Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko


Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   Apríl   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

meniny má Vojtech


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Mesto Humenné sa pripravuje na voľby do VÚC 2017

Mesto Humenné sa pripravuje na voľby do VÚC 2017

Rok 2017 je volebným rokom pre jednotlivé samosprávne kraje. Po novom si poslancov vyššieho územného celku (VÚC) a jeho predsedu zvolíme na 5 rokov. V rámci Slovenska existuje 8 samosprávnych krajov – Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský a Žilinský. Každá župa má vo svojej pôsobnosti nielen stredné školy, ale aj zdravotnícke zariadenia, kultúrne ustanovizne, či cesty II. a III. triedy, regionálny rozvoj, alebo sociálne služby. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 4. novembra 2017 v čase od 7.00 do 22.00 hod.


Pre jednotlivé samosprávne kraje bolo vytvorených niekoľko volebných obvodov, v rámci ktorých je možné voliť. Prešovský samosprávny kraj (PSK) má 13 volebných obvodov, medzi nimi aj mesto Humenné, kde bude možné voliť až piatich poslancov do PSK a 1 predsedu PSK. Aktuálne kandiduje za poslancov PSK 47 kandidátov a za predsedu PSK 11 kandidátov. Kandidatúry pre voľby predsedu PSK sa vzdal kandidát Milan Šteiner s poradovým číslom 11 na hlasovacom lístku.


Počet volebných okrskov
V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23. júna 2017 primátorka utvorila na odovzdávanie hlasovacích lístkov a sčítavanie hlasov voličov 26 volebných okrskov a zároveň určila rovnaký počet volebných miestností.


Volebné miestnosti sa teda budú nachádzať v týchto volebných okrskoch:
Volebný okrsok č. 1 a č. 3 – ZŠ Pugačevova 7
Volebný okrsok č. 2 – Denné centrum Družstevná 16
Volebný okrsok č. 4 – Regionálna veterinárna a potravinová správa Gaštanová 3
Volebný okrsok č. 5 a č. 13 – ZŠ Kudlovská 11
Volebný okrsok č. 6 – Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG lesná 28
Volebný okrsok č. 7 a č. 8 – ZŠ Hrnčiarska 13
Volebný okrsok č. 9, č. 10 a č. 11– Cirkevná spojená škola Duchnovičova 24
Volebný okrsok č. 12 – Vihorlatské múzeum – kaštieľ Námestie slobody 1
Volebný okrsok č. 14 – Centrum voľného času Dúha Námestie slobody 48
Volebný okrsok č. 15, č. 16 a č. 20 – ZŠ Dargovských hrdinov 19
Volebný okrsok č. 17 a č. 21 – Denné centrum Laborecká 26
Volebný okrsok č. 18 a č. 19 – ZŠ Laborecká 66
Volebný okrsok č. 22 – ZŠ s MŠ Podskalka 58
Volebný okrsok č. 23, č. 24, č. 25 a č. 26 – ZŠ SNP 1


Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu, vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti je volič povinný sa okrskovej volebnej komisii preukázať občianskym preukazom, príp. dokladom o pobyte ak ide o cudzinca.


Okrsková komisia odovzdá voličovi hlasovacie lístky a obálky pre voľby do zastupiteľstva PSK a pre predsedu PSK, ktorých prevzatie volič potvrdí svojim podpisom. Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva PSK môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Ako sme už spomínali pre volebný obvod Humenné je to 5 poslancov zastupiteľstva. Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo iba 1 kandidáta.


Volič, ktorý sa nemôže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase voľby v obci, v ktorej má trvalý pobyt, má právo požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo požiadať, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravila a vložila do obálky a obálku vložila do volebnej schránky iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.


Viac informácií o voľbách do VÚC získate aj na https://www.humenne.sk/…ranka/Volby/
O výsledkoch volieb Vás budeme informovať.


Autor: Mgr. Michaela Dochánová

« späť

« predchádzajúci Volebný deň nasledujúci »
aktualizácia: 03.11.2017 | počet zobrazení: 6752

Počet návštev od 18.09.2011: 3747258
Počet návštev dnes: 1910
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie