« späť
Aktuality a oznamy » Humenská radnica očakáva návrhy na najlepších športovcov a športové kolektívy za rok 2017

Humenská radnica očakáva návrhy na najlepších športovcov a športové kolektívy za rok 2017

V súlade so všeobecne záväzným nariadením č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné v termíne do 30. novembra 2017 môžu byť podávané návrhy na udelenie ocenení v oblasti športu.


V oblasti športu môžu byť udelené ocenenia:


1. športovec roka

  • športovcom – fyzickým osobám, ktorí úspešne reprezentovali mesto Humenné v športe a umiestnili sa na popredných miestach minimálne na republikovej úrovni

2. športový kolektív roka

  • kolektívom, ktoré úspešne reprezentovali mesto Humenné v kolektívnom športe a umiestnili sa na popredných miestach minimálne na republikovej úrovni

3. cena za rozvoj a podporu športu

  • fyzickým osobám, ktoré sa počas života zaslúžili o rozvoj športu a telesnej kultúry alebo vhodným spôsobom šport intenzívne podporovali

4. cena primátorky za rozvoj športu a cena za reprezentáciu mesta Humenné 

  • navrhuje primátorka mesta

Návrhy na udelenie ocenení podľa bodu 1 – 3 môžu podávať primátorka mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, predstavitelia kultúrnych, vedeckých, hospodárskych a športových inštitúcií, ktoré pôsobia na území mesta a občania mesta.


Za obsahovú a formálnu stránku návrhu zodpovedá navrhovateľ. Návrh musí obsahovať: 

  • osobné údaje navrhovaného, t.j. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť vrátane súhlasu navrhovaného s nomináciou a súhlasu dotknutej osoby so zverejnením osobných údajov podľa osobitného predpisu

  • zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia, najmä podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma i v zahraničí

Návrhy je potrebné zaslať poštou na adresu: Mestský úrad v Humennom, Odbor kultúry, športu a mládeže, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné s heslom „ŠPORTOVÉ OCENENIA“ alebo doručiť osobne do podateľne Mestského úradu.


Bližšie informácie o oceneniach sú k dispozícii na webovej stránke mesta v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia, kde pod číslom 121/2012 je Všeobecne záväzné nariadenie o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné.


Cena Športovec roka v Humennom je udeľovaná od roku 2013, keď sa jej laureátom stal futbalista Marián Čišovský.


Návrh na športové ocenenie 2017 (formát DOC, veľkosť 16,0 kB)


Súhlas so spracovaním osobných údajov – šport 2017 (formát DOC, veľkosť 13,5 kB)

« späť

aktualizácia: 28.11.2017 | počet zobrazení: 6909

Počet návštev od 18.09.2011: 4569151
Počet návštev dnes: 318
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie