Aktuality a oznamy » Samospráva » VÝMENA POTRUBÍ v postupe prác aj s predstihom « späť

VÝMENA POTRUBÍ v postupe prác aj s predstihom

dátum aktualizácie: 04.07.2024 | počet zobrazení: 4 129

Prečítať nahlas

Hlavná investičná akcia mesta Humenné v roku 2024 sa dotýka modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla. „Etapa 2“ je rekonštrukčne najväčšia, vymení sa viac ako 11 kilometrov potrubia (Etapa 0 znamenala výmenu 1 kilometra a Etapa 1 obnovila 1,4 kilometra horúcovodu).

Zhotoviteľ GreMI KLIMA realizuje v Humennom najväčší projekt modernizácie potrubia na Slovensku. Staré potrubie sa vymení za nové moderné predizolované potrubie s difúznou bariérou rozmerov DN20 – DN250. Táto technológia potrubia výrazne zabraňuje tepelným stratám na potrubí a tým znižuje náklady na výrobu tepla.

V týždennej perióde, každý štvrtok, sa stretávajú zástupcovia zhotoviteľa stavby, mesta Humenné i Humenskej energetickej spoločnosti na kontrolnom dni. Výnimkou nebol ani 4. júl…

„Dnes sme riešili postup prác na mesiac až dva vopred. Zatiaľ prebieha pracovná činnosť podľa predpokladov, vyskytli sa aj nejaké problémy, ale tie sa vo všeobecnosti pri výmene potrubí aj očakávajú. Obyvatelia Humenného zatiaľ v súvislosti s modernizáciou potrubia žiadnu odstávku teplej vody nemali, aj keď musím povedať, že o týždeň – dva sa asi ani tejto variante nevyhneme,“ priblížil pracovné stretnutie Petr Kopřiva, riaditeľ pobočky Brno v spoločnosti GreMI KLIMA.

Predbežne by mala trvať odstávka teplej vody maximálne týždeň, dotknúť sa má lokality Laboreckej ulice pri Točni. Snahou zhotoviteľa je, aby sa počet dní oproti plánu čo najviac skrátil. (O konkrétnom termíne budeme informovať)

Súčasná situácia výkopových prác i plán sa najskôr prebral a ukázal na technickom nákrese, neskôr došlo aj na obhliadku terénu.

Etapa 6 a Etapa 3 sú už hotové, odtlakovaná, zaspojkovaná a zasypaná. Od pondelka 8. júna sa plánuje natopiť potrubie v rámci Etáp 1, 2 a 5, ak bude všetko v poriadku, v utorok 9. júna sa mohli potrubia zasypať. Medzitým sa dokončia Etapy 4 a 14, spustené už budú potrubia Etáp 1, 2, 3, 4, 5 a 6 – v trvalom využívaní.

Etapa 1: Laborecká ulica (budova Bytového družstva – Džerzy pizza)
Etapa 2: Laborecká ulica (križovatka pri Balarene / bývalý Carihrad – budova Bytového družstva)
Etapa 3: Laborecká ulica (križovatka pri SPP – križovatka pri Balaréne)
Etapa 4: Laborecká / Třebíčska ulica (parkovisko pri Balaréne – výmenník tepla Třebíčska)
Etapa 5: Laborecká ulica (križovatka pri Balaréne – parkovisko pri Balaréne)
Etapa 6: Hrnčiarska / Laborecká ulica (križovatka pri nákupnom centre – garáže oproti BD Laborecká 6)

V pracovnom systéme je veľmi dôležitá aj šachta 27, prepája Hrnčiarsku ulicu s Laboreckou ulicou a napája systém teplovodov na vetvu Sever.

„Aktuálne usilovne pracujeme na Etapách 9 a 14 – čo sú primárne rozvody, začínajú sa práce na sekundárnych rozvodoch Etapy 20, od 1. augusta prejdeme aj na Etapu 17. Z toho vyplýva, že do 30. augusta budeme mať splnený cieľ, ktorý sme si povedali na prvotnom stretnutí s pánom primátorom mesta – Etapy 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 a 20 hotové a plne funkčné. Z toho štyri etapy sú v skoršom termíne, než boli pôvodne naplánované,“ dodal Petr Kopřiva.

Od 1. 9. do 30. 10. 2024 sú na programe práce Etapy 10, ale keďže je systém prepojený s iným okružným systémom, odberatelia nebudú bez prívodu tepla ani jediný deň.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Výmena potrubí - stav 4. júna 2024
« » Výmena potrubí - stav 4. júna 2024
Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - kontrolný deň 4. júna 2024 Výmena potrubí - kontrolný deň 4. júna 2024 Výmena potrubí - kontrolný deň 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Výmena potrubí - stav 4. júna 2024 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8724909
Počet návštev dnes: 10498