Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » JESENNÉ UPRATOVANIE – 5.10. až 15.11.2023 « späť

JESENNÉ UPRATOVANIE – 5.10. až 15.11.2023

dátum aktualizácie: 03.10.2023 | počet zobrazení: 1 373

Prečítať nahlas

V súvislosti so zabezpečovaním jesenného upratovania v meste Humenné, sa budú Technické služby mesta riadiť nasledovným programom:

Termín akcie:
5. októbra až 15. novembra 2023

Rozsah činností:
- čistenie verejných priestranstiev, námestí a parkov
- upratovanie verejných priestranstiev bytových a rodinných domov v spolupráci s užívateľmi bytov a domov
- údržba trávnatých plôch
- odstraňovanie divokých skládok odpadu a nepotrebného materiálu z verejných priestranstiev mesta
- čistenie cintorína

Technické služby mesta Humenné zabezpečia mechanizmy na odvoz odpadu školám, z bytových a rodinných domov, parkov a verejných priestranstiev.

Stanoviská rozmiestnenia 7 m3 kontajnerov na objemný odpad – veľkorozmerný odpad (gauče, nábytky, kreslá, dvere) rozobraté na menšie časti: viď PRÍLOHA (obrázok)
Kontajnery sa pristavujú a premiestňujú na ďalšie stanovisko v pracovnom čase medzi 6:00 až 14:00 hod. a v stanovenom termíne podľa harmonogramu.

Info:
775 43 56, 0903 272 406 – prevádzka komunálneho odpadu – pristavenie a odvoz 7 m3 kontajnery na objemný odpad, harmonogram pristavovania kontajnerov
788 00 53, 0905 422 392 – prevádzka verejnej zelene – poskytnutie mechanizmov na odvoz vyhrabaného lístia, trávy a konárov. Harmonogram odvozu biologicky rozložiteľného odpadu.
775 50 20, 0903 272 415 – sekretariát Technických služieb mesta Humenné

Do kontajnera NEPATRÍ:
- biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad, pneumatiky, drobný stavebný odpad, nebezpečné odpady, plasty, papier, sklo, obaly z kovu, tetrapaky

Kam s nimi?
Biologicky rozložiteľný odpad (vyhrabaná tráva, lístie, konáre, BRO zo záhrad) majú občania možnosť doviezť do areálu TS, Sninská 27, Humenné v prevádzkovej dobe od 6:00 – 14:00 hod., pondelok až piatok celoročne.

Na zber lístia, trávy, ostrihaných živých plotov, konárov a dreva je samostatný harmonogramu zberu BRKO, ktorý tvorí samostatnú časť jesenného upratovania- bližšie informácie na t.č.: 0905 422 392, 0903 272 398, www.tshe.skwww.humenne.sk

Akumulátory a batérie, odpadové oleje z motorových vozidiel a vyradené elektronické zariadenia môžu občania mesta priniesť do areálu Technických služieb mesta Humenné v prevádzkovej dobe od 6:00 – 14:00 hod., pondelok až piatok (bližšie informácie na tel. čísle 057/775 43 56, 0903 272 406)

Pneumatiky – odovzdať do autoservisu

Plasty, papier, sklo, obaly z kovu a tetra paky – vrecový zber RD a kontajnery na sídliskách, ale je aj možnosť odovzdať na zberný dvor

ZAKAZUJE SA vhadzovať alebo ukladať DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD do kontajnerov alebo ku kontajnerom. Občania mesta Humenné môžu odovzdať odpad v prevádzkovej dobe od 6:00 – 14:00 hod. (pondelok až piatok) na prevádzku TS, Sninská 27, Humenné. Drobný stavebný odpad je od 1.1.2016 spoplat­nený v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 186/2022, vo výške 0,072 €/kg.
Porušenie zákazu sa bude trestať pokutou.

Milan Kuruc,
Riaditeľ Technických služieb mesta Humenné

Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Harmonogram jesenného upratovania 2023
Harmonogram jesenného upratovania 2023

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6447331
Počet návštev dnes: 1770