Aktuality a oznamy » Samospráva » Logopédia i pohybová aktivita pre MATERSKÉ ŠKOLY « späť

Logopédia i pohybová aktivita pre MATERSKÉ ŠKOLY

dátum aktualizácie: 21.04.2023 | počet zobrazení: 3 009

Prečítať nahlas

Materské školy (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, cirkevné i súkromné) mesta Humenné v najbližších dňoch oboznámia rodičov detí o možnosti využitia logopedického krúžku (v Centre voľného času) i aktivite Hýbte sa s nami, ktorú ponúka Kids Fun Academy. Informácie boli podané na porade riaditeľov MŠ (18.4.).

Logopedický krúžok (CVČ Humenné)
Prvotným zámerom samosprávy je ponúknuť odbornú starostlivosť pre deti predškolského veku s upriamením na ich problémy s nesprávnou výslovnosťou (napr. hlások „L“ a „R“). Zo strany materských škôl je dlhodobo evidovaný záujem o takúto možnosť pomoci, ktorá upraví reč dieťaťa. Do logopedického krúžku môžu rodičia prihlásiť 4 až 5-ročné deti, s činnosťou sa ráta počnúc školským rokom 2023/2024. V jednej skupine má byť 4 až 8 detí. Dôležitá je v rámci logopedickej intervencie rovnaká porucha reči detí v skupine. Prezentovaný bude individuálny prístup, hravá forma, rozvoj slovnej zásoby. Poplatky pre krúžkovú činnosť sú rozdielne v závislosti od situácie, či žije dieťa v Humennom alebo mimo mesta. Logopedický krúžok má fungovať v termíne október 2023 – máj 2024, pravidelne 1 hodina týždenne (30 minút), so začiatkom po 14:30 hod. Na popoludňajšiu činnosť by odprevádzali svoje deti rodičia. Prihlášky do záujmového útvaru si môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v MŠ alebo v Centre voľného času a následne ich doručiť (do CVČ) do 30. júna 2023.

KIDS FUN ACADEMY (Hýbte sa s nami)
Ponúka deťom v materských školách celoročnú všestrannú zážitkovú pohybovú aktivitu. Cieľom je nácvik a zdokonaľovanie pohybovej gramotnosti, činnosť by prebiehala v materských školách, prípadne v ich areáloch. Materské školy bude navštevovať tréner, donesie si svoje pomôcky a zrealizuje pohybovú hodinu (60 minút). Mesačný cyklus vzíde podľa dohody (s materskými školami, rodičmi), za dva tréningy je mesačný poplatok 11 eur (existuje možnosť čiastkovej kompenzácie pri neúčasti). Pohybové aktivity pre deti 4 až 6 rokov sú zamerané napr. na atletiku, gymnastiku, športové hry a pod. Športová organizácia Kids Fun Academy ponúka možnosť ukážkových hodín priamo rodičom.

V školskom roku 2021/2022 spolupracovali na Slovensku so 45 materskými školami, registrovaných mali 840 detí. Viac info:
https://www.kidsfunacademy.sk/o-nas/

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Logopédia i pohybová aktivita pre MATERSKÉ ŠKOLY
« » Logopédia i pohybová aktivita pre MATERSKÉ ŠKOLY
Logopédia i pohybová aktivita pre MATERSKÉ ŠKOLY Logopédia i pohybová aktivita pre MATERSKÉ ŠKOLY Logopédia i pohybová aktivita pre MATERSKÉ ŠKOLY Logopédia i pohybová aktivita pre MATERSKÉ ŠKOLY Logopédia i pohybová aktivita pre MATERSKÉ ŠKOLY Logopédia i pohybová aktivita pre MATERSKÉ ŠKOLY Logopédia i pohybová aktivita pre MATERSKÉ ŠKOLY Logopédia i pohybová aktivita pre MATERSKÉ ŠKOLY

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5721536
Počet návštev dnes: 1686