Aktuality a oznamy » Samospráva » ĎAKUJEME, naši UČITELIA! (základné školy ´24) « späť

ĎAKUJEME, naši UČITELIA! (základné školy ´24)

dátum aktualizácie: 05.04.2024 | počet zobrazení: 8 395

Prečítať nahlas

V rámci Dňa učiteľov odovzdal primátor mesta Miloš Meričko ocenenia pre 9 pedagogických pracovníkov základných škôl v meste Humenné.

Mgr. František ČAJA
(ZŠ Dargovských hrdinov)
Zásadový, vytrvalý, svedomitý a pracovitý. Svojich žiakov motivuje, inšpiruje a povzbudzuje pre vzdelávanie fyziky a technickej výchovy. Na vyučovaní vytvára priaznivú klímu a využíva aktivizujúce metódy a formy práce. So študentmi dosahuje veľmi dobré výsledky, pravidelne sa zapájajú do súťaží a olympiád z fyziky a techniky.

Mgr. Mária ASTRABOVÁ
(ZŠ Hrnčiarska)
Už viac ako dvadsaťšesť rokov je učiteľkou I. stupňa. Svojim žiakom sa plnohodnotne venuje aj vyučovaním anglického jazyka. Vzbudzuje zvedavosť u detí, záujem o učenie, poznávanie a venuje sa žiakom s výtvarným nadaním. K dosiahnutým úspechom patria ocenenia žiakov v okresných kolách výtvarných súťaží „Vesmír očami detí; Európa v škole; Hrnček medu; Mestečko snov; Naše mesto rozpráva.“

Mgr. Erika VAŠKOVIČOVÁ
(ZŠ Jána Švermu)
Viac ako tridsaťdva rokov je učiteľkou I. stupňa. Jej aprobácia je učiteľstvo s rozšíreným pracovným vyučovaním s vyučovacím jazykom ukrajinským a slovenským. U detí pestuje zmysel pre krásu, harmóniu, utvrdzuje v nich pozitívny vzťah k športu a k prírode. Pod jej vedením dosahujú žiaci úspechy v matematických, literárnych, výtvarných i športových súťažiach.

Mgr. Vlasta FEDIČOVÁ
(ZŠ Kudlovská)
Učiteľky I. stupňa, už viac ako dvadsaťpäť rokov vníma svoje povolanie ako poslanie i osobnú výzvu. Motivuje žiakov k skupinovej práci a rozvoju ich tímových zručností. Pripravuje ich na rôzne matematické, recitačné a spevácke súťaže. Je predsedníčkou Základnej organizácie odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy ZŠ Kudlovská. Koordinuje projekt Zelená škola, ktorý vedie žiakov k ekologickému správaniu.

Mgr. Vladimír VOROŇÁK
(ZŠ Laborecká)
Je učiteľom telesnej výchovy, občianskej náuky a techniky. Medzi žiakmi je obľúbeným učiteľom a venuje sa im aj v oblasti športu. Je držiteľom trénerskej licencie UEFA A, ako aj hlavným trénerom vo futbalovom klube FK Humenné pri kategórii U19. Zároveň pôsobí ako asistent trénera slovenskej reprezentácie v malom futbale. So žiakmi reprezentoval v roku 2022/2023 školu na Detských majstrovstvách Slovenska v Banskej Bystrici v malom futbale s kategóriou U10.

Iveta MOCHNACKÁ
(ZŠ Pugačevova)
Vďaka svojím charakterovým vlastnostiam ako je húževnatosť, zásadovosť, cieľavedomosť, kreativita a ľudskosť je ako vychovávateľka vzorom pre svojich zverencov, ktorým vštepuje morálne hodnoty, potrebné pre budúcnosť, inšpiruje a vedie ich k estetickému i umeleckému cíteniu. Každoročne pripravuje vianočné akadémie, tržnice či zaujímavé kultúrne podujatia pre deti a ich rodičov. Vďaka jej fantázii a pracovitým rukám sa areál školy svojou výzdobou vždy premení na miesto bezpečia a útulného prostredia.

Mgr. Aneta MERGOVÁ
(ZŠ SNP 1)
Vyučuje už jedenásť rokov, štvrtý rok je zároveň zástupkyňou i učiteľkou prvého stupňa. Svojich žiakov obohacuje aj vyučovaním anglického jazyka. Žiaci dosahujú úspechy v okresných kolách Pytagoriády i súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na škole viedla zdravotnícky, matematický krúžok a krúžok stolného tenisu. Je súčasťou celoškolských projektov ako Erasmus +, O2 Akadémia Mateja Tótha, Biathlon Mánia, Kvetinový majáles, Sokolejský jarmok a Letný prázdninový tábor.

Mgr. Lenka MOCÁKOVÁ
(ZŠ sv. Cyrila a Metoda / Cirkevná spojená škola) Učiteľka prvého stupňa stála pri zrode Cirkevnej materskej školy svätej Terézie z Lisieux. Jej úspechmi sú skvelé umiestnenia žiakov v recitačných súťažiach, príprava a realizácia divadelno-muzikálových pásem pre materské školy, účasť v medzinárodných projektoch v eTwinning-u, Jazyková letná univerzita a realizovanie projektu My Machine s triedou.

Mgr. Lenka BUDIOVÁ
(ZŠ s MŠ Podskalka) Učiteľka prvého stupňa sa v rámci projektu „Na každom dieťati záleží“ zúčastnila výmenného pobytu vo Veľkej Británii, kde mohla nahliadnuť do vzdelávacieho procesu troch základných škôl, ktoré navštevujú žiaci z marginalizovaných rómskych komunít zo Slovenska. Jej žiaci úspešne reprezentovali školu vo výtvarných súťažiach: „Pohľadnica z recyklovaného materiálu, Vianočný medovník, Mestečko snov, Vesmír očami detí, Humenné o 700 rokov, Veselé lavičky od veselých detičiek, Vojna očami detí a Ľudské práva očami detí.“

Blahoželáme!

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Deň učiteľov 2024 - základné školy
« » Deň učiteľov 2024 - základné školy
Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy Deň učiteľov 2024 - základné školy

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8655058
Počet návštev dnes: 12021