« späť
Aktuality a oznamy » Mesto Humenné vyzýva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení v oblasti športu

Mesto Humenné vyzýva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení v oblasti športu

V súlade so všeobecne záväzným nariadením č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné, môžu byť podávané návrhy na udelenie ocenení v oblasti športu v termíne do 30. novembra 2016, a to na ocenenie: 

1. športovec roka

  • športovcom – fyzickým osobám, ktorí úspešne reprezentovali mesto Humenné v športe a umiestnili sa na popredných miestach minimálne na republikovej úrovni

2. športový kolektív roka

  • kolektívom, ktoré úspešne reprezentovali mesto Humenné v kolektívnom športe a umiestnili sa na popredných miestach minimálne na republikovej úrovni

3. cena za rozvoj a podporu športu

  • fyzickým osobám, ktoré sa počas života zaslúžili o rozvoj športu a telesnej kultúry alebo vhodným spôsobom šport intenzívne podporovali

Návrhy na udelenie ocenení môžu podávať primátorka mesta, poslanci mestského zastupiteľstva predstavitelia kultúrnych, vedeckých, hospodárskych a športových inštitúcií, ktoré pôsobia na území mesta a občania mesta.


Návrh musí obsahovať:

  • osobné údaje navrhovaného, t. j. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť, vrátane súhlasu navrhovaného s nomináciou a súhlasu dotknutej osoby so zverejnením osobných údajov podľa osobitného predpisu
  • zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia, najmä podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma i v zahraničí.

Za obsahovú a formálnu stránku návrhu zodpovedá navrhovateľ.


Každoročne je udeľovaná aj Cena primátorky za rozvoj športu a za reprezentáciu mesta Humenné. Počas kalendárneho roka môže Mesto Humenné udeliť čestné uznanie za dosahované výsledky, za reprezentáciu mesta najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom bez určenia poradia v kategóriách žiaci, juniori, resp. dorast a dospelí. Primátorka mesta môže udeliť počas kalendárneho roka ďakovný list jednotlivcom i kolektívom v kategóriách žiaci, juniori, resp. dorast a dospelí za dosahované výsledky a za reprezentáciu mesta


Návrhy na udelenie ocenení prerokuje a schvaľuje mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.


Návrh na športové ocenenie 2016 (formát DOC, veľkosť 16,0 kB)


Súhlas so spracovaním osobných údajov – šport 2016 (formát DOC, veľkosť 13,5 kB)

« späť

aktualizácia: 15.11.2016 | počet zobrazení: 23650

Počet návštev od 18.09.2011: 4569141
Počet návštev dnes: 308
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie