Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko


Mobilná aplikácia Humenné

Mobilná aplikácia Humenné


Kalendár
  «   Február   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

meniny má Alexander


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Aktuality a oznamy » Činnosť Mestskej polície Humenné v mesiaci november 2019

Činnosť Mestskej polície Humenné v mesiaci november 2019

V mesiaci november sa na priamom výkone služby podieľalo 14 príslušníkov MsP, ktorí svoju činnosť zameriavali hlavne na dodržiavanie verejného poriadku, rušenie nočného pokoja, dodržiavanie VZN, poškodzovanie mestského majetku, ochranu životného prostredia, dodržiavanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na miestnych komunikáciách ako aj na jednotlivých sídliskách,  zabezpečovanie športových a  kultúrno – spoločenských podujatí a  zvýšený výkon služby koncom mesiaca na mestskom cintoríne a  okolí pred „dušičkami“.   V hodnotenom období nastal mierny pokles zistených priestupkov, čo možno pripísať aj chladnejšiemu a zhoršenému počasiu. Príslušníci MsP vo výkone služby zistili celkovo 179 priestupkov, kde bol zaznamenaný mierny pokles o 15 priestupkov oproti mesiacu október 2019. Z uvedeného počtu bolo 109 priestupkov riešených v blokovom konaní pokutou na sumu 1.560,– eur. Ostatné priestupky boli riešené napomenutím a 1 priestupok je v riešení.   Opäť najviac priestupkov bolo zistených proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a to v 125 prípadoch.
Priestupkov proti verejnému poriadku bolo zistených v 24 prípadoch, v 19 prípadoch sa jednalo o priestupky porušením VZN, v 6 prípadoch to boli priestupky na úseku podnikania, taktiež 1 priestupok porušením VZN o chove psov, 1 priestupok bol zistený na úseku o ochrane nefajčiarov a  1 priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a  inými toxikomániami.   Výkon služby zameraný na dodržiavanie verejného poriadku a  rušenie nočného pokoja bol najčastejšie plánovaný za účelom kontrol miest, kde sa mládež najčastejšie zdržiavala cez deň a hlavne vo večerných a nočných hodinách: areály MŠ a ZŠ, vnútroblokové priestranstvá, detské a multifunkčné ihriská, pešia zóna vrátane južného námestia, park Mieru, okolie MsKS, kaštieľa a skanzenu, nábrežie Laborca + hrádza, mestský cintorín a zóna športových areálov.

Mestská polícia Humenné znak 2019

Najviac priestupkov je neustále zisťovaných na úseku dopravy
a  to nesprávnym parkovaním v parkovacích boxoch, na zákaze státia alebo zastavenia, na miestach vyhradených pre ZŤP a  na mestskej zeleni. Často krát nepomáha ani napomínanie vodičov, preto potom musí MsP pristupovať k represii a  riešeniu týchto priestupkov blokovými pokutami.   Najčastejšie bola počas výkonu služby kontrolovaná mládež a vo väčšine prípadoch vo večerných a nočných hodinách (hlavne piatky a  soboty) za porušovanie VP, znečisťovanie verejných priestranstiev, rušenie nočného pokoja, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti, poškodzovanie majetku, zdržiavanie sa na detských ihriskách, výtržnosti v okolí barov a diskoték.   Pravidelne (denno-denne) sa rieši otázka bezdomovcov, ako prespávanie na chodbách v budove Chemlonského internátu v nočných hodinách, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti a  znečisťovanie verejných priestranstiev, ako aj žobranie obťažujúcim spôsobom hlavne pri vstupoch do obchodných centier.   Hliadky MsP pravidelne stotožňujú a následne riešia pôvodcov skládok,
ktorí nezodpovedne neustále vyhadzujú ku kontajnerom rôzny materiál ako stavebný odpad pri prerábkach bytov, dvere, zárubne, skrine, postele a iný materiál a  taktiež sa naďalej zisťujú majitelia vrakov (na území mesta už je ich len pár), ktorý výzvou sú upozornení na ich odstránenie v stanovených termínoch.

Na území mesta boli odchytené len 3 túlavé psy, ktoré boli umiestnené do záchytného koterca na Technických službách. Po odfotení týchto psíkov a  umiestnení na webovú stránku mesta, v 1 prípade sa ohlásil majiteľ a  v 2 prípadoch psíky boli umiestnené v útulku.

V tomto mesiaci naďalej a opakovane bol zaznamenaný pohyb diviačej zveri v okolí bytoviek na Podskalke, kde hliadky MsP situáciu často krát riešili výjazdom na miesto, ako aj cez lesného hospodára.    
Cez kamerový systém sa neustále monitorujú kritické miesta a hliadky MsP boli najčastejšie vysielané na námestie pred MsKS, kde mládež na kolobežkách a  skateboardoch svojim skákaním poškodzujú dlažbu ako aj pamätník vďaky, striekajú steny a  dvere zo zadnej časti MsKS, čím poškodzujú mestský majetok.

V hodnotenom období bol posilnený výkon služby, kde od 1. do 3. novembra hliadky MsP zabezpečovali verejný poriadok a  riadenie dopravy v okolí cintorína vo zvýšenom počte a  zvýšenej miere počas Sviatku všetkých svätých a  Pamiatky zosnulých, kde nebol počas opatrení zaznamenaný žiadny priestupok narušenia vereného poriadku alebo krádeží, ako to bolo v minulom období.

V mesiaci november 2019 prebiehalo výberové konanie na neobsadené miesta príslušníkov/čky MsP v priamom výkone služby.
Hiadková služba bude po úspešnom absolvovaní výberového konania posilnená od nového roka 2020 o troch zamestnancov MsP

Informácie poskytol Mgr. Marián Zub,
náčelník Mestskej polície Humenné

Tlačový referát Mestský úrad

« späť

aktualizácia: 07.01.2020 | počet zobrazení: 825

Počet návštev od 18.09.2011: 3611467
Počet návštev dnes: 907
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie