestského zastupiteľstva v Humennom

oznámenie o konaní zasadnutia MsZ

« späť

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8654884
Počet návštev dnes: 11847