Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko


Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Mestský úrad v núdzovom režime

Mestský úrad v núdzovom režime

Z uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 808 (z 31. decembra 2020) k návrhu na zmenu opatrení o bezpečnosti štátu aj v čase výnimočného stavu a núdzového stavu vyplývajú obmedzenia.


Týkajú sa na území Slovenskej republiky obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 (od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa). Obmedzenie sa končí uplynutím 24. januára 2021.


Aj Mestský úrad v Humennom
bude pracovať v núdzovom režime.


Úradné hodiny pre verejnosť sú zrušené.


Všetko potrebné môžete vybaviť aj elektronicky prostredníctvom e-mailových kontaktov alebo telefonicky.


Zoznam kontaktov (mail, telefón):
Kancelária primátora mesta
sekretariát primátora mesta
e-mail: sekretariat.primator@humenne.sk
o Ing. Mária Sukeľová maria.mickova@humenne.sk tel.:057/7863 218
o Mária Babinová maria.babinova@humenne.sk tel.:057/7863 218
referát tlačový
e-mail: tlacove@humenne.sk
o Mgr. Veronika Lattová veronika.lattova@humenne.sk
tel.:057/7863 204, +421 915 710 200
o PaedDr. Marián Škuba marian.skuba@humenne.sk
tel.:057/7863 204, +421 908 047 210
referát právny
o JUDr. Štefan Bukovčík stefan.bukovcik@humenne.sk
tel.:057/7863 298
o Mgr. David Jordák david.jordak@humenne.sk tel.:057/7863 221
referát personálny
o PhDr. Dagmar Onuferová dagmar.onuferova@humenne.sk
tel.:057/7863 260


Zástupkyňa primátora
• RNDr. Mária Cehelská tel.:057/7863 232
e-mail: zastupkyna@humenne.sk


Prednostka MsÚ
• Ing. Valéria Kurťáková tel.:057/7863 258, +421 917 920 903
e-mail: prednostka@humenne.sk
e-mail: valeria.kurtakova@humenne.sk


Kancelária zástupkyne primátora a prednostky
e-mail: sekretariat.prednostka@humenne.sk tel.:057/7863 238
• Bc. Igor Szilvási igor.szilvasi@humenne.sk tel.:057/7863 238
• Katarína Ruščanská katarina.sopkova@humenne.sk tel.:057/7863 238


Hlavný kontrolór mesta
• Ing. Peter Pipák, MPH peter.pipak@humenne.sk tel.:057/7863 297
útvar hlavného kontrolóra
o Ing. Vladimír Styrančák vladimir.styrancak@humenne.sk
tel.:057/7863 216
o JUDr. Simona Piňková simona.pinkova@humenne.sk tel.:057/7863 294


Odbor organizačný, všeobecnej správy a vnútornej prevádzky
• vedúci odboru
o Ing. Peter Michalenko peter.michalenko@humenne.sk
tel.:057/7863 206
referát volených orgánov o Anna Gabrišová anna.gabrisova@humenne.sk tel.:057/7863 235
o JUDr. Jana Olexíková jana.olexikova@humenne.sk tel.:057/7863 235
referát služieb obyvateľom
o Mária Gombitová maria.gombitova@humenne.sk tel.:057/7863 262
o Ing. Adriana Veterná adriana.veterna@humenne.sk tel.:057/7863 262
referát vnútornej prevádzky
o Emília Komarcová emilia.komarcova@humenne.sk tel.:057/7863 237
o Marek Rudy marek.rudy@humenne.sk tel.:057/7863 200
o Bc. Adriana Zaťková adriana.zatkova@humenne.sk tel.:057/7863 205
referát evidencie obyvateľov a budov
o Mgr. Erika Rujáková erika.rujakova@humenne.sk tel.:057/7863 220
o Mgr. Diana Varcholová diana.varcholova@humenne.sk
tel.:057/7863 220
referát informatiky
o Ing. Maroš Milčo maros.milco@humenne.sk tel.:057/7863 281
o Ing. Slavomír Lučkanič slavomir.luckanic@humenne.sk
tel.:057/7863 281
matrika
e-mail: matrika@humenne.sk
o Anna Hudáková anna.hudakova@humenne.sk tel.:057/7863 225
o Mgr. Adela Lipčaková adela.lipcakova@humenne.sk tel.: 057/7863 225
referát informácií pre obyvateľov
o Mária Barňáková maria.barnakova@humenne.sk tel.: 057/7863 211
referát krízového riadenia
o Ing. Dana Micikášová dana.micikasova@humenne.sk
tel.: 057/7863 223, +421 948 083 778


Odbor sociálnych vecí a starostlivosti o obyvateľov
• vedúci odboru
o Ing. Ladislav Bogdan ladislav.bogdan@humenne.sk tel.: 057/7863 242
referát sociálnych vecí o Mgr. Lenka Smolejová lenka.smolejova@humenne.sk
tel.: 057/7863 208
referát denných centier
Denné centrá na ul. Laboreckej 26 a ul. Duchnovičovej 28
o Mgr. Antónia Halecká antonia.halecka@humenne.sk tel.: 0907 603 238
Denné centrum na ul. Štefánikovej 31
o Mgr. Jana Juščíková jana.juscikova@humenne.sk tel.: 0917 260 406
referát sociálnych služieb
o Oľga Vargová olga.vargova@humenne.sk tel.: 057/7863 244
o Jana Kostelníková jana.kostelnikova@humenne.sk tel.: 057/7863 244
komunitné centrum
email: kchumenne@gmail.com
o Mgr. Alena Andrášiková, +421 948 399 246
terénna sociálna práca
o Peter Toček tsphumenne@gmail.com tel.: 0948 155 303
o Mgr. Branislav Barbuš tel.: 0948 032 400
o Mgr. Miroslava Ferjaková tel.: 0948 242 499


Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
• vedúca odboru
o PhDr. Jana Vasilcová jana.vasilcova@humenne.sk tel.:057/7863 228
referát kultúry a ZPOZ
o Helena Ferková helena.ferkova@humenne.sk tel.: 057/7863 254
o Mgr. Marianna Smolejová marianna.smolejova@humenne.sk
tel.: 057/7863 254
o Mgr. Jana Bardzáková jana.bardzakova@humenne.sk tel.:057/7863 239
o Ing. Bibiana Džatková bibiana.dzatkova@humenne.sk
tel.: 057/7863 239
mestský školský úrad
o PhDr. Katarína Baraníková katarina.baranikova@humenne.sk
tel.: 057/7863 261
o Ing. Dana Kaššaiová Vargová dana.vargova@humenne.sk
tel.: 057/7863 210
referát MŠ+ZŠ+ŠJ
o Ing. Alena Sudzinová tel.: 057/7863 210
referát športu
o Mgr. Peter Mižák peter.mizak@humenne.sk tel.:057/7863 261 

Odbor územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene
• vedúca odboru
o Ing. Tatiana Mašková tatiana.maskova@humenne.sk tel.:057/7863 266
referát územného plánovania
o Anna Gánovská anna.ganovska@humenne.sk tel.:057/7863 207
o Ing. Judita Závadská judita.zavadska@humenne.sk
o Ing. Pavol Greško pavol.gresko@humenne.sk tel.:057/7863 203
referát výstavby a ŠFRB
o Ing. Gabriel Valiga gabriel.valiga@humenne.sk tel.:057/7863 203
o Ing. Michal Andruch michal.andruch@humenne.sk tel.:057/7863 203
referát stavebného poriadku
o Ing. arch. Mária Miková maria.mikova@humenne.sk tel.:057/7863 224
o Ing. Miroslav Bercel miroslav.bercel@humenne.sk tel.:057/7863 224
referát dopravy
o Jaroslav Haninčík jaroslav.hanincik@humenne.sk tel.:057/7863 283
o Ing. Ján Olšakovský jan.olsakovsky@humenne.sk tel.:057/7863 283
referát životného prostredia a mestskej zelene
o Ing. Monika Pastoráková monika.pastorakova@humenne.sk
tel.:057/7863 286


Odbor ekonomický
• vedúca odboru
o Ing. Ivana Jenčíková ivana.jencikova@humenne.sk tel.:057/7863 268
referát finančný
o Adriana Bilecová adriana.bilecova@humenne.sk tel.:057/7863 202
o Ľubomíra Mattová lubomira.mattova@humenne.sk tel.:057/7863 219
referát rozpočtu a účtovníctva
o Božena Capová bozena.capova@humenne.sk tel.:057/7863 217
o Ing. Darina Straková darina.strakova@humenne.sk tel.:057/7863 295
o Ing. Ladislava Ocetníková ladislava.ocetnikova@humenne.sk tel.:057/7863 295
o Ľudmila Turcsányiová ludmila.turcsanyiova@humenne.sk tel.:057/7863 293
o Mária Harčárová maria.harcarova@humenne.sk tel.:057/7863 293
referát daní a poplatkov
o Ing. Diana Burdová diana.burdova@humenne.sk tel.:057/7863 252
o Tatiana Behúnová tatiana.behunova@humenne.sk tel.:057/7863 252
o Martina Semanová martina.semanova@humenne.sk tel.:057/7863 201
o Silvia Regulová silvia.regulova@humenne.sk tel.:057/7863 201
referát mzdový
o Mgr. Marta Katanová marta.katanova@humenne.sk tel.:057/7863 292
o Ing. Jana Šaková jana.sakova@humenne.sk tel.:057/7863 292


Odbor správy majetku
• vedúci odboru
o Ing. Slavomír Novák slavomir.novak@humenne.sk tel.:057/7863 280
referát majetkovoprávny a evidencie majetku
o Ing. Viera Novotná viera.novotna@humenne.sk tel.:057/7863 213
o Mgr. Lenka Stretavská lenka.stretavska@humenne.sk tel.:057/7863 213
o Mgr. Renáta Lukčová renata.lukcova@humenne.sk tel.:057/7863 287
referát správy bytov a nebytových priestorov
o Mgr. Katarína Lelková katarina.lelkova@humenne.sk
o tel.:057/307 17­56, 057/7863 245
o Štefan Ducár stefan.ducar@humenne.sk tel.:057/307 1756, 057/7863 245, +421 911 705 811
o Michal Parnica michal.parnica@humenne.sk tel.:057/7863 245, +421 948 439 347
o Florentína Baulovičová Bačková florentina.baulovicova@humenne.sk
tel.:057/7863 279
o Ing. Ivan Čornanič ivan.cornanic@humenne.sk tel.:057/7863 279
referát bytový
o Bc. Anna Sotáková anna.sotakova@humenne.sk tel.:057/305 3789, 057/7863 279
o Mgr. Marek Onufrák marek.onufrak@humenne.sk tel.:057/305 3789, 057/7863 279
referát správy mestských organizácií
o Ing. Peter Záhradník peter.zahradnik@humenne.sk tel.:057/7863 288
referát podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb
o Angela Kuzmová angela.kuzmova@humenne.sk tel.:057/7863 247


Odbor koncepcie a rozvoja mesta
• vedúci odboru
o PhDr. Miroslav Turčan miroslav.turcan@humenne.sk tel.:775 41 01, 057/7863 215
referát projektov EÚ
o Janka Potocká janka.potocka@humenne.sk tel.:775 41 01, 057/7863 215
referát mestského rozvoja a CR
o Helena Sinajová helena.sinajova@humenne.sk tel.:775 41 01, 057/7863 215
referát projektu SMART CITY
o Ing. Slavomír Jančík slavomir.jancik@humenne.sk tel.:057/7863 203
referát verejného obstarávania
Mgr. Mária Vaľová maria.valova@humenne.sk tel.:057/7863 227


Pri vstupe do budovy Mestského úradu je umiestnená schránka, do ktorej môžete vložiť doklady na odovzdanie alebo vybavenie.


Mimoriadne opatrenie je v aktuálnej epidemiologickej situácii zodpovedné nielen voči klientom MsÚ v Humennom, ale aj zamestnancom úradu a ich rodinám.


Obmedzenie sa končí uplynutím 24. januára 2021 (nedeľa).


Mestský úrad
Tlačový referát

« späť

Mestský úrad Humenné Mestský úrad Humenné
« predchádzajúci Mestský úrad Humenné Schránka na odkazy pre MsÚ Humenné Schránka na odkazy pre MsÚ Humenné Kontakty na komunikáciu s MsÚ Humenné nasledujúci »
aktualizácia: 04.01.2021 | počet zobrazení: 1570

Počet návštev od 18.09.2011: 3518636
Počet návštev dnes: 2408
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie