Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko


Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   Máj   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

meniny má Servác


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Mestské zastupiteľstvo NETRADIČNE, aj v čase koronavírusu

Mestské zastupiteľstvo NETRADIČNE, aj v čase koronavírusu

Pôvodne sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) malo konať v stredu 25. marca. V rámci zasadnutia krízového štábu mesta Humenné (17.3.) a na návrh poslancov z klubu Kresťanskodemo­kratického hnutia sa pre šíriaci koranavírus odložilo.


Sprísnenými protiepidemio­logickými opatreniami musel prejsť každý účastník. Zasadnutie sa konalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu za účasti poslancov MsZ v počte 20 (ospravedlnili sa Anna Sotáková, Dušan Sukovský a Juraj Vaňo, prítomný bol aj Ján Voloch, ten však do zloženia sľubu poslanca nehlasoval), primátora mesta, predkladateľov materiálov a ďalších zamestnancov s dodržaním bezpečnostnej vzdialenosti všetkých prítomných a maximálnych hygienických opatrení.


Všetci zúčastnení boli povinní predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti v súvislosti s ochorením COVID-19 a pred vstupom do veľkej zasadačky sa podrobili meraniu telesnej teploty.
Počas rokovania sa nevyužívalo elektronické zariadenie, hlasovalo sa zdvihnutím kartou s prideleným číslo pre každého poslanca. Hlasy počítali skrutátori a hlavný kontrolór mesta.


V úvode poslanec Jozef Babják navrhol v rámci programu rokovania za bod č. 4 Zloženie sľubu poslanca zaradiť bod č. 11.B Prevod obchodného podielu v Humenskej energetickej spoločnosti (HES) s. r. o. Humenné vo vlastníctve CHEMES, a. s. Humenné do vlastníctva mesta Humenné. Návrh väčšinovým súhlasom prešiel (ZA: 14; PROTI: 4; ZDRŽALI SA: 2).


Poslanec Martin Ruščanský taktiež podal návrh, aby ako bod číslo 7 prerokovali bod – Zásady o odmeňovaní poslancov s cieľom znížiť odmenu poslancov o 50%. „V tomto bode by som chcel doplniť článok 10 Prechodné opatrenie, aby sa poslancovi za mesiace máj, jún, júl a august v roku 2020 krátila výška odmeny o päťdesiat percent," vysvetlil Martin Ruščanský. Desiati poslanci hlasovali za tento návrh, jeden proti a deviati sa zdržali. Návrh neprešiel.


Zloženie sľubu poslanca
Peter Pipák bol zvolený za hlavného kontrolóra mesta Humenné, vzdal sa poslaneckého mandátu a svojej funkcie sa ujal 28. marca 2020. Na jeho miesto nastúpil ako náhradník kandidát, ktorý získal vo voľbách najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode č. 2. Sľub poslanca slávnostne zložil Ján Voloch, po ktorom sa oficiálne stal poslancom MsZ a mohol sa zúčastňovať na hlasovaní.


Zároveň prítomní poslanci vzali na vedomie vzdanie sa jednotlivých funkcií Petra Pipáka, jednomyseľne súhlasili so zmenami v zložení komisií MsZ a zvolili si navrhnutých nástupcov.


Po novom: podpredseda komisie životného prostredia a verejnej zelene (uvoľnené miesto po Andrejovi Semancovi) – Ondrej Mudry; členka komisie životného prostredia a verejnej zelene (uvoľnené miesto po Norbertovi Žilinskom) – Lenka Gojdanová; člen komisie PHSR a rozvojových projektov – Ján Voloch, predseda komisie PHSR a rozvojových projektov – Jozef Babják; podpredseda komisie športu – Martin Lichman; člen komisie pre disponovanie s majetkom mesta – Ján Voloch.


K zmenám došlo aj v delegovaní zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Peter Pipák sa vzdal funkcie člena rady školy pri ZŠ Jána Švermu, ZŠ SNP 1 a MŠ Partizánska 22. Na jeho miesto bol delegovaný Ján Voloch.


Rokovanie bude pokračovať
Regionálny úrad verejného zdravotníctva požadoval obmedziť čas trvania zasadnutia na maximálne 1,5 hodiny. Vzhľadom na to, že najviac času (70 minút) poslanci venovali prevodu obchodného podielu v HES s. r. o. Humenné do vlastníctva mesta Humenné, bolo nutné rokovanie MsZ prerušiť. O ďalších bodoch budú v rokovaní poslanci pokračovať nasledujúci piatok – 24. apríla o 10:00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ za rovnako prísnych protiepidemio­logických opatrení.


Veronika Lattová
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Mestské zastupiteľstvo netradične, aj v čase koronavírusu Mestské zastupiteľstvo netradične, aj v čase koronavírusu
« predchádzajúci Mestské zastupiteľstvo netradične, aj v čase koronavírusu Meranie teploty pred vstupom na rokovanie Meranie teploty pred vstupom na rokovanie Zloženie sľubu poslanca Jána Volocha Poslanec Ján Voloch a primátor mesta Miloš Meričko Nový hlavný kontrolór mesta Peter Pipák
aktualizácia: 17.04.2020 | počet zobrazení: 3136

Počet návštev od 18.09.2011: 3789405
Počet návštev dnes: 676
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie