Aktuality a oznamy » Samospráva » ĎAKUJEME, naši UČITELIA (ZUŠ ´24) « späť

ĎAKUJEME, naši UČITELIA (ZUŠ ´24)

dátum aktualizácie: 05.04.2024 | počet zobrazení: 3 186

Prečítať nahlas

V rámci Dňa učiteľov odovzdal primátor mesta Miloš Meričko ocenenia pre 4 pedagogických pracovníkov základných umeleckých škôl v meste Humenné.

PETER FRANKO „IN MEMORIAM“ (ZUŠ Petra Breinera)
Pôsobil vyše 45 rokov v základnej umeleckej škole ako učiteľ hry na organe a klarinete. Dôkazom jeho vysokej pedagogickej odbornosti bola účasť žiakov na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, kde reprezentovali mesto Humenné a získavali najvyššie ocenenia. Vychoval niekoľko desiatok absolventov hry na organe a založil organovú triedu. Peter Franko sa veľkou mierou zaslúžil o zaobstaranie a zakúpenie digitálneho organa pre základnú umeleckú školu. Pozitívne hodnotené odbornou aj laickou verejnosťou boli samostatné organové koncerty prezentované aj v rámci koncertného cyklu Humenská hudobná jar. Od roku 2003 bol aj aktívne činný a nápomocný pri organizovaní medzinárodného organového festivalu Humenské organové dni Štefana Thomána. Šesť účastí na prehliadke záujmovo-umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov Chalúpkovo Brezno mu prinieslo popredné ocenenia v skladateľskej a literárnej tvorbe. Stal sa laureátom Ceny Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela Johana Sebastiana Bacha. Za jeho celoživotnú prácu a mimoriadny prínos v oblasti kultúry mu bola v roku 2023 Mestským zastupiteľstvom v Humennom udelená Cena mesta Humenné.
Ocenenie prevzal syn Lukáš Franko.

MATÚŠ JEŇO (SZUŠ Via arto)
Jeho prístup k žiakom je inovatívny. Vychoval množstvo úspešných absolventov študujúcich nielen na konzervatóriách, ale aj na prestížnych univerzitách – napríklad medzinárodne známy saxofonista Nikola Bankov, študujúci v Zürichu, saxofonista Patrik Švec, študujúci v Brne, šikovní konzervatoristi v hre na bicích nástrojoch Tomáš Chalachan a Timotej Štempák. Matúš Jeňo vedie hudobné zoskupenia VIA ARTO BAND, VIA ARTO MINI BAND a VIA ARTO DRUMS BAND, s ktorými sa stal laureátmi mnohých súťaží, pravidelne získavajú zlaté pásma. Je aktívnym členom hudobných zoskupení Jeno`s Brothers a Pohodalive.

MIROSLAV DZIJAK (SZUŠ Kudlovská)
Od roku 2014 patrí k najskúsenejším pedagógom hudobného odboru. Vyučuje hru na kontrabas, keyboard a gitaru. So svojimi žiakmi sa zapája do hudobných školských i mimoškolských činností v kolektívoch Folklórneho súboru Chemlon, Detského folklórneho súboru Chemloňáčik a Detskej speváckej skupiny Bosoročky. Bol zakladateľom prvej detskej ľudovej hudby v Humennom a vychoval množstvo hudobníkov, ktorí sa profesionálne i amatérsky venujú hudbe. Najväčším úspechom sú jeho mnohí absolventi hry na kontrabas, ktorí účinkujú v hudobných zoskupeniach na Slovensku, v USA, Austrálii a Švajčiarsku.

IVANA ŠTEFANOVÁ (SZUŠ Múza)
Svojím príchodom do kolektívu priniesla nový rozmer hudobného odboru. Dala základy cimbalovej triede, ktorá sa za osem rokov rozrástla. Jej iniciatívou sa zvýšil záujem hry na cimbale. Zapájaním tohto nástroja do rôznych hudobných zoskupení robí štúdium hry na cimbale zaujímavejším. Je členkou ľudovej hudby folklórneho súboru Čemerica, členkou Speváckeho zboru mesta Humenné a tiež ženského vokálneho zoskupenia Womanvocal.

Za všetkých ocenených sa prihovorila a zároveň poďakovala Ivana Štefanová: „Prajem všetkým kolegom, učiteľom, aby k nám prichádzali vnímaví žiaci, ktorí chcú od nás dostať to najlepšie, čo im chceme odovzdať. Želám pevné zdravie, optimizmus a veľa radosti do ďalšej práce.“

Veronika Lattová
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Deň učiteľov 2024 (ZUŠ)
« » Deň učiteľov 2024 (ZUŠ)
Deň učiteľov 2024 (ZUŠ) Lukáš Franko Lukáš Franko Lukáš Franko Matúš Jeňo Matúš Jeňo Matúš Jeňo Miroslav Dzijak Miroslav Dzijak Miroslav Dzijak Ivana Štefanová Ivana Štefanová Ivana Štefanová Robo Opatovský Robo Opatovský Deň učiteľov 2024 Deň učiteľov 2024

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8655166
Počet návštev dnes: 12129