Primátorka mesta

PhDr. Jana VaľováKalendár
  «   September   »  
  «   2018   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

meniny má Konštantín


Počasie
Štvrtok 13.09.2018
aktuálne o 20:01
Prevažne polooblačno
teplota 20°C
predpoveď na zajtra
Prevažne oblačno
cez deň 25°C / v noci 15°C

Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Prideľovanie bytov v kalendárnom roku 2011

Prideľovanie bytov v kalendárnom roku 2011

Byty

Zo zasadnutia Bytovej komisie MsZ

V minulom roku zaznamenal Mestský úrad v Humennom nárast počtu žiadostí o pridelenie bytu o číslo 124. Sociálny a bytový odbor teda k 31.12.2011 e­viduje už celkovo 1320 takýchto žiadostí, z toho 55 sa týka umiestnenia do Domu s opatrovateľskou službou a 15 do Zariadenia núdzového bývania. Prideľovanie bytov je však obmedzené kapacitou bytového fondu mesta Humenné, ktorý dlhodobo nepostačuje požiadavkám počtu žiadateľov. V týchto dňoch zasadala aj Bytová komisia MsZ v Humennom, ktorá sa prideľovaním bytov zaoberala. Zasadnutia sa zúčastnili aj niektorí občania, ktorých trápi ich bytová otázka. Cieľom bolo priblížiť im proces fungovania komisie a prideľovania bytov.

V roku 2011 bolo uvoľnených 28 bytov z celkového počtu 643 bytov, ktoré boli následne prerozdelené (v rozptyle mesta, na Podskalke do jednotiek s odlišným štandardom a v DOS). Ide o bytové priestory prevažne po neplatičoch. Mesto pristúpilo k prehodnoteniu nájomných zmlúv. V minulosti sa uzatvárali nájomné zmluvy spravidla na 3 roky. Nové zmluvy mesto uzatvára spravidla na 1 rok, aby sa predišlo nárastu nedoplatkov v skoršom štádiu a aby sa počet neplatičov znížil.

Priebežne počas roka sa prehodnotili a predĺžili nájomné zmluvy v rozptyle mesta a v bytových domoch odlišného štandardu v lokalite Podskalka v počte 125 zmlúv. V dvoch etapách sa prehodnocoval pri opakovanom nájme bytový dom na ul. SNP 2516, 2517, 2524 a 2525. Nájomné zmluvy v 55 bytoch na ul. SNP 2516 boli uzatvorené na dobu určitú a uplynutím lehoty v termíne do 30.11.2011 bolo žiaduce posúdiť všetkých nájomcov. Po doložení príjmových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok boli prehodnotení všetci žiadatelia v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Zároveň boli vyzvaní tí nájomcovia, ktorí nehradili za nájom a služby spojené s užívaním bytu pravidelne, aby vzniknutý nedoplatok uhradili. Po splnení uvedených podmienok boli predĺžené nájomné zmluvy všetkým nájomcom.

Nájomné zmluvy v ďalších 161 bytoch končili uplynutím lehoty k 31.12.2011. Ná­jomcovia hlavne v menších bytoch majú problém s pravidelným platením za nájom a služby spojené s užívaním bytu. Z tohto dôvodu mesto muselo pristúpiť v zmysle zákona v ojedinelých prípadoch k podaniu žaloby na vypratanie bytu, resp. úhradu nedoplatku. Z dôvodu prevýšenia príjmu dvaja nájomcovia byty odovzdali.

Cieľom mesta je spravovať mestské byty tak, aby sa suma nedoplatkov v týchto bytoch naďalej nenavyšovala. Od novembra 2011 v rámci projektu „Zavádzanie terénnej a komunitnej sociálnej práce ako nevyhnutný krok k riešeniu rómskej problematiky v osade Podskalka“ v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 6 terénnych pracovníkov pravidelne poskytuje marginalizovanej komunite poradenstvo vo všetkých oblastiach týkajúcich sa bývania a platenia nájomného, školskej dochádzky, zamestnania, dôchodkov, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva. Poskytujú im informácie v oblasti predchádzania trestným činom, záškoláctvu, opusteniu rodiny, či riešenia problémov zákonným spôsobom. Čiže aj od tohto projektu mesto očakáva, že sa výška nedoplatkov zníži, keďže medzi neplatičmi sú najmä občania z lokality Podskalka. Mesto sa snaží prijímať také opatrenia, aby tí, ktorí sú ochotní platiť, mali možnosť slušne bývať a neboli ukrátení na úkor neplatičov.

« späť

aktualizácia: 29.02.2012 | počet zobrazení: 30444

Počet návštev od 18.09.2011: 2343547
Počet návštev dnes: 204