Aktuality a oznamy » Samospráva » ZASADNUTIE MsZ V HUMENNOM « späť

ZASADNUTIE MsZ V HUMENNOM

dátum aktualizácie: 25.05.2023 | počet zobrazení: 29 353

Prečítať nahlas

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Humennom a podľa plánu práce MsZ na I. polrok 2023 primátor mesta Humenné zvoláva

IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom

na deň 31. máj 2023 (streda) o 9:00 hod.

do zasadačky Mestského zastupiteľstva v Humennom

Oznámenie o konaní zasadnutia

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5295719
Počet návštev dnes: 2497