Aktuality a oznamy » Samospráva » VÝZVA Komunitnej nadácie mesta Humenné: SKRÁŠĽUJEM SVOJE MESTO 2023 « späť

VÝZVA Komunitnej nadácie mesta Humenné: SKRÁŠĽUJEM SVOJE MESTO 2023

dátum aktualizácie: 23.05.2023 | počet zobrazení: 322

Prečítať nahlas

Chcete prispieť aj vy ku skrášleniu svojho mesta? Nech sa páči…

Vážení spoluobčania, členovia spoločenstiev vlastníkov bytov, vážení zástupcovia škôl, spoločenských a záujmových organizácií a tiež neformálnych skupín. Všetkým, ktorí máte záujem premeniť svoje predstavy na skutočnosť, chcete skrášliť nielen svoje okolie, ale aj pomôcť druhým, máte dobré nápady, práve vám ponúkame príležitosť opäť sa zapojiť do projektu SKRÁŠĽUJEM SVOJE MESTO 2023.

Komunitná nadácia mesta Humenné poskytne na realizáciu projektu finančné prostriedky do výšky maximálne 800 eur pre fyzické osoby, spoločenstvá vlastníkov bytov, neziskové organizácie, školy a cirkvi na základe podaných žiadostí, ktoré schváli správna rada.
Uprednostnené budú projekty, ktoré budú svojpomocne zrealizované a budú zamerané na úpravu vonkajšieho okolia.

Podanie žiadostí na predpísanom tlačive je do 15. júna 2023 na Mestský úrad Humenné, č. dverí 13.

Poslaním Komunitnej nadácie mesta Humenné je spájať ľudí, občanov mesta Humenné v záujme identifikovania a riešenia spoločných problémov, viesť ich k presvedčeniu, že sú schopní riešiť potreby svojho okolia vlastnými silami, cieľavedome v nich budovať pocit občana, ktorý je aktívnou súčasťou spoločnosti.

Podporou iniciatív občanov a ich projektov chceme osloviť všetkých tých, ktorí majú dobré nápady, organizačné schopnosti, talent, vedomosti a snahu urobiť niečo prospešné nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie. Zámerom je tiež osloviť aj tých, ktorí majú možnosť poskytnúť finančné či materiálne zdroje a chcú pomôcť a podporiť aktivity prinášajúce prospech obyvateľom celého mesta.

Bližšie informácie a formulár žiadosti nájdete na webovej stránke mesta Humenné (www.humenne.sk) alebo na Klientskom centre MsÚ (prízemie).

Prílohy:

Formulár pre fyzické osoby 2023

Formulár pre právnické osoby 2023

Súhlas so spracovaním osobných údajov – FO rok 2023

Odbor koncepcie a rozvoja mesta

Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Komunitná nadácia mesta Humenné
Komunitná nadácia mesta Humenné

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5294140
Počet návštev dnes: 918