Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoKalendár
  «   Apríl   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

meniny má Izidor


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Mesto žiada vrátiť od SČK v Humennom 10 000 eur, preverí aj predchádzajúce finančné príspevky

Mesto žiada vrátiť od SČK v Humennom 10 000 eur, preverí aj predchádzajúce finančné príspevky

Mesto Humenné dôrazne protestuje voči vyjadreniam riaditeľky Územného spolku Slovenského Červeného Kríža (SČK) v Humennom, Silvie Knapikovej, v súvislosti s rozhodnutím Mestského zastupiteľstva, ktoré hlasmi 11 z 21 prezen­tovaných poslancov, vyzvalo SČK na vrátenie dotácie za rok 2015 vo výške 10 000 eur.


Mestské zastupiteľstvo sa v piatok 18. novembra, okrem iného zaoberalo aj bodom s názvom Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov pri kontrole vyúčtovania poskytnutej dotácie pre Slovenský Červený kríž – územný spolok Humenné 1, ktorý poslancom predložila hlavná kontrolórka mesta Jana Čandová.


Na základe plánu práce hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2016, vykonali mestskí kontrolóri od 23. februára do 8. apríla 2016 kontrolu sociálneho a bytového odboru Mestského úradu v Humennom. V rámci nej sa zaoberali aj kontrolou hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na príspevky pre poskytovateľov sociálnych služieb.


V tejto súvislosti kontrolovali aj poskytnutie dotácie vo výške 10 000 eur pre SČK v Humennom. Ten má podľa zmluvy s mestom Humenné poskytovať sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách pre občanov, s trvalým bydliskom v Humennom, ktorí spĺňajú podmienky na jej poskytnutie.


SČK v Humennom mal podľa zmluvy do 15. januára 2016 povinnosť predložiť vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku za predchádzajúci rok. Posledný deň tejto lehoty bol na Mestský úrad doručený list, v ktorom je bez bližších podrobností uvedené, že celá suma 10 000 eur bola použitá na spolufinancovanie ich terénnych sociálnych služieb prevádzkovaných na území mesta. Súčasťou listu bola aj súvaha za obdobie roku 2015 na sumu 10 350 eur. Nedodaním potrebných dokumentov v zmysle zákona, porušil SČK finančnú disciplínu, ako je napr. zákon o účtovníctve a rozpočtových pravidlách verejnej správy ako aj Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o Zásadách hospodárenia mesta Humenné.


Červený kríž v meste Humenné obdržal od mesta Humenné za roky 2014 a 2015 dokopy 30 000 eur. Humenné ako jediné mesto na Slovensku dostalo ocenenie Ústredného sekretariátu Červeného Kríža v Bratislave za poskytnutia najväčšieho množstva finančných prostriedkov pre tento spolok v meste Humenné. Mrzí nás, že medzi mestom Humenné a tunajším SČK prišlo v týchto dňoch k takejto nepríjemnej záležitosti, avšak neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje. Na zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre SČK je podpísaná primátorka mesta Jana Vaľová a tá je ako štatutárka v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí pri jeho vyúčtovaní aj trestnoprávne zodpovedná. Keďže podľa záveru kontrolórov došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, jediný možný krok v tomto prípade bolo po schválení zastupiteľstvom, vyzvať SČK na vrátenie celej sumy poskytnutého finančného príspevku.


Každý príjemca financií z mestského rozpočtu, musí správne a podľa zákona vyúčtovať, na čo konkrétne použil príspevky z mestského rozpočtu. Žiaľ, z (ne)poskytnutých dokumentov od humenského SČK sa mesto a ani verejnosť doteraz nedozvedela, na čo presne išli tieto financie. Môžeme vychádzať len z jej predchádzajúcich tvrdení, že išlo o sociálne služby. V stanovách SČK je uvedené, že SČK poskytuje sociálne služby a spolupracuje aj pri riešení problémov bezdomovcov. Keď sme ju predtým požiadali, aby SČK pomáhal mestu aj pri riešení situácie s bezdomovcami, dočkali sme sa od pani riaditeľky Knapikovej iba odmietnutia.


Preto by namiesto zlomyseľnej a nepravdivej diskreditácie mesta Humenné na sociálnych sieťach, mala radšej pani riaditeľka Knapiková verejnosti vysvetliť, prečo pri vyúčtovaní finančných prostriedkov za rok 2015 nepostupovala v súlade so zákonom a do ňou predloženého listu neposkytla ani jediný bloček, resp. akýkoľvek doklad o tom, ktorý by dokumentoval, na čo konkrétne bola použitá dotácia vo výške 10 000 eur a či tieto peniaze išli tak, ako je to uvedené v zmluve, výlučne pre občanov mesta Humenné.


Mesto poskytuje zo svojho rozpočtu zhruba 700 000 eur ročne na rôzne sociálne služby pre svojich obyvateľov. SČK v Humennom je pritom jediným združením zaoberajúcim sa poskytovaním sociálnych služieb, ktoré pri vyúčtovaní poskytnutého finančného príspevku porušilo viacero zákonov a Všeobecne-záväzné nariadenie mesta. Škoda, že pani riaditeľka namiesto vymýšľania rôznych obvinení na adresu vedenia mesta a vyplakávaniu sa, nevenuje radšej svoj čas štúdiu príslušných zákonov a doteraz jej nenapadlo ospravedlniť sa daňovým poplatníkom v meste Humenné za to, že nevie zdokumentovať využitie peňazí tak, ako sa osobne zaviazala pri podpise zmluvy s mestom.


Po príklady, že sa vyúčtovanie dá urobiť správne a pri dodržaní všetkých zákonných postupov, pritom nemusí chodiť ďaleko. Mesto v uplynulých rokoch poskytlo finančné príspevky viacerým združeniam, ktoré pomáhajú našim chorým alebo zdravotne postihnutým občanom. Či už Spoločnosť klinickej onkológie, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Slovenská únia sluchovo postihnutých, či Klub SM pri Slovenskom zväze sclerosis multiplex, alebo všetky cirkvi poskytujúce sociálne služby, dokázali podať načas všetky potrebné dokumenty, hoci dostávajú omnoho menej peňazí na svoju činnosť ako SČK v Humennom.


Mesto si aj z tohto príkladu zoberie ponaučenie. Po poslednej námatkovej kontrole, ktorá odhalila neoprávnené použitie finančných prostriedkov humenského SČK za rok 2015, sa aj na základe pripomienok poslancov vykoná kontrola všetkých poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. V prípade humenského SČK sa tak napr. skontroluje aj využitie a zúčtovanie finančného príspevku vo výške 20 000 eur za rok 2014.

« späť

« predchádzajúci nasledujúci »
aktualizácia: 21.11.2016 | počet zobrazení: 13606

Počet návštev od 18.09.2011: 2960002
Počet návštev dnes: 1175
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie