« späť
Aktuality a oznamy » Jedenástka členov KOMISIE PAMÄTIHODNOSTÍ

Jedenástka členov KOMISIE PAMÄTIHODNOSTÍ

Mestské zastupiteľstvo v Humennom sa ešte 10. marca uznieslo na novom Všeobecne záväznom nariadení (VZN) o evidencii pamätihodností v meste.


Do zoznamu môžu byť zaradené hnuteľné a nehnuteľné veci, kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc… ktoré majú napríklad historickú, spoločenskú, architektonickú alebo umeleckú hodnotu. Viažu sa k histórii či osobnostiam mesta a nie sú zaradené do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.


Na 18. zasadnutí MsZ (19.5.) prítomné plénum schválilo 11 členov komisie pamätihodností, ktorých vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Pozostáva z odborníkov pôsobiacich najmä v oblasti architektúry a urbanizmu, pamiatok či histórie. Z návrhov predložených príslušnými odbormi mestského úradu, organizácií a poslancov MsZ boli za členov navrhnutí a schválení:
Katarína Ambrozová(odbor územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene)
Helena Sinajová (odbor koncepcie a rozvoja mesta)
Jana Vasilcová (odbor školstva, kultúry, mládeže a športu)
Tomáš Palik (Štátny archív v Prešove – pracovisko Archív Humenné)
Ivana Strakošová (Vihorlatské múzeum v Humennom)
Anna Macková (Štátna ochrana prírody SR Správa CHKO Východné Karpaty Medzilaborce)
Zuzana Švecová (Vihorlatská knižnica v Humennom)
Luciána Hoptová (poslankyňa MsZ v Humennom)
Branislav Čekovský (poslanec MsZ v Humennom)
Jana Andruchová (poslankyňa MsZ v Humennom)
Jozef Oľha (poslanec MsZ v Humennom)


Do funkcie predsedu komisie bola primátorom mesta vymenovaná Jana Vasilcová, vedúca odboru školstva, kultúry, mládeže a športu. Tajomníkom komisie je Marianna Smolejová (referát kultúry a ZPOZ).


Návrhy na zaradenie (ale aj vyradenie) do zoznamu pamätihodností môžu predkladať fyzické i právnické osoby. Komisia ich na svojom zasadnutí posúdi a vyhodnotí, či spĺňajú kritériá. Schválenie zoznamu pamätihodností podlieha mestskému zastupiteľstvu.


Veronika Lattová
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Poslanecké plénum Poslanecké plénum
« predchádzajúci Poslanecké plénum Marianna Smolejová a Jana Vasilcová nasledujúci »
aktualizácia: 02.06.2021 | počet zobrazení: 1036

Počet návštev od 18.09.2011: 4569029
Počet návštev dnes: 196
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie