Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoAnketa 1
Ste dostatočne informovaný/á o separovaní odpadu na území mesta Humenné?
áno (23,96%)
 
skôr áno (25,94%)
 
skôr nie (25,33%)
 
nie (24,78%)
 
Celkový počet hlasov: 1461

Anketa 2
Uprednostňujete propagáciu separovaného zberu na území mesta prostredníctvom:
letákov (17,22%)
 
televízie HNTV (15,35%)
 
web stránky mesta (17,07%)
 
internetu (16,16%)
 
inej formy (16,93%)
 
Celkový počet hlasov: 2091

Anketa 3
Ste spokojný/á s podmienkami, ktoré mesto vytvorilo pre separovanie odpadu?
áno (23,77%)
 
skôr áno (24,75%)
 
skôr nie (26,65%)
 
nie (24,82%)
 
Celkový počet hlasov: 1422

Anketa 4
Myslíte si, že v okolí vášho bydliska je dostatok nádob na separovaný odpad ( v rodinných domoch dostatok vriec) ?
áno (33,49%)
 
nie (33,02%)
 
čiastočne (33,49%)
 
Celkový počet hlasov: 1054

Anketa 5
Sú tieto nádoby vyhovujúce?
áno (33,98%)
 
nie (33,98%)
 
čiastočne (32,05%)
 
Celkový počet hlasov: 1036

Anketa 6
Ste spokojný/á s cyklom vyprázdňovania nádob na separovaný odpad?
áno (25,54%)
 
skôr áno (24,24%)
 
skôr nie (24,46%)
 
nie (25,76%)
 
Celkový počet hlasov: 1386

Anketa 7
Aké sú najčastejšie dôvody prečo neseparujete?
nedostatok nádob (16,60%)
 
nedostatok vriec (16,69%)
 
naplnenosť nádob (16,45%)
 
iné (16,64%)
 
Celkový počet hlasov: 2103

Anketa 8
Ktoré materiály separujete?
papier (16,33%)
 
plasty (16,06%)
 
sklo (16,95%)
 
kovy (17,08%)
 
tetrapaky (16,24%)
 
iné (17,34%)
 
Celkový počet hlasov: 2266

Anketa 9
Čo by Vás motivovalo, aby sa zvýšil Váš záujem o separovanie odpadu?
motivačné súťaže (23,90%)
 
iné (25,19%)
 
Celkový počet hlasov: 1481

Anketa 10
Bývate:
v bytovom dome (49,48%)
 
v rodinnom dome (50,52%)
 
Celkový počet hlasov: 772

Kalendár
  «   Február   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

meniny má Eleonóra


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Podpora sociálneho začlenenia a eurofondy v meste Humenné

Podpora sociálneho začlenenia a eurofondy v meste Humenné

Jednou z hlavných priorít mesta Humenné, ako aj strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), je okrem hospodárskej a environmentálnej oblasti, aj podpora a rozvoj v sociálnej oblasti. Preto sa mesto Humenné pravidelne zapája do rôznych výziev. V tomto prípade to bolo zapojenie sa do výziev Ministerstva vnútra SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, v ktorých bolo úspešné. Na základe toho radnica využila nenávratné finančné príspevky (NFP) na realizáciu niekoľkých projektov na podporu marginalizovaných rómskych komunít (MRK). V súčasnosti ide o Národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ a projekt „Občianske poriadkové služby v prostredí MRK na území mesta Humenné“, ktorých cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít Rómov.


Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK
Terénna sociálna práca pri svojich pilotných projektoch priniesla prvé výsledky a vytvorila funkčnú sieť terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí si získali dôveru obyvateľov komunity a mohli ju tak zmapovať. Pokračovanie začatej sociálnej práce v komunite prispeje ku komplexnému a systematickému riešeniu rôznych negatívnych javov v lokalite Podskalka. Ide napr. o záškoláctvo, dlhodobú nezamestnanosť, vandalizmus alebo závislosti od návykových látok. Cieľom tohto projektu je dosiahnuť zmeny postojov a zlepšenie života obyvateľov lokality Podskalka. To znamená, že okrem spomínaného odstraňovania negatívnych javov, realizujú traja sociálni a traja terénni pracovníci rôzne vzdelávacie, osvetové a voľno-časové aktivity v komunite spolu s nácvikom sociálnych zručností, ako je napr. pravidelná hygiena, športové aktivity, sexuálna výchova, darovanie šatstva či finančno-informačné poradenstvo.


Pokračovanie projektu terénnej sociálnej práce odštartovalo v septembri minulého roku a potrvá do konca októbra 2019. Výška NFP predstavuje sumu 144 291,77 eur.


Občianske poriadkové služby v prostredí MRK na území mesta Humenné
Po úspešnej premiére projektu „Občianske hliadky v prostredí MRK na území mesta Humenné“ v rokoch 2014 a 2015, sa humenská radnica opäť rozhodla zareagovať na výzvu Ministerstva vnútra a podala žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku na ich ďalšie fungovanie. Humenskí poslanci na júnovom zastupiteľstve v minulom roku jednomyseľne schválili tento projekt, ktorého výsledkom je aktuálne vytvorenie ôsmych nových pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby, v rámci ktorých budú vždy dvaja členovia tejto hliadky mapovať aj lokalitu Sídliska Pod Sokolejom.


M. Turčan: Zlepší sa bezpečnosť a prinesú aj ďalšie pozitíva
Podľa vedúceho Odboru mestského rozvoja, cestovného ruchu a eurofondov Mestského úradu v Humennom, Miroslava Turčana, je hlavným prínosom projektu občianskych hliadok zlepšenie ochrany, bezpečnosti, života a zdravia obyvateľov osady na Podskalke, udržanie verejného poriadku a zníženie protispoločenského správania. Členovia hliadok majú na starosti aj ochranu súkromného a verejného majetku, bezpečnosť cestnej premávky u detí smerujúcich do základnej a materskej školy, ako aj ich ochranu pred rôznymi negatívnymi javmi. Medzi obyvateľmi osady majú za úlohu vykonávať aj preventívnu činnosť a mali by byť nápomocní aj Policajnému zboru SR, Mestskej polícii alebo terénnym sociálnym pracovníkom.


Projekt občianskych hliadok potrvá od januára tohto roku až do konca roku 2020 a na jeho realizáciu humenská radnica získala NFP vo výške 191 528,21 eur.


Na Podskalke vyrastie aj Komunitné centrum a materská škola
Okrem toho bola Mestu Humenné schválená žiadosť o NFP v celkovej sume 253 132,43 EUR na projekt Komunitné centrum Humenné, ktoré samospráva žiadala v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva vnútra SR, sprostredkova­teľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje. Zámerom projektu je výstavba nového komunitného centra v osade Podskalka, ktoré bude zabezpečovať kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity pre rôzne vekové skupiny typu: škola varenia, finančná gramotnosť, komunikačné zručnosti, kariérne poradenstvo, preventívne programy/aktivity, sociálne poradenstvo, pre mládež bude zamerané na efektívne využitie voľného času a výučbu a pod.


Rovnako v osade Podskalka vyrastie nové predškolské zariadenie. Mesto Humenné získalo na jeho realizáciu NFP, a to vo výške viac ako 259 000 Eur, tiež z Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom tohto projektu je vytvoriť pre 42 detí adekvátne priestorové a materiálno-technické podmienky na realizáciu predprimárneho vzdelávania detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít. Výstavba novej samostatnej budovy materskej školy tak umožní nielen väčšiemu počtu detí navštevovať toto predškolské zariadenie, ale zároveň sa zlepšia aj priestorové podmienky v pôvodnej budove, ktorá doteraz slúžila nielen pre potreby základnej školy, ale aj materskej školy.


Zvyšovanie kapacity materských škôl (MŠ) prostredníctvom eurofondov bude pokračovať v tomto roku aj v ďalších predškolských zariadeniach, a to v MŠ Dargovských hrdinov a MŠ Třebíčska.


Autor: Mgr. Michaela Dochánová

« späť

aktualizácia: 01.02.2018 | počet zobrazení: 3548

Počet návštev od 18.09.2011: 2892221
Počet návštev dnes: 1186
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie