« späť
Aktuality a oznamy » OCENENÉ osobnosti mesta: Ivan HOPTA, sestra TADEA, Robert SPIELMANN, Anna ŠIMKULIČOVÁ

OCENENÉ osobnosti mesta: Ivan HOPTA, sestra TADEA, Robert SPIELMANN, Anna ŠIMKULIČOVÁ

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa nieslo nielen v duchu osláv 705. výročia prvej písomnej zmienky o Humennom, zároveň sa aj udeľovali verejné ocenenia osobnostiam, ktoré významným pričinením prispeli k rozvoju nášho mesta.


„V meste žilo a žije veľa vzácnych ľudí. Denne sa s nimi stretávame, rozprávame a mnohokrát si ani neuvedomujeme, akí sú výnimoční. Ich krédom sa stala láska k práci, ľuďom i životu. Svojou odbornosťou, zanietenosťou a ľudskosťou odovzdávajú veľké posolstvo, spríjemňujú dni všedné, šíria pokoj a lásku. Možno až z prílišnej skromnosti neradi rozprávajú o svojich úspechoch, ale hovoria za nich rozsiahle výsledky v oblasti spoločenskej, medicínskej, kultúrnej, charitatívnej i športovej. Toto podujatie je príležitosťou, aby sme vyzdvihli týchto ľudí a ocenili ich prínos nielen pre tvorivé činy a významné úspechy, ale aj za šírenie a zviditeľňovanie dobrého mena mesta Humenné doma i vo svete,“ povedal primátor mesta Miloš Meričko.


PhDr. Ivan HOPTA, CSc. – Čestné občianstvo mesta Humenné
Ivan Hopta spojil svoj osobný a pracovný život s mestom Humenné. Od roku 1994 nepretržite zastával funkciu poslanca mestského zastupiteľstva. Naposledy pôsobil ako člen mestskej rady, predseda komisie kultúry, cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce, ďalej bol členom komisie pre disponovanie s majetkom mesta a tiež mnohých školských rád. V rokoch 2002 – 2006 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Tri volebné obdobia a aj v tom súčasnom až do jeho náhlej smrti zastával funkciu poslanca Prešovského samosprávneho kraja. Na jeho podnet bolo v meste Humenné a v Prešovskom samosprávnom kraji zrealizovaných viacero kultúrnych a športových podujatí. Známy bol ako podporovateľ humenského športu, najmä futbalu, hokeja a volejbalu. Bol zakladateľom a organizátorom amatérskej Zemplínskej futbalovej ligy. Vďaka nemu Prešovský samosprávny kraj a mestá i obce v ňom nadviazali úzke kontakty a spoluprácu s bieloruskými partnermi v oblasti školstva, kultúry a športu. Charakteristický pre neho bol zmysel pre zodpovednosť, spravodlivosť, komunikatívnosť, precíznosť, ako aj ochota nezištne pomáhať obyvateľom mesta Humenné i jeho regiónu. Svojím životom bol príkladom starostlivého, obetavého a skromného človeka, ktorý sa intenzívne podieľal na rozvoji mesta Humenné a nesmierne si vážil pamiatku všetkých protifašistických bojovníkov. Cenu prebral syn Ivo Hopta.


Sestra TADEA – Cena dobrovoľník mesta Humenné
Rehoľná sestra Tadea, vlastným menom Marianna Petrovčinová, je vyštudovaná zdravotná sestra a aj pedagóg. Pricestovala zo Zakarpatskej oblasti, kde pôsobila na misii, ktorú vojnový konflikt prerušil. Jej vôľa byť užitočná vo svojej krajine a regióne bola silná a svoje miesto si našla ako dobrovoľníčka v Územnom spolku Slovenského Červeného kríža v Humennom. Jej prvá cesta viedla do azylového domu, kde pomáhala desiatkam deťom a ich matkám, neskôr pracovala v stanovom mestečku ako zdravotná sestra, hotspote i v územnom spolu ako tlmočníčka. Spolu s územným spolkom budovala, tvorila a zriaďovala prvé kontaktné miesto prihraničného bodu s Ukrajinou v Humennom, ale aj centrá materiálnej a psychosociálnej podpory pre vysídlené osoby. Naďalej sa aktívne zapája na rôznych miestach, kde Červený kríž poskytoval svoju pomoc. Záchytný tábor, stanové mesto, veľkokapacitné registračné centrum, výdajňa humanitárnej pomoci – tam sestra Tadea v rámci dobrovoľníckej pomoci obetovala nespočetné množstvo dobrovoľníckych hodín. Je príkladom dobročinnosti, ktorá by mala sprevádzať každé srdce v pomáhajúcej profesii.


Robert SPIELMANN „In memoriam“ – Cena mesta Humenné
Robert Spielmann pôsobil v našom meste ako staviteľ a fotograf. Po absolvovaní rigoróznej skúšky v odbore staviteľstvo v Bratislave prichádza na východné Slovensko, do Humenného. V povojnových rokoch sa podieľal na výstavbe mesta. Ako statik pracoval na obnove strechy renesančného kaštieľa po požiari v roku 1947. S históriou postupne sa rozrastajúceho sa stavbárskeho gigantu je spätý celý profesionálny život Roberta Spielmanna. Patril ku kmeňovým zamestnancom štátneho podniku Chemkostav v Humennom. Ako staviteľ pracoval vo funkcii vedúceho Útvaru riadenia a kontroly akosti. Mal rozhodujúci vplyv na obsahovom i personálnom raste zvereného útvaru, kde zotrval až do svojho odchodu do dôchodku. Robert Spielmann sa celoživotne venoval aj fotografickej tvorbe a patrí k nestorom slovenskej neprofesionálnej fotografie. Pre potreby svojho staviteľského odboru objavil aj krásu tvorivého spracovania vo voľnej umeleckej výpovedi. Bol aktívnym fotografickým inštruktorom, viedol mládežnícke fotografické krúžky. Sám bol úspešným fotografom a získal mnoho ocenení a prvenstiev v súťažiach amatérskej fotografie, v roku 1998 cenu Národného osvetového centra v Bratislave – Medailu Daniela Licharda za celoživotnú fotografickú tvorbu. Od roku 2007 nesie regionálna súťaž amatérskej fotografie jeho meno s názvom: Humenská amatérska fotografia Roberta Spielmanna.“ Cenu prevzala dcéra Martina Singerová a syn Robert Spielmann ml.


Anna ŠIMKULIČOVÁ – Cena mesta Humenné
Anna Šimkuličová je novinárkou, publicistkou a prekladateľkou. Je spoluautorkou publikácie pod názvom „Zvečnené v slzách a pote tváre“ o humenskom rodákovi Ladislavovi Grosmanovi a aj niekoľkých rozhlasových dramatizácií. Preložila a zostavila vojnový denník grófky Ilony Andrássyovej, ktorý vydal Klub vojenskej histórie Beskydy pod názvom Ilonci. Roky je aktívnou členkou Spoločnosti klinickej onkológie a Únie žien Slovenska. Za tieto aktivity jej bolo v roku 2018 udelené krajské dobrovoľnícke ocenenie „Srdce na dlani“. Je zberateľkou a vystavovateľkou kravát, čo považuje za osobnú misiu za zachovanie a zviditeľnenie európskeho kultúrneho dedičstva. Pred desiatimi rokmi bola iniciátorkou a spoluzakladateľkou občianskeho združenia Podvihorlatská paleta. V rámci projektov „Humenský výtvarný salón“, „Nech kvitnú kvety nádeje“ a „Kvety krvi – pocta vojnovým veteránom“ nadviazala spoluprácu s podobne zameranými združeniami vo viacerých slovenských, poľských, maďarských a ukrajinských mestách. V spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy s maďarskou nadáciou Krajcáros je dôležitým článkom pri prekonávaní jazykovej bariéry a tým prispieva k dosiahnutiu cieľov spoločných projektov, plenérov a výstav pre zachovanie pamiatky na obete 1. svetovej vojny. Za tieto aktivity jej bol udelený Záslužný kríž Schwarzenkreuz. V roku 2020 jej za túto činnosť bol v Budapešti udelený titul „Rytier kultúry“.


Prítomným sa za všetkých ocenených prihovorila Anna Šimkuličová: „Ďakujeme mestu za príležitosť ukázať to, čo nám ide najlepšie, čím sme mohli prispieť k jeho rozvoju, urobiť ho krajším a lepším. Poďakovanie patrí aj rodinným príslušníkom, členom našich spoločenstiev, priateľom za podporu. Mestu Humenné prajem do budúcnosti veľa šťastia, pokojné roky pre rozvoj, veľa mladých talentovaných ľudí s pozitívnymi víziami.“


Veronika Lattová
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Ocenené osobnosti mesta s primátorom mesta Milošom Meričkom Ocenené osobnosti mesta s primátorom mesta Milošom Meričkom
« predchádzajúci Ocenené osobnosti mesta s primátorom mesta Milošom Meričkom Miloš Meričko a Ivo Hopta Ivo Hopta prebral ocenenie Čestné občianstvo mesta Humenné za otca Ivana Hoptu Ivo Hopta Ivan Hopta - Čestné občianstvo mesta Humenné
aktualizácia: 14.09.2022 | počet zobrazení: 2361

Počet návštev od 18.09.2011: 4568957
Počet návštev dnes: 124
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie