Aktuality a oznamy » Kultúra a spoločnosť » SKANZEN oslávil ŠTYRIDSIATKU « späť

SKANZEN oslávil ŠTYRIDSIATKU

dátum aktualizácie: 09.07.2024 | počet zobrazení: 3 752

Prečítať nahlas

Júl, 1984. Verejnosti sprístupnená Expozícia ľudovej architektúry a bývania. Udomácnilo sa aj pomenovanie skanzen. Umiestnený je v centre mesta s rozlohou štyri hektáre. V areáli sa nachádza 15 objektov, ktoré dokumentujú spôsob života i obživy našich predkov. Ako prvý bol premiestnený v roku 1974 drevený chrám sv. Michala Archanjela z Novej Sedlice, ktorý bol postavený pred 260 rokmi. V rokoch 1974 – 1993 bol jediným dreveným pravoslávnym chrámom v Humennom, ktorý slúžil veriacim, až kým sa nepostavil nový (murovaný) na Duchnovičovej ulici. Postupne v priebehu jednej dekády pribúdali ďalšie objekty z prevažne rusínskych obcí humenského, sninského i medzilaborského okresu (napr. Kalná Roztoka, Vyšná Jablonka, Oľšinkov, Nechválova Polianka…). Jeden domček pochádza zo Zemplínskych Hámrov, kde pôvodnými obyvateľmi boli Nemci, ktorí spracovávali železnú rudu. Zbierkové predmety tvoria vybavenie interiérov. „Koncepčne chýba ešte škola a krčma. Veľkou výzvou je práca s priľahlým areálom lesoparku, ktorý má takmer dva hektáre. V minulosti boli idey vytvoriť expozíciu práca a život lesných robotníkov a tiež náučný park Handrix, čomu sa chceme venovať. Tiež by sme chceli oživiť zvonicu chrámu a to vyrobením zvona,“ doplnil Jozef Fundák, etnograf Vihorlatského mú­zea.

7. júl 2024. Prvá júlová nedeľa patrila oslavám 40. výročia otvorenia skanzenu nielen pre Humenčanov, ale aj návštevníkov či turistov. „Toto všetko by sa neudialo bez zanietených a obetavých múzejníkov a pracovníkov múzea, ktorí sa zaslúžili o vybudovanie, ale aj udržanie počas celých štyridsať rokov jej existencie. Ďakujem vám za prácu a nadšenie, vďaka ktorému tu môžeme byť. Poďakovanie patrí aj súčasným pracovníkom, ktorí oslavy pripravili. Vyslovujem presvedčenie, že naša generácia múzejníkov bude pokračovať v neúnavnej práci ochrany dedičstva predkov,“ povedala Zuzana Koščová, riaditeľka Vihorlatského mú­zea.

Do popoludňajšieho slávnostného programu zahrnuli aj novinky. Drevený kolotoč pre deti a gastrokútik – ochutnávka jedál z regiónu (uličské pirohy a nápoje z vlčích sirupov). Nechýbala tiež komentovaná prehliadka. Zaujímavosťou bola v jednom z objektov ukážka vitia vencov pred svadbou v podaní folklórnej skupiny Polonyna z Uličského Krivého. Prezentáciu tradičných remesiel mali na starosti Miroslav Buraľ z Karpatských drevených cerkví, ktorý predviedol výrobu drevených šindľov. Jaroslav Lechan sa predstavil s hrnčiarstvom v rámci cyklu tvorivých dielní Oživené remeslá, ktoré budú pokračovať počas vybraných júlových a augustových nedieľ. Podvečer patrilo pódium folklórnej skupine Polonyna a oslavy zavŕšil KĽUD – Kladzanske ľudove divadlo s predstavením Šenik v moci svatojanskej.

Pri tejto príležitosti pripravilo Vihorlatské múzeum spomienkový predmet v podobe limitovanej edície plátenných tašiek, na ktoré použili výšivku zo svadobného ručníka z Habury, nachádzajúceho sa v zbierkovom fonde múzea.

Veronika Lattová
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania
« » 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania
40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania Jozef Fundák a Zuzana Koščová 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania Polonyna 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania 40. výročie sprístupnenia Expozície ľudovej architektúry a bývania

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8725180
Počet návštev dnes: 10769