Aktuality a oznamy » Kultúra a spoločnosť » Tanečné NÁVRATY s odkazom rusínskej poetky « späť

Tanečné NÁVRATY s odkazom rusínskej poetky

dátum aktualizácie: 15.06.2024 | počet zobrazení: 5 057

Prečítať nahlas

Milovníci tanečného umenia zažili opäť krásny (pod)večer. Tanečný odbor Súkromnej základnej umeleckej školy (SZUŠ) Múza, tínedžeri, ale aj mladí školáci, ktorým v žilách prúdi láska k tancu, prezentovali tanečné pásmo s názvom Návraty.

Symboliku našich koreňov, tradícií a zvykov ukázal hneď prvý tanečný blok. Detské hry, riekanky a veršovačky v rusínskom jazyku sú jedným z druhov ľudovej slovesnosti. Hoci sú to hry, ktoré rozvíjajú slovesné, hudobné, rytmické i tanečno-pohybové dispozície detí, sú zároveň autentickým svedectvom doby. Pomáhajú nám pochopiť psychiku, zvláštnosti myslenia a návyky našich predkov. Sú bohatou studnicou, z ktorej sa dá stále čerpať, v ktorej sa dá inšpirovať. Aj tanečné pásmo bolo toho dôkazom. Bolo totiž vytvorené na základe výskumov Melánie Nemcovej, významnej slovenskej etnografky, publicistky a choreografky.

Zaznelo však ešte ďalšie významné meno. Na pódiu vystúpila nositeľka živej folklórnej pamäti Mária Vasková Girová. Tiež sa zaoberá výskumom folklóru, ktorý realizovala v obciach Ruské, Stakčín a Starina a bola nápomocná aj pri tvorbe chorovodov, ktoré obsahovala ďalšia časť vystúpenia. Strata domova, svojich najbližších, milovaného kraja, kde sa človek narodil a prežil krásne chvíle, patrí k najbolestnejším momentom v živote. Práve to prežívali a stále prežívajú obyvatelia siedmich obcí, ktoré museli ustúpiť vodnej nádrži Stariná. Mária Girová patrí k nim, k rodákom z obce Ruské, je členkou Spolku rusínskych spisovateľov Slovenska a Akadémia rusínskej kultúry a jazyka na Slovensku ju zaradila medzi 100 významných Rusínov Slovenskej republiky. Bola dlhoročnou kultúrno-osvetovou pracovníčkou a viac ako 36 rokov organizuje ľudí v mnohých folklórnych a speváckych kolektívoch. Spomeňme napríklad súbory Stakčinčanka, Starinčanka, Sninčanka, Dúbravanka, Javorina či Vihorlatské Rusínky. Mária Girová má v sebe spisovateľský dar a formou poézie, prózy a piesní sa prihovárala širokej verejnosti nielen doma ale aj na svetových kongresoch Rusínov v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku a na Ukrajine. Aj s prítomnými v kinosále MsKS sa podelila o svoj dar v pásme nazvanom „Na kraj rodnyj krasnyj, nigda nezabudu“.

Členovia FS Čemerica, pracujúceho pri SZUŠ Múza, tvoria dospelí tanečníci. Mnohí z nich sa k folklóru vrátili po pauze spôsobenej rodinnými či pracovnými povinnosťami. Spevácku zložku súboru vedie Dominika Remešníková, bývalá žiačka tanečného odboru umeleckej školy Múza. A nie je v tom sama, aj v súbore samotnom tancujú niekdajší, vtedy ešte detskí členovia Múzy. Aj to bol istým spôsobom návrat ku koreňom.

Účinkovali:
*žiaci tanečného odboru SZUŠ Múza a elokovaného pracoviska ZŠ Jána Švermu
*žiaci literárno-dramatického odboru
*FS Čemerica pod vedením Oľgy Ballovej, spevácka zložka pod vedením Dominiky Remešníkovej
*Viktória Lacová

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza)
« » Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza)
Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza) Tanečné pásmo Návraty (SZUŠ Múza)

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8673170
Počet návštev dnes: 6103