Aktuality a oznamy » Samospráva » Za DRUHÝ ŠTVRŤROK 2024 (vy)riešených 29 podnetov « späť

Za DRUHÝ ŠTVRŤROK 2024 (vy)riešených 29 podnetov

dátum aktualizácie: 10.07.2024 | počet zobrazení: 325

Prečítať nahlas

Obyvatelia Humenného komunikujú s mestom Humenné aj prostredníctvom webovej stránky (Odkaz pre humenskú radnicu, e-mail) alebo cez aplikáciu (Humenné).

1. Webová stránka. V základnej sekcii Aktuality je priečinok Odkaz pre humenskú radnicu, kde sa môžu prostredníctvom formulára zasielať názory, postrehy i podnety k činnosti a fungovaniu mestského úradu a mestských organizácií. Odpoveď je zasielaná elektronicky. Podnety však môžu práve e-mailom aj prichádzať.
2. Aplikácia. Jednou z možností hlavného menu sú aj Podnety od občanov. Odpoveď je zasielaná cez aplikáciu.

Už v jarno – letnej časti roka 2024, počas druhého štvrťroka (apríl, máj a jún) sme evidovali 29 podnetov zo strany obyvateľov mesta, ktorí využili stránku www.humenne.sk (Odkaz pre humenskú radnicu, e-mail) alebo aplikáciu Humenné.

Témy sa týkali napr. odvádzania dažďovej vody, riešenia dopravnej či parkovacej situácie, cestovného poriadku v MHD, cyklochodníka, detských ihrísk, čiernej skládky, orezania stromov alebo mestských novín.

Podnety riešili Odbor územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene; Technické služby mesta Humenné; Správa rekreačných a športových zariadení; Odbor organizačný, všeobecnej správy a vnútornej prevádzky; Zástupca primátora mesta; Mestská polícia; DZS MK- Trans a Kancelária primátora mesta / Tlačový referát.

Na podnety boli odpovede (spôsob riešenia / vyriešenia) z Tlačového referátu zaslané ich autorovi e-mailom, resp. aplikáciou.

https://www.humenne.sk/…sku-radnicu/

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Odkaz pre humenskú radnicu
Odkaz pre humenskú radnicu

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8725036
Počet návštev dnes: 10625