Aktuality a oznamy » Samospráva « späť

Aktuality a oznamy

Články 1 - 10 / 182

VÝZVA na predkladanie NÁVRHOV NA OCENENIE v roku 2023

dátum aktualizácie: 29.05.2023 | počet zobrazení: 624

„POSLUŠNE HLÁSIM,“ do konca roka 2025 ELEKTRIFIKÁCIA

dátum aktualizácie: 26.05.2023 | počet zobrazení: 2 288

ZASADNUTIE MsZ V HUMENNOM

dátum aktualizácie: 25.05.2023 | počet zobrazení: 29 354

HUMENNÉ – Komunálny líder v sociálnej oblasti a charite

dátum aktualizácie: 24.05.2023 | počet zobrazení: 517

VÝZVA Komunitnej nadácie mesta Humenné: SKRÁŠĽUJEM SVOJE MESTO 2023

dátum aktualizácie: 23.05.2023 | počet zobrazení: 333

PROJEKTY bez finančnej spoluúčasti mesta

dátum aktualizácie: 19.05.2023 | počet zobrazení: 1 110

Prerušená distribúcia elektriny (22. máj)

dátum aktualizácie: 19.05.2023 | počet zobrazení: 378

DOKONČENÉ STAVBY v lokalite Podskalka a na Valaškovciach

dátum aktualizácie: 19.05.2023 | počet zobrazení: 1 072

Výsledky hospodárenia mesta k 30.04.2023

Na prevzatie: Čerpanie rozpočtu k 30.04.2023 (formát PDF, veľkosť 272,8 kB)

dátum aktualizácie: 18.05.2023 | počet zobrazení: 11 370

ZASADNUTIE MsR V HUMENNOM

erb

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) a § 14 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Humennom a Plánom práce Mestskej rady v Humennom na I. polrok 2023

zvoláva primátor mesta Humenné

III. zasadnutie Mestskej rady v Humennom

na deň 17. máj 2023 (streda) o 9.00 hod.

do zasadačky Mestskej rady v Humennom

dátum aktualizácie: 12.05.2023 | počet zobrazení: 23 194

Články 1 - 10 / 182

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5295801
Počet návštev dnes: 2579