Aktuality a oznamy » Samospráva » ĎAKUJEME, naše UČITEĽKY! (materské školy ´24) « späť

ĎAKUJEME, naše UČITEĽKY! (materské školy ´24)

dátum aktualizácie: 05.04.2024 | počet zobrazení: 5 449

Prečítať nahlas

Na sklonku marca si medzinárodný kultúrny svet pripomína sviatok učiteľov i pedagogických pracovníkov, ktorý je spätý s dátumom 28. marec, kedy sa narodil práve jeden z najvýznamnejších pedagógov Ján Amos Komenský. Výnimočný učiteľ, ktorého odkaz je vysoko aktuálny aj dnes a ani po vyše 430-tich rokoch nič nestratil na svojej pravdivosti a dôležitosti. Humenský sviatok učiteľov bol na programe v prvý aprílový piatok (5.4.) v Mestskom kultúrnom stredisku.

„Jedinečnosť dnešného dňa je umocnená skutočnosťou, že súčasne môžeme oceniť a osláviť vašu prácu a dlhoročné úsilie. Je to čas na vyjadrenie vďaky a úcty, lebo práca pedagóga nie je iba povolaním, ale je poslaním, naplnením celoživotných cieľov a snov. Naše humenské školy vďaka dobrým pedagógom si zaslúžia pochvalu nielen v odovzdávaní vedomostí a zručností, ale sú úspešné aj v projektoch zo štrukturálnych fondov. Modernizáciou prešli niektoré budovy i učebne základných a materských škôl a sú vypracované ďalšie projekty na modernizáciu škôl a vzdelávacieho procesu,“ povedal vo svojom príhovore primátor mesta Miloš Meričko.

LENKA SELECKÁ (MŠ Dargovských hrdinov)
Pri vzdelávaní využíva zážitkové učenie, učenie prostredníctvom priameho kontaktu detí s prírodnými materiálmi, esteticko-výchovnými a remeselnými postupmi. Jej umelecké cítenie a šikovné ruky sú viditeľné v exteriéri aj interiéri materskej školy. Svoju zručnosť realizuje aj pri tvorbe učebných pomôcok. Riadi sa mottom: Čo je to výchova? Príklad a láska…

GABRIELA KULIKOVÁ (MŠ Třebíčska)
Pani učiteľka využíva atraktívne učenie formou hry a rozvíja u detí kreatívne myslenie, s ktorými dosiahla úspechy v rôznych súťažiach. Popredné miesta tiež získali vo výtvarných súťažiach Záchranárik, Vesmír očami detí a Vianočná ozdoba. S deťmi sa aktívne zapája aj do rôznych speváckych a recitačných súťaží. Pre jej empatické a nekonfliktné správanie je vysoko hodnotená nielen rodičmi, ale aj v pracovnom kolektíve.

LENKA ANDRÁŠIOVÁ (MŠ Tyršova)
Deti zapája do prípravy a realizácie rôznych výtvarných a environmentálnych aktivít ako je Deň zeme alebo Vláčik separáčik. Pozýva a zapája rodičov detí – napríklad pri príležitosti Dňa otcov sa spoločne na maľovaní obrazu podieľajú deti a ich rodičia. Jej umelecké sklony vidieť nielen v interiéri, exteriéri školy, ale aj v relaxačnej multisenzorickej miestnosti Snoezelen.

IVETA KOVAĽOVÁ (MŠ Družstevná)
Do výchovno-vzdelávacieho procesu vnáša alternatívne metódy práce, s elánom vytvára nové pomôcky a inovatívne nápady. Neustále zvyšuje svoje profesionálne znalosti rôznymi vzdelávacími kurzami, webinármi alebo samoštúdiom. Jej kladnými vlastnosťami sú trpezlivosť, vytrvalosť, čestnosť a úprimný vzťah k deťom. Ako sama vraví: „Byť učiteľkou je pre ňu veľkou cťou a radosťou súčasne.“

PaedDr. MELÁNIA GRIBOVÁ (MŠ Kudlovská)
Spolu s deťmi sa zapája nielen do školských, ale aj mimoškolských aktivít. Je koordinátorkou pri rôznych aktivitách a pod jej vedením deti získali rôzne prestížne ocenenia nielen v športe, ale aj vo výtvarných súťažiach. Zároveň spolu s učiteľkami pripravuje školské aktivity pre rodičov a priateľov školy. Ocenenie je pre riaditeľku materskej školy poďakovaním za jej prácu a zároveň darčekom k jej životnému jubileu.

ĽUBOMÍRA FLAŠÍKOVÁ (MŠ Partizánska)
Súčasťou kolektívu materskej školy je už vyše tridsať rokov. Deti zapája do vlastných prírodovedných a matematických aktivít pomocou zážitkového učenia a bádateľskej činnosti. Je autorkou celoškolského projektu Margarétka zameraného na poznávanie a využívanie liečivých rastlín. Pripravuje detí na výtvarné a recitačné súťaže. Svoje vedomosti využíva pri tvorbe interaktívnych edukačných aktivít, prezentačných a vzdelávacích videí. Je predsedníčkou rady školy a vedúcou Metodického združenia.

ERIKA BOBAĽOVÁ (Súkromná materská škola Duchnovičova)
Počas svojho pôsobenia sa venovala predškolákom pri ich príprave na vstup do základnej školy. Vždy sa aktívne zapája do školských aktivít, ako sú napríklad Recyklohry, pečenie medovníkov alebo príprava rôznych edukačných pomôcok. Odrazom jej snaženia sú výborné výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov vo vzdelávacom procese. Je aj predsedníčkou Rady školy a vedúcou Metodického združenia.

Bc. ALENA DOVHUNOVÁ (Súkromná materská škola PROALERGO)
Triedna učiteľka, ktorá deti vzdeláva aj v anglickom jazyku, k svojej práci pristupuje zodpovedne a prináša nové inovatívne nápady. Deti zapája do výtvarných súťaží a ukazuje im svet pomocou hry a zážitkového učenia. Iniciuje a realizuje aktivity v rámci materskej školy a vytvára zaujímavé pomôcky, ktoré využíva vo vzdelávacom procese.

V kultúrnom programe zazneli piesne v podaní SZUŠ Múza, Dievčenského zboru Young Voices, saxofonisti, mladé tanečníčky, klaviristi. Prítomných potešil spevák Robo Opatovský, recitovala Alžbeta Piňková.

Veronika Lattová
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Deň učiteľov 2024
« » Deň učiteľov 2024
Deň učiteľov 2024 Lenka Selecká Gabriela Kuliková Gabriela Kuliková Gabriela Kuliková Lenka Andrášiová Lenka Andrášiová Lenka Andrášiová Iveta Kovaľová Iveta Kovaľová Melánia Gribová Melánia Gribová Melánia Gribová Ľubomíra Flašíková Ľubomíra Flašíková Ľubomíra Flašíková Erika Bobaľová Erika Bobaľová Erika Bobaľová Alena Dovhunová Alena Dovhunová Alena Dovhunová Young Voices Kultúrny program - SZUŠ Múza Kultúrny program - SZUŠ Múza Kultúrny program - SZUŠ Múza Kultúrny program - SZUŠ Múza Kultúrny program - SZUŠ Múza Kultúrny program - SZUŠ Múza Kultúrny program - SZUŠ Múza Kultúrny program - SZUŠ Múza

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8655150
Počet návštev dnes: 12113