Aktuality a oznamy » Samospráva » DRUHÝ POKUS VYŠIEL. Základná umelecká škola má niesť meno Petra Breinera « späť

DRUHÝ POKUS VYŠIEL. Základná umelecká škola má niesť meno Petra Breinera

dátum aktualizácie: 10.03.2023 | počet zobrazení: 2 679

Prečítať nahlas

Základná umelecká škola na Mierovej ulici je ako mnohé iné na Slovensku. Má svojich významných žiakov, z ktorých sa stali úspešní hudobníci známi na Slovensku i vo svete.

Ako Hudobná škola začala svoju činnosť v meste Humenné presne 1. septembra 1957. Počas svojej 65-ročnej existencie zažila veľa. Riešila zmeny názvu cez Ľudovú školu po Základnú umeleckú školu, inštitucionálne premeny, personálne zabezpečenie. Napriek všetkým (niekedy nie príjemným) skutočnostiam si zachovala vysokú kvalitu umeleckého vzdelávania. Svoju prácu prezentuje v meste, na Slovensku, v zahraničí.

Medzi jej úspešných absolventov patria napr. Ľubica Čekovská, Marián Čekovský, Lýdia Eckhardt, Jana Mikitková, Adriána Totíková a Peter Breiner – smelo možno povedať najúspešnejší absolvent školy.

Život tejto osobnosti sa priamo spája s mestom Humenné i Základnou umeleckou školou. Paradoxne sa Peter Breiner i vtedy Hudobná škola narodili v rovnakom roku. Naraz teda oslavujú jubileá. Klavirista, skladateľ, dirigent sa venuje interpretácii klasickej hudby, džezu, tanga a filmovej hudby. Celosvetovo uznávaný umelec je nositeľom štátneho vyznamenania, Radu Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, hudobného umenia a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Základná umelecká škola (ZUŠ) Mierová na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (1.3.) prostredníctvom riaditeľky Daniely Polovkovej prezentovala svoj zámer podania žiadosti na udelenie čestného názvu „Základná umelecká škola Petra Breinera, Mierová 81, Humenné“.

„Čestný názov bude okrem iného aj zdrojom motivácie. Nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre mladých obyvateľov mesta. Na mysli mám skutočnosť, že z voľnočasovej aktivity môže vzísť úspešné profesijné naplnenie i postavenie v spoločnosti. Ďalšie poňatie súvisí s percepciou čiže vnímaním hudby. Je živá a stretnutie s umelcom, interpretom a autorom skladieb sú celoživotným kapitálom najmä mladých ľudí. Naša škola prezentuje v priebehu školského roka vyše sto podujatí – nielen v Humennom, tiež rôzne na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Názvom školy dáme verejnosti do povedomia, že Peter Breiner je humenským rodákom a základy hudobného vzdelania získal na našej škole. Zároveň jeho meno umocní prestíž inštitúcie i mesta,“ povedala Daniela Polovková.

Prvýkrát sa vedenie školy snažilo o ušľachtilý zámer v roku 2018 (v rámci 60. výročia založenia ZUŠ). Skončilo to fiaskom. Peter Breiner síce ponuku na čestné pomenovanie školy svojím menom prijal, žiadosť školy vnímal ako poctu, avšak zriaďovateľ, mesto Humenné, týmto zámerom nadšený nebol. Samospráva sa vtedy opierala o list z ministerstva školstva, že školské ustanovizne sa môžu volať len po mŕtvych velikánoch.
Ale… Gymnázium Ivana Bellu v Handlovej nesie od roku 2000 meno po prvom slovenskom kozmonautovi, ktorý letel do vesmíru v roku 1999 ako 385. človek zo Zeme. V súčasnosti má 58 rokov.

„Bola to neočakávane a zbytočne komplikovaná záležitosť, hlavne pre pani riaditeľku ZUŠ-ky, spojená pre ňu s mnohými problémami, osobnými, pracovnými, ba dokonca i právnymi. V tejto súvislosti treba poďakovať za pomoc aj Nadácii Zastavme korupciu. Je obdivuhodné, že ju to neznechutilo a dúfam, že nový názov bude naozaj deti i dospelých inšpirovať k životu s peknou a dobrou hudbou. Držím im všetkým palce!“ – napísal nám v komunikácii Peter Breiner.

Na otázku, či by prišiel do Humenného k slávnostnej prezentácii nového mena Základnej umeleckej školy (ak mu to dovolia pracovné povinnosti), odpovedal stručne a zrozumiteľne: „Á­no.“

Zdá sa, že druhý pokus vyšiel. Poslanci MsZ v Humennom návrh na podanie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR na udelenie čestného názvu odobrili. Po premenovaní školy bude potrebné ešte vykonať zmenu v Sieti škôl a školských zariadení SR.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné
« » Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné
Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné Peter Breiner Zasadnutie MsZ (1.3.) Daniela Polovková, riaditeľka ZUŠ Mierová Zasadnutie MsZ (1.3.)

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8726034
Počet návštev dnes: 11623