Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoAnketa 1
Ste dostatočne informovaný/á o separovaní odpadu na území mesta Humenné?
áno (24,21%)
 
skôr áno (25,94%)
 
skôr nie (25,16%)
 
nie (24,69%)
 
Celkový počet hlasov: 1272

Anketa 2
Uprednostňujete propagáciu separovaného zberu na území mesta prostredníctvom:
letákov (17,26%)
 
televízie HNTV (15,32%)
 
web stránky mesta (17,09%)
 
internetu (15,93%)
 
inej formy (17,09%)
 
Celkový počet hlasov: 1802

Anketa 3
Ste spokojný/á s podmienkami, ktoré mesto vytvorilo pre separovanie odpadu?
áno (23,73%)
 
skôr áno (25,04%)
 
skôr nie (26,76%)
 
nie (24,47%)
 
Celkový počet hlasov: 1222

Anketa 4
Myslíte si, že v okolí vášho bydliska je dostatok nádob na separovaný odpad ( v rodinných domoch dostatok vriec) ?
áno (33,95%)
 
nie (32,86%)
 
čiastočne (33,19%)
 
Celkový počet hlasov: 916

Anketa 5
Sú tieto nádoby vyhovujúce?
áno (34,38%)
 
nie (34,26%)
 
čiastočne (31,36%)
 
Celkový počet hlasov: 896

Anketa 6
Ste spokojný/á s cyklom vyprázdňovania nádob na separovaný odpad?
áno (25,82%)
 
skôr áno (24,22%)
 
skôr nie (24,31%)
 
nie (25,65%)
 
Celkový počet hlasov: 1193

Anketa 7
Aké sú najčastejšie dôvody prečo neseparujete?
nedostatok nádob (16,45%)
 
nedostatok vriec (16,72%)
 
naplnenosť nádob (16,39%)
 
iné (16,78%)
 
Celkový počet hlasov: 1806

Anketa 8
Ktoré materiály separujete?
papier (16,28%)
 
plasty (15,87%)
 
sklo (16,73%)
 
kovy (17,34%)
 
tetrapaky (16,33%)
 
iné (17,45%)
 
Celkový počet hlasov: 1966

Anketa 9
Čo by Vás motivovalo, aby sa zvýšil Váš záujem o separovanie odpadu?
motivačné súťaže (23,80%)
 
iné (25,19%)
 
Celkový počet hlasov: 1294

Anketa 10
Bývate:
v bytovom dome (49,85%)
 
v rodinnom dome (50,15%)
 
Celkový počet hlasov: 674

Kalendár
  «   Február   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

meniny má Lívia


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Občania Podskalky si upratujú okolie a znižujú dlhy na nájomnom

Občania Podskalky si upratujú okolie a znižujú dlhy na nájomnom

upratovanie Podskalka Občania na Podskalke sa v uplynulých mesiacoch rozhodli, že si svoje okolie upracú a vyčistia od odpadkov. Spolu s rómskou radou a Technickými službami mesta Humenné, terénni sociálni pracovníci (TSP) zrealizovali akciu „Upratovanie Podskalky“, čo viditeľne zmenilo prostredie, v ktorom komunita žije. 26. septembra technické služby vykonali úpravu mosta pripevnením nového zábradlia. Pre najchudobnejšie rodiny spolu s Úniou žien Valaškovce uskutočnili darovanie šatstva. S Mestským úradom v Humennom a riaditeľom ZŠ a MŠ Podskalka sa uskutočnili aktivity ako Mikuláš, Deň matiek, MDD. V prázdninovom období TSP v spolupráci s MsÚ zorganizovali nultý ročník futbalového turnaja a pre mladšie deti sa pripravili aktivity pod názvom „Namaľuj si krásny deň“, pričom všetky zúčastnené deti boli obdarované. 

V rámci riešenia problému neplatičov došlo vďaka TSP k postupnému zníženiu dlhov na nájomnom dohodami o splátkových kalendároch. Mesto hľadá v súčasnosti razantnejšie riešenie, ako prinútiť nájomcov mestských bytov, znížiť vzniknuté nedoplatky a plnenie si povinností vyplývajúce z nájomnej zmluvy. Aktuálne pri prehodnocovaní podmienok k 30.09.2012 mesto nepredĺžilo, a ani nepredĺži, nájomné zmluvy s tými občanmi, u ktorých dlh pretrváva. Jedinou podmienkou predĺženia nájomnej zmluvy je vyplatenie dlhov, prípadne uzatvorenie dohody o splátkach. V priebehu tohto roka pristúpilo k dohode o splátkach 75 nájomníkov, ktorí na základe toho uhradia 41 720,98 Eur. Za toto obdobie od 01.01.2012 do 31.08.2012 bola uhradená dlžoba od nájomníkov celkovo vo výške 66 528,94 Eur.

V rámci aktivačnej činnosti funguje v osade Podskalka rómska hliadka v počte štyroch príslušníkov, ktorí v čase od 19,00 – 23,00 hod kontrolujú dodržiavanie verejného poriadku, nočného pokoja. Šiesti, ktorí zabezpečujú čistotu a poriadok v osade.

Terénni sociálni pracovníci nadviazali spoluprácu s jednotlivými školami, ktoré navštevujú deti marginalizovanej rómskej komunity, predovšetkým so Špeciálnou základnou školou Humenné, dorastovými lekármi, ktorých navštevujú rodičia s deťmi. Terénny pracovník sa stal predĺženou rukou lekára, ktorý priamo upozorní rodinu na dodržiavanie termínov očkovania, pravidelných návštev lekára a poradní.

V školskom roku 2012 – 2013, Stredné odborné učilište Strážske otvorilo triedy pre deti z osady Podskalka a to: pre chlapcov – pomocný murár a dievčatá – žena v domácnosti. Taktiež Súkromná základná umelecká škola v Humennom otvorila triedy na podchytenie talentov v odbore tanečnom, hudobnom a literárnom.

Dňom 07.11.2011 mesto Humenné začalo realizovať projekt Zavádzanie terénnej komunitnej sociálnej práce na Podskalke a následne pokračuje v Národnom projekte Terénna sociálna práca. Tento projekt sa realizuje prostredníctvom 2 terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) 4 asistentov. Ich cieľom je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní, ani s pomocou rodiny a blízkych osôb, nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Terénni sociálni pracovníci zhromažďujú, spracovávajú a uchovávajú údaje, ktoré sú nevyhnutné na objektívne posúdenie sociálnej situácie klienta, poskytovanie poradenstva.

Terénni sociálni pracovníci nadviazali úzku spoluprácu s ÚPSVaR v Humennom, a to hlavne s pracovníkmi sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, s cieľom predchádzania záškoláctva, čo sa prejavilo na jeho poklese. Ďalšou oblasťou je predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí. Zvýšil sa dôraz na výchovný program, ako aj sociálny program pre deti, ktorým boli orgánmi sociálnej právnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdmi uložené výchovné opatrenia. Tu sa predovšetkým využíva pomoc psychológa z ÚPSVaR.

K predchádzaniu priestupkovej a trestnej činnosti sa nadviazala spolupráca s OOPZ v Humennom, čím došlo k jej poklesu. Uskutočnili sa viaceré besedy s mládežou a deťmi zamerané na záškoláctvo, ale predovšetkým na riešenie drogovej závislosti a kriminálnej činnosti.

« späť

aktualizácia: 05.11.2012 | počet zobrazení: 30247

Počet návštev od 18.09.2011: 2890423
Počet návštev dnes: 431
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie