Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko


Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   Apríl   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

meniny má Vojtech


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Podpora sociálneho začlenenia a eurofondy v meste Humenné

Podpora sociálneho začlenenia a eurofondy v meste Humenné

Jednou z hlavných priorít mesta Humenné, ako aj strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), je okrem hospodárskej a environmentálnej oblasti, aj podpora a rozvoj v sociálnej oblasti. Preto sa mesto Humenné pravidelne zapája do rôznych výziev. V tomto prípade to bolo zapojenie sa do výziev Ministerstva vnútra SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, v ktorých bolo úspešné. Na základe toho radnica využila nenávratné finančné príspevky (NFP) na realizáciu niekoľkých projektov na podporu marginalizovaných rómskych komunít (MRK). V súčasnosti ide o Národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ a projekt „Občianske poriadkové služby v prostredí MRK na území mesta Humenné“, ktorých cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít Rómov.


Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK
Terénna sociálna práca pri svojich pilotných projektoch priniesla prvé výsledky a vytvorila funkčnú sieť terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí si získali dôveru obyvateľov komunity a mohli ju tak zmapovať. Pokračovanie začatej sociálnej práce v komunite prispeje ku komplexnému a systematickému riešeniu rôznych negatívnych javov v lokalite Podskalka. Ide napr. o záškoláctvo, dlhodobú nezamestnanosť, vandalizmus alebo závislosti od návykových látok. Cieľom tohto projektu je dosiahnuť zmeny postojov a zlepšenie života obyvateľov lokality Podskalka. To znamená, že okrem spomínaného odstraňovania negatívnych javov, realizujú traja sociálni a traja terénni pracovníci rôzne vzdelávacie, osvetové a voľno-časové aktivity v komunite spolu s nácvikom sociálnych zručností, ako je napr. pravidelná hygiena, športové aktivity, sexuálna výchova, darovanie šatstva či finančno-informačné poradenstvo.


Pokračovanie projektu terénnej sociálnej práce odštartovalo v septembri minulého roku a potrvá do konca októbra 2019. Výška NFP predstavuje sumu 144 291,77 eur.


Občianske poriadkové služby v prostredí MRK na území mesta Humenné
Po úspešnej premiére projektu „Občianske hliadky v prostredí MRK na území mesta Humenné“ v rokoch 2014 a 2015, sa humenská radnica opäť rozhodla zareagovať na výzvu Ministerstva vnútra a podala žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku na ich ďalšie fungovanie. Humenskí poslanci na júnovom zastupiteľstve v minulom roku jednomyseľne schválili tento projekt, ktorého výsledkom je aktuálne vytvorenie ôsmych nových pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby, v rámci ktorých budú vždy dvaja členovia tejto hliadky mapovať aj lokalitu Sídliska Pod Sokolejom.


M. Turčan: Zlepší sa bezpečnosť a prinesú aj ďalšie pozitíva
Podľa vedúceho Odboru mestského rozvoja, cestovného ruchu a eurofondov Mestského úradu v Humennom, Miroslava Turčana, je hlavným prínosom projektu občianskych hliadok zlepšenie ochrany, bezpečnosti, života a zdravia obyvateľov osady na Podskalke, udržanie verejného poriadku a zníženie protispoločenského správania. Členovia hliadok majú na starosti aj ochranu súkromného a verejného majetku, bezpečnosť cestnej premávky u detí smerujúcich do základnej a materskej školy, ako aj ich ochranu pred rôznymi negatívnymi javmi. Medzi obyvateľmi osady majú za úlohu vykonávať aj preventívnu činnosť a mali by byť nápomocní aj Policajnému zboru SR, Mestskej polícii alebo terénnym sociálnym pracovníkom.


Projekt občianskych hliadok potrvá od januára tohto roku až do konca roku 2020 a na jeho realizáciu humenská radnica získala NFP vo výške 191 528,21 eur.


Na Podskalke vyrastie aj Komunitné centrum a materská škola
Okrem toho bola Mestu Humenné schválená žiadosť o NFP v celkovej sume 253 132,43 EUR na projekt Komunitné centrum Humenné, ktoré samospráva žiadala v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva vnútra SR, sprostredkova­teľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje. Zámerom projektu je výstavba nového komunitného centra v osade Podskalka, ktoré bude zabezpečovať kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity pre rôzne vekové skupiny typu: škola varenia, finančná gramotnosť, komunikačné zručnosti, kariérne poradenstvo, preventívne programy/aktivity, sociálne poradenstvo, pre mládež bude zamerané na efektívne využitie voľného času a výučbu a pod.


Rovnako v osade Podskalka vyrastie nové predškolské zariadenie. Mesto Humenné získalo na jeho realizáciu NFP, a to vo výške viac ako 259 000 Eur, tiež z Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom tohto projektu je vytvoriť pre 42 detí adekvátne priestorové a materiálno-technické podmienky na realizáciu predprimárneho vzdelávania detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít. Výstavba novej samostatnej budovy materskej školy tak umožní nielen väčšiemu počtu detí navštevovať toto predškolské zariadenie, ale zároveň sa zlepšia aj priestorové podmienky v pôvodnej budove, ktorá doteraz slúžila nielen pre potreby základnej školy, ale aj materskej školy.


Zvyšovanie kapacity materských škôl (MŠ) prostredníctvom eurofondov bude pokračovať v tomto roku aj v ďalších predškolských zariadeniach, a to v MŠ Dargovských hrdinov a MŠ Třebíčska.


Autor: Mgr. Michaela Dochánová

« späť

aktualizácia: 01.02.2018 | počet zobrazení: 4199

Počet návštev od 18.09.2011: 3746794
Počet návštev dnes: 1446
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie