« späť
Aktuality a oznamy » Mesto má schválený Plán investičných akcií na rok 2019, v rámci neho sa postaví nová bytovka

Mesto má schválený Plán investičných akcií na rok 2019, v rámci neho sa postaví nová bytovka

V stredu 30. januára sa uskutočnilo tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom. V rámci neho okrem iného schválili poslanci Plán investičných akcií na rok 2019, ktorý zahŕňa aj výstavbu nových nájomných bytov na Sídlisku Pod Sokolejom a navrhli ocenených v športovej oblasti za rok 2018. Rokovania sa zúčastnilo 22 z 24 poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ­).


Poslanci MsZ Všeobecne záväzným nariadením zvýšili dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení. Navyše sa schválil zámer na prenájom športových zariadení mesta Humenné pre športové kluby nohejbalistov a florbalistov. Okrem toho si poslanci odklepli Zásady odmeňovania v rámci MsZ a jednotlivých komisií. Každému poslancovi bude patriť za jeden mesiac výkonu poslaneckej práce odmena vo výške 1/12 mesačného platu primátora mesta Humenné. Pri vykonávaní občianskych obradov to bude predstavovať až 550 eur ročne. Schválil sa aj harmonogram plánu práce Mestskej rady a MsZ. Poslanci tak budú vedieť po novom presné termíny a témy jednotlivých rokovaní.


38 nových nájomných bytov
Napriek búrlivej rozprave, ktorú priniesol bod investičných akcií, sa poslanci zhodli a plán schválili. Na rok 2019 sú teda naplánované investičné akcie hradené z kapitálových finančných prostriedkov a akcie hradené z bežných finančných prostriedkov. Tiež sa bude pokračovať v rekonštrukciách začatých ešte v minulom roku, ako je napr. zariadenie pre seniorov v Humennom, rekonštrukcia ciest a chodníkov, asfaltové úpravy školských areálov a chodníkov, revitalizácia parku na Ulici osloboditeľov, výstavba Komunitného centra na Podskalke či tréningového ihriska s umelou trávou. V tomto roku je však v pláne aj odštartovanie úplne nových investičných akcií, ktoré sú však podmienené získaním cudzích zdrojov z dotácií a nenávratných finančných príspevkov, resp. úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Práve vďaka úveru ŠFRB bude môcť mesto postaviť 38 nájomných bytov bežného štandardu v bytovom dome na Sídlisku Pod Sokolejom. Okrem toho má samospráva v pláne zlepšiť environmentálne aspekty na území mesta, a to konkrétne revitalizáciou Sídliska Pod Sokolejom, znížiť energetickú náročnosť budovy MŠ Partizánska či postaviť materskú školu v osade Podskalka.


Problémovým bodom investičných akcií bolo zvýšenie kapacity MŠ Třebíčska. Nakoľko v tejto škôlke dlhodobo poklesol počet detí, rozšírenie jej kapacity by nebolo ideálnym riešením, poslanci sa zhodli preto vyradiť tento bod z plánu investičných akcií.


Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov obchodných spoločností či rád škôl
Mesto Humenné je zriaďovateľom základných, materských škôl a školských zariadení. Rady škôl a školských zariadení sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Nakoľko v uplynulom volebnom období delegovala zástupcov do rád škôl a školských zariadení priamo bývalá primátorka mesta, kompetencia delegovať zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení bola zverená Mestskému zastupiteľstvu. Takýmto spôsobom sa môže spustiť transparentný výber riaditeľov škôl a pod.


Okrem toho zmenila členov aj Obecná školská rada, ktorá má kompetencie voči školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je obec. Poslanci MsZ do tejto rady delegovali prednostku MsÚ Valériu Kurťákovú a Máriu Cehelskú.


Zmenili sa tiež členovia v dozorných radách do spoločností s majetkovou účasťou mesta. 1. Humenská a.s. má tak nového predsedu predstavenstva Jozefa Babjáka a Branislava Čekovského a Jozefa Mocáka ako ďalších členov predstavenstva. V Dozornej rade tejto spoločnosti bude pôsobiť Silvia Cukrovaná, Martin Ruščanský, Tomáš Šudík, Anna Sotáková a Dušan Sukovský. Podobne to bude aj v Televíznych a káblových rozvodoch, s.r.o. Humenné, kde členmi Valného zhromaždenia budú odteraz Michal Babin, Andrej Bača, Ivan Hopta, primátor Miloš Meričko a Juraj Vaňo. Do funkcie členov Dozornej rady boli zvolení Michal Druga a Helena Ufnárová.


Primátor Miloš Meričko sa stal tiež novým zástupcom mesta Humenné v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš. Okrem toho boli zvolení aj noví prísediaci Okresného súdu v Humennom na funkčné obdobie rokov 2019–2022.


Žiadosť o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku bývalej primátorke neprešla
Ďalšia vlna búrlivej diskusie sa zdvihla pri opätovnom prerokovaní žiadosti bývalej primátorky Humenného Jany Vaľovej o finančnú náhradu za nevyčerpanú dovolenku v uplynulých rokoch. Až 14 poslancov sa v hlasovaní vyjadrilo za jednoznačné nie.


Kto bude športovcom roka 2018 v Humennom?
Tajným hlasovaním počas MsZ sa poslanci zhodli vybrať spomedzi množstva návrhov troch adeptov na Cenu športovec roka 2018. Budú nimi kickboxerka Dominika Karchová, Martin Balogáč (člen reprezentácie Slovenska juniorov v hokejbale) a Samuel Puškár (odchovanec 1. Tenisového klubu v Humennom). Cenu za rozvoj športu si prevezme Peter Tokoš, ktorý sa zaslúžil hlavne o rozvoj tenisu v našom meste. Okrem toho sa rozhodol udeliť ceny aj primátor mesta, a to Martinovi Bercelovi, Milanovi Srokovi a Stanislavovi Rehušovi in memoriam.


Text a foto: Mgr. Michaela dochánová

« späť

« predchádzajúci nasledujúci »
aktualizácia: 31.01.2019 | počet zobrazení: 9628

Počet návštev od 18.09.2011: 4568969
Počet návštev dnes: 136
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie