Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoAnketa 1
Ste dostatočne informovaný/á o separovaní odpadu na území mesta Humenné?
áno (24,24%)
 
skôr áno (26,00%)
 
skôr nie (25,12%)
 
nie (24,63%)
 
Celkový počet hlasov: 1819

Anketa 2
Uprednostňujete propagáciu separovaného zberu na území mesta prostredníctvom:
letákov (17,20%)
 
televízie HNTV (15,59%)
 
web stránky mesta (16,97%)
 
internetu (16,28%)
 
inej formy (16,81%)
 
Celkový počet hlasov: 2617

Anketa 3
Ste spokojný/á s podmienkami, ktoré mesto vytvorilo pre separovanie odpadu?
áno (23,79%)
 
skôr áno (24,80%)
 
skôr nie (26,55%)
 
nie (24,86%)
 
Celkový počet hlasov: 1774

Anketa 4
Myslíte si, že v okolí vášho bydliska je dostatok nádob na separovaný odpad ( v rodinných domoch dostatok vriec) ?
áno (33,49%)
 
nie (32,80%)
 
čiastočne (33,71%)
 
Celkový počet hlasov: 1311

Anketa 5
Sú tieto nádoby vyhovujúce?
áno (33,93%)
 
nie (33,85%)
 
čiastočne (32,22%)
 
Celkový počet hlasov: 1291

Anketa 6
Ste spokojný/á s cyklom vyprázdňovania nádob na separovaný odpad?
áno (25,52%)
 
skôr áno (24,13%)
 
skôr nie (24,31%)
 
nie (26,04%)
 
Celkový počet hlasov: 1732

Anketa 7
Aké sú najčastejšie dôvody prečo neseparujete?
nedostatok nádob (16,90%)
 
nedostatok vriec (16,51%)
 
naplnenosť nádob (16,13%)
 
iné (16,82%)
 
Celkový počet hlasov: 2616

Anketa 8
Ktoré materiály separujete?
papier (16,19%)
 
plasty (15,77%)
 
sklo (17,25%)
 
kovy (17,18%)
 
tetrapaky (16,19%)
 
iné (17,43%)
 
Celkový počet hlasov: 2829

Anketa 9
Čo by Vás motivovalo, aby sa zvýšil Váš záujem o separovanie odpadu?
motivačné súťaže (24,15%)
 
iné (25,07%)
 
Celkový počet hlasov: 1859

Anketa 10
Bývate:
v bytovom dome (48,98%)
 
v rodinnom dome (51,02%)
 
Celkový počet hlasov: 984

Kalendár
  «   Február   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

meniny má Viktor


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Poslanci diskutovali o navrhovanom VZN, ktorým sa majú upraviť poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Poslanci diskutovali o navrhovanom VZN, ktorým sa majú upraviť poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Vo štvrtok 17. októbra zvolala zástupkyňa primátora Mária Cehelská pracovné stretnutie, na ktoré boli pozvaní všetci poslanci MsZ. Okrem nich sa stretnutia zúčastnili aj prednostka MsÚ Valéria Kurťáková, vedúca finančného odboru MsÚ Ivana Jenčíková a riaditeľ Technických služieb mesta Humenné Milan Kuruc.
Hlavným cieľom bolo čo najpodrobnejšie informovať mestských poslancov, diskutovať a odpovedať na ich otázky v súvislosti so zverejneným návrhom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Pozornosť bola tiež venovaná informáciám, kde sa naše mesto pri separácii komunálneho odpadu v súčasnosti nachádza a čo nás v blízkej budúcnosti čaká.

Miestnymi daňami, ktoré ukladá mesto sú:

  1. daň z nehnuteľností
  2. daň za psa
  3. daň za užívanie verejného priestranstva
  4. daň za ubytovanie
  5. daň za predajné automaty

Takmer všetky slovenské samosprávy musia s ohľadom na úpravu znenia zákona a tiež v zmysle nariadenia Vlády SR zvýšiť miestne poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Minister životného prostredia László Sólymos získal už v roku 2018 podporu vlády v prípade návrhu nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov (ktorý už je v platnosti). Podľa schváleného nového systému závisí suma, ktorú obce/mestá zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, od úrovne jeho vytriedenia.
Podobne, ako na celom Slovensku, budeme aj v Humennom platiť podľa toho, koľko odpadov dokážeme reálne vytriediť. V spomínanom zákone je motivačný prvok a ten spočíva v tom, že čím menej odpadu odvezieme na skládku odpadov (týka so to najmä zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu) – tým menej reálne zaplatíme. Z toho je zrejmé, že v mestách s nízkou úrovňou triedenia komunálneho odpadu budú musieť platiť niekoľkonásobne viac, ako v mestách, kde občania triedia odpad aktívne s dostatočne vysokou úrovňou separácie.

Na nakladanie s komunálnym odpadom bolo v roku 2018 v Humennom použitých 702 186 Eur a z mestskej pokladne sa Technickým službám vyplatil príspevok vo výške 645 060 Eur. Príjmy do mestskej pokladne v roku 2018 za poplatky z komunálneho a drobného stavebného odpadu predstavovali iba 615 337 Eur a rozdiel vo výške 29 724 Eur bol poskytnutý Technickým službám z iných príjmov mesta.

V roku 2019 bolo vyčíslené, že na nakladanie s komunálnym odpadom potrebujeme 727 920 Eur a zvýšené náklady spôsobil nárast zákonného poplatku za uloženie odpadu z 5,30 na 7,00 Eur.

Čo bude nasledovať v roku 2020?
Ďalší nárast nákladov na nakladanie s komunálnym odpadom ale bez toho, aby sme to ako samospráva mesta alebo Technické služby vedeli reálne ovplyvniť. Zákonný poplatok za uloženie odpadu (pri zachovaní miery separácie na úrovni roku 2018) stúpne zo 7,00 na 12,00 Eur – teda o 5 Eur za tonu.
Ak vychádzame z doterajšieho objemu – tak za uloženie cca 9 tisíc ton komunálneho odpadu nám stúpnu náklady o 45 tisíc Eur a treba započítať aj predpokladaný nárast miezd a odvodov o 10% tak, ako to predpokladá kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Ďalším faktorom ktorý nám môže navýšiť cenu za uloženie odpadu je to, že na skládke sa zmenil majiteľ a zo strany mesta bude potrebné zmluvne dohodnúť cenu za uloženie odpadu.

Na októbrové zasadnutie MsZ je predložený návrh VZN, v ktorom sa upravujú viaceré položky. Občanov Humenného bude pravdepodobne najviac zaujímať, akú sumu predstavuje ročný poplatok pre fyzickú osobu za komunálny odpad. Z analýzy, ktorú pripravili zamestnanci Technických služieb vyplýva, že podľa ich prepočtov by bolo potrebné upraviť výšku miestneho poplatku až na 22,52 Eur.

Konkrétne to znamená, že ak mestskí poslanci návrh tohto nového VZN schvália, tak v roku 2020 zaplatí Humenčan za kalendárny rok namiesto súčasných 13,51 Eur 19,49 Eur, čo predstavuje navýšenie o 5,98 Eur (premenené na dni: zo súčasných 0,0370 na sumu 0,0534 po novom).

Poslanci a rokovanie o VZN_2 TABUĽKA: Úroveň vytriedenie komunálneho odpadu – Sadzba za príslušný rok v eurách/1 tona
(Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR)

Čo sa týka uplatnenia pripomienok k návrhu nariadenia, resp. k návrhu doplnku nariadenia, môžu tak urobiť právnické, aj fyzické osoby v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na MsÚ.
Pripomienkou bolo možné v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

« predchádzajúci nasledujúci »
aktualizácia: 21.10.2019 | počet zobrazení: 1024

Počet návštev od 18.09.2011: 2896983
Počet návštev dnes: 140
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie